Спеціальність: 071 ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ

Кафедри, що відповідають за підготовку здобувачів вищої освіти (випускові)
Бухгалтерського обліку та аудиту

 

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА 

ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ

 

Завантажити ОПП

Обов’язкові  навчальні дисципліни
Цикл загальнонаукової (філософської) підготовки
Сучасна економічна теорія  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Філософія науки  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Цикл дослідницької та академічної підготовк
Математичні методи, моделі та інформаційні технології у наукових дослідженнях Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Методологія та організація наукових досліджень Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Педагогічна майстерність та професійна етика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління науковими проектами та інтелектуальна власність Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Цикл мовної підготовки
Іноземна мова для академічних цілей Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Цикл спеціальної наукової підготовки
Аудит в системі державного та недержавного контролю Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Бізнес-аналіз суб’єктів господарювання Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Бухгалтерський облік та звітність: міжнародний вектор розвитку Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Сучасне оподаткування: виклики, перспективи Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Вибіркові навчальні дисципліни за ОНП
Аналіз конкурентних переваг економіки підприємств України Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Аналіз підприємницьких ризиків Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економіко-математичні методи в аналізі бізнес-процесів  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Напрями розвитку системи оподаткування господарюючих суб’єктів Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Облік і аудит у державному секторі економіки за Міжнародними стандартами Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Податковий аудит у системі фінансового контролю Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Сучасні підходи до оцінки вартості підприємства у системі обліку, аналізу та оподаткуванні Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Тенденції розвитку інтегрованої звітності в умовах сталого розвитку Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Тенденції розвитку обліку, звітності і контролю в умовах глобалізації Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Навчальні дисципліни з каталогу
Практична підготовка
Науково-педагогічна практика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle