Домбровська Софія Олексіївна

Домбровська Софія Олексіївна

РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Освіта

 • Вища (Одеський національний економічний університет, фінансово-економічний факультет. Спеціальність «фінанси і кредит», кваліфікація – магістр, 2015 рік).
 • 2015-2018 рр. – аспірантура (Одеський національний економічний університет, кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку).

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук (диплом від 26.02.2020 р.), спеціальність 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит (тема: «Управління структурою капіталу підприємства в умовах невизначеності та ризику»)

Досвід роботи

З вересня 2018 року по теп. час – викладач кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку Одеського національного економічного університету.

Дисципліни, які викладаються

 • Лекційні заняття:

Фінансовий ринок

Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами

Фінанси підприємств

 

 • Семінарські заняття:

Фінансовий ринок

Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами

Фінанси підприємств

Основи фінансового менеджменту

Корпоративні фінанси

Професійна діяльність на фондовому ринку

Фінансовий менеджмент фінансових посередників

Структурне фінансування та фінансові технології

Управління фінансовою діяльністю підприємств

Фінансовий контролінг

Фінансовий облік у фінансових установах

Підвищення кваліфікації

В рамках ініціативи «Підприємницький університет» і курсу «Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами» (за підтримки МОНУ та Міністерства цифрової трансформації України), вересень – грудень 2020 р. (42 год., 1,5 ECTS). Сертифікат від 18.12.2020.

Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди

Активна участь у науково-практичних та науково-методичних конференціях, семінарах, тренінгах, вебінарах, останні з яких:

 1. Онлайн-семінар за підтримки МОНУ та Міністерства цифрової трансформації України «Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами» (9 год., 0,35 ECTS, 26-28.08.2020).
 2. Домбровська С. О. Сучасні технології фінансування інноваційних проєктів. Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та перспективи: матеріали VII міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 вересня 2020. Одеса: «Принт бистро», 2020. С. 123-126.
 3. Домбровська С. О. Вища освіта в умовах пандемії: сучасні виклики організації освітнього процесу. Реформа освіти в Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 15 жовтня 2020 р. Київ: ДНУ «Інститут освітньої аналітики», 2020. С. 216-218.
 4. Dombrovska S. O. Startup Project Management: methods, tools, best practices. Economic and business administration development: scientific currencies and solutions: materials of the І international scientific-practical conference, 22 October 2020. Kyiv: NAU, 2020. pp. 252-254.

Сфера наукових інтересів

Фінансове управління підприємств, інноваційна підприємницька діяльність, фінансові ресурси корпорацій, інноваційні джерела фінансування діяльності підприємств, тенденції розвитку фінансового ринку

Наукові праці

Автор понад 40 наукових та навчально-методичних робіт, останні з яких:

 1. Домбровська С. О., Лапіна І. С. Структура капіталу підприємства: сучасні проблеми та парадигма розвитку: монографія. Харків: «Діса плюс», 2020. 256 с.
 2. Домбровська С. О. Поняття та критерії сегментації ринку фінансових послуг. Основні сегменти ринку фінансових послуг. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. / за заг. ред. С. С. Арутюнян, М. І. Іоргачової. Харків: «Діса плюс», 2020. 312 с.
 3. Домбровська С. О. Формування сучасного механізму управління інвестиційними потоками суб’єктів господарювання. Розвиток фінансового ринку України в умовах європейської інтеграції: проблеми та перспективи: монографія / за заг. ред. В. Г. Баранової, О. М. Гончаренко. Харків: «Діса плюс», 2019. 370 с.
 4. Домбровська С. О. Оптимізація структури капіталу підприємства в умовах невизначеності економічного середовища. Науковий погляд: економіка та управління. № 1 (63). С. 100-107.

 

Із повним переліком публікацій можна ознайомитися за посиланнями:

 

DSpace at ONEU http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/browse?type=author&value=Домбровська%2C+С.О.&sort_by=2&order=DESC&rpp=30&etal=0&submit_browse=Оновити

Посилання на профіль

ORCID

GoogleScholar