Звіт про надходження та використання коштів

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д) 2201190 за 2022 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д) 2201210 за 2022 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д) 2201040 за 2022 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д) 2201160 за 2022 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д) 2201160 за 2022 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д) 2201040 за 2022 рік

 

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д) 2201160 за 2022 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2д) 2201190 за 2021 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2д) 2201160 за 2021 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2д) 2201040 за 2021 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2д) 2201210 за 2021 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1д) 2201040 за 2021 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1д) 2201160 за 2021 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2д) за 2021 рік

Звiт про надходження i використання коштiв, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1д) 2201040 Дослiдження, наукові та науковотехнiчнi розробки, виконання робiт за державними цiльовими програмами та державним замовленням, пiдготовка наукових кадрiв, фiнансова пiдтримка розвитку наукової iнфраструктури, наукових об’ектiв, що cтaнoвлять нацiональне надбання
Звiт про надходжецця i використання коштiв, отриманих за iншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2д) 2201160 Пiдготовка кадрiв вищими навчальними закладами III i IV рівнів акредитацiї та забезпечення дiяльностi їx баз практики
Звiт про надходження та використання коштiв загального фонду (форма N 2д)  2201190 Виплата академiчних стипендiй студентам (курсантам) вищих навчадьних закладi
Звiт про надходження та використання коштiв загального фонду (форма N 2д) 2201040 Дослiдження, нayкoвi та науковотехнiчнi розробки, виконання робiт за державними цiльовими програмами та
державним замовленням, пiдготовка наукових кадрiв, фiнансова пiдтримка розвитку наукової iнфраструктури, наукових об’ектiв, що становлять нацiональне надбання
Звiт про надходження та використання коштiв загального фонду (форма N 2д) 2201160 Пiдготовка кадрiв вищими навчальними закладами III i ІV рівнів акредитацii та забезпечення діяльностi їx баз практики
Звiт про надходження i використання коштiв, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1д) 2201160 Пiдготовка кадрiв вищими навчальними закладами III i IV piвнів акредитацiї та забезпечення дiяльностi їx баз практики