Лапіна Ірина Сергіївна

Лапіна
Ірина Сергіївна
к.е.н. доцент

РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Освіта

  • Вища (Одеський політехнічний інститут, 1982 рік, спеціальність – «Організація механізованої обробки економічної інформації», кваліфікація – інженер-економіст).
  • 1983-1986 рр. – аспірантура (Одеський політехнічний інститут, кафедра автоматизації управління і планування виробництва).

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук (1987 р.), спеціальність 08.00.13 – Математичні методи та використання обчислювальної техніки у економічних дослідженнях планування та управління народним господарством та його галузями (тема: «Оптимизация межцехового оперативно-производственного планирования»).

Вчене звання

Доцент кафедри фінансів (1994 р.)

Досвід роботи

  • 1987 – 1989 рр. – старший науковий співробітник кафедри економікі промисловості Одеського технологічного інституту харчової промисловості імені М. В. Ломоносова
  • 1989 -1994 рр. – старший викладач кафедри фінансів
  • 1994 – 2001 рр. – доцент кафедри фінансів Одеського державного економічного університету
  • З червня 2001 року по теп. час – доценткафедри фінансового менеджменту Одеського державного економічного університету (іменується з 11.2011 Одеським національним економічним університетом).

Дисципліни, які викладаються

Фінансовий менеджмент

Фінансовий контролінг

Управління стійкістю компаній

Професійна діяльність на фондовому ринку

Структурне фінансування та фінансові технології

Управління фінансовою діяльністю підприємств

Підвищення кваліфікації

1. Стажування в Одеському політехнічному університеті – 2017 рік
2. ПП НВФ «Альянс» – навчання за курсом «1С: УПП 8 для України», 2012 рік.
3. Програма «інформаційні технології в освіті». Сертифікат №154 ОС, 2013 рік

Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди

  1. ОНУ, очно-дистанційний семінар з підвищення кваліфікації «Концепція індустрії 4.0 в освіті менеджерів та економістів: теорія та практика», 25.09 – 17.10.2020, сертифікат № 20-LP121/С-0108.
  2. Активна участь в науково-практичних та науково-методичних конференціях, семінарах, тренінгах, круглих столах.

Сфера наукових інтересів

Фінансовий менеджмент, фінансовий контролінг.

Наукові праці

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних робіт.

Посилання на профіль

Orcid

Google Scholar