Заєць Микола Артемович

Заєць Микола Артемович к.е.н., доцент mikolazaets.gmail.com,

💡Досягнення у професійній діяльності

📌Вища освіта:

У 1974 році закінчив ОІНГ за спеціальністю «Економіка та планування матеріально-технічного постачання та збуту»


📌Вчене звання:

Доцент кафедри міжнародних економічних відносин з 2021 року.

📌Наукова ступень:

Кандидат Економічних наук ( 1984 рік).

Дисертація на тему «Виробничо-технічне забезпечення наукових підрозділів  промисловості».

📌Досвід роботи – 47 років.

📌Дисципліни: 

Міжнародна економіка; Історія міжнародних економічних відносин; Міжнародні організації.

📌Підвищення кваліфікації:

  1. Вищий навчальний заклад “Міжрегіональна Академія управління персоналом” Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК №00127522/004545-21 7 кредитів, 150 годин. Тема:      “Визначення наукової та практичної значущості отриманих результатів дослідження”  по іноземним інвестиціям)
  2. Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО на тему: «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ПРИ ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРІВ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНІ», 20-27 червня 2022 р. (1,5 кредита, 45 годин)

📌Основні публікації у 2021-2022 роках:

  1. Заєц М.А. Поняття, напрямки та складові зовнішньоторгівельного співробітництва регіонів в умовах двосторонніх угод // І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Світова економіка та міжнародні економічні відносини: сучасний стан та перспективи розвитку» 3-4 листопада 2021.- Одеса: ОНЕУ, 2021, c.140-155.

📌Загальна кількість наукових і навчально – методичних робіт – 151

📌Посилання на профіль: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=w2-NPioAAAAJ&hl=ru