Спеціальність: 292 МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Освітньо-професійна програма 

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

 

Завантажити ОПП

 

Обов’язкові  навчальні дисципліни

Цикл загальної підготовки

Вища математика та теорія ймовірностей Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Вступ дo фaxy Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Загальна економічна теорія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Іноземна мова Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Основи академічного письма Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Правознавство Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фізичне виховання Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Філософія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle

Цикл професійної підготовки

Гроші та кредит Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Дипломатичний протокол та етикет Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Ділова іноземна мова Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економіка підприємства Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економічне обґрунтування міжнародних проектів Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економічний аналіз Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Європейська та євроатлантична інтеграція Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Іноземна мова професійного спрямування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інформаційні технології в економіці Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Історія міжнародних відносин Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Курсова робота з дисципліни Європейська та євроатлантична інтеграція Силабус Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи

 

Курсова робота з дисципліни Міжнародні економічні відносини Силабус Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи
Макроекономіка Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Маркетинг Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Менеджмент Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародна економічна діяльність  України Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародна інвестиційна діяльність Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародна статистика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародна торгівля Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародні організації Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародне економічне право Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародний бізнес Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародні валютно-фінансові відносини Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародні економічні відносини Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Мікроекономіка Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародна економічна безпека Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Політологія та економічна соціологія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Теорія та практика перекладу Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Вибіркові навчальні дисципліни за ОП
2 рік навчання
БЖД та цивільний захист Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економіка зарубіжних країн Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економіка праці та соціально-трудові відносини Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Етнокультурні відносини в МЕВ Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Історія і культура України Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Психологія ділового спілкування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Страхування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Транскордонне співробітництво Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
3 рік навчання
Державне регулювання економіки Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економіко-математичні методи та моделі у ЗЕД Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економічна дипломатія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародний маркетинг Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Облік та оподаткування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Торговельна політика країн світу Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Транснаціональні корпорації Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінансова система Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle

4 рік навчання

Аналіз та прогнозування кон’юнктури світових ринків Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародна логістика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародне бізнес-планування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародне комерційне право Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародний агробізнес Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародні платіжні системи та цифрові валюти Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Офшорний бізнес Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ З КАТАЛОГУ ОНЕУ
Практична підготовка
Виробнича переддипломна практика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міждисциплінарний тренінг Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Навчально-економічна практика (тренінг) Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle

Атестація

Виконання та захист кваліфікаційної роботи Основні вимоги до організації підготовки та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавр всіх форм навчання та спеціальностей ОНЕУ Методичні вказівки до написання та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавр