Бондаренко Павло Валерійович

Бондаренко
Павло Валерійович
ст. викладач

РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

📌Освіта

  • Вища, наукова ступінь «Магістр» (Одеський державний економічний університет, фінансово-економічний факультет. Спеціальність «Фінанси», кваліфікація – економіст, 2004 рік).
  • 2005-2009 рр. – аспірантура (Одеський державний економічний університет, обліково-економічний факультет, Спеціальність «економіко-математичне модулювання»,).

📌Досвід роботи

  • 2005-2015 рр. – викладач кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку Одеського державного економічного університету (іменується з 11.2011 Одеським національним економічним університетом)
  • 2005 рр. – оператор Інформаційно-обчислювального центру Одеського державного економічного університету (іменується з 11.2011 Одеським національним економічним університетом)
  • 2012-2015 рр – інженер-програмист I категорії Інформаційно-обчислювального центру Одеського національного економічного університету
  • 2015-2021 рр. – старший викладач кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку Одеського національного економічного університету

📌Дисципліни, які викладаються

Страхування

Фінанси страхових організацій

Страхові послуги

Страхування на транспорті

Міжнародний страховий риное

Корпоративні фінанси

Фінансовий інжиніринг

📌Підвищення кваліфікації

ТОВ «Логістик Іншуренс Онлайн» у період з 14 квітня 2023 р. до 14 червня 2023 р., Протокол №20 від 19 червня 2023р. кафедри ФМтаФР ОНЕУ

📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди

1) Активна участь в науково-практичних та науково-методичних конференціях, семінарах.

2) Підготовка призерів Всеукраїнських студенських олімпіад та Всеукраїнських конкурсів наукових робіт студентів

3) Член організаційного комітету 1 туру Всеукраїнської студенської олімпіади з навчального напряму «Страхова справа»

📌Сфера наукових інтересів

Страхування, фінансовий менеджмент у страхових компаніях, фінанси страхових організацій, фінансовий ризик-менеджмент, використання комп’ютерних систем для фінансових розрахунків

📌Наукові праці

Автор понад 200 наукових та навчально-методичних робіт.

📌Посилання на профіль