Спеціальність: 073 МЕНЕДЖМЕНТ

Кафедра, що відповідає за підготовку здобувачів вищої освіти (випускова)

Менеджменту організацій

Освітньо-наукова програма 

МЕНЕДЖМЕНТ

 

Завантажити ОПП

Обов’язкові  навчальні дисципліни
Цикл загальнонаукової (філософської) підготовки
Сучасна економічна теорія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Філософія науки Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Цикл дослідницької та академічної підготовки
Методологія та організація наукових досліджень Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Математичні методи, моделі та інформаційні технології у наукових дослідженнях  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Педагогічна майстерність та професійна етика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління науковими проектами та інтелектуальна власність Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Цикл мовної підготовки
Іноземна мова для академічних цілей Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Цикл спеціальної підготовки
Технологія роботи над дисертацією у сфері менеджменту Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle 
Сучасні процесноорієнтовні концепції менеджменту  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Сучасні технології сбалансованого управління Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle 
Вибіркові навчальні дисципліни за ОНП
Теоретичні проблеми аналізу сучасних економічних процесів Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle 
Методи рішень в антикризивому управлінні Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle 
Стратегічні бізнес-комунікації в менеджменті Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle 
Стратегічний моніторинг галузевих ринків Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle  
Управління ризиками стратегічних змін Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle 
Стратегічне управління інноваційно-інвестиційною діяльністю Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle 
Навчальні дисципліни з каталогу
Практична підготовка
Науково-педагогічна практика Силабус Робоча програма науково-педагогічної практики