РОЗДІЛ 4: Кадрове забезпечення та підвищення кваліфікації

Правила внутрішнього трудового розпорядку ОНЕУ
Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників
та укладання з ними трудових договорів (контрактів) в ОНЕУ
Положення про експертно-кваліфікаційну комісію ОНЕУ
Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників ОНЕУ
Положення про порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам ОНЕУ
Положення про проведення відкритих навчальних занять та взаємовідвідування в ОНЕУ
Положення про організацію та визначення рейтингу науково-педагогічних працівників ОНЕУ
Положення про матеріальне заохочення співробітників ОНЕУ
Порядок преміювання за публікації в наукометричних базах
Положення  про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці