Копа Вадим Михайлович

Копа Вадим Михайлович

💡РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

📌Вища освіта:

Одеський технологічний інститут харчової промисловості, 1983

Південноукраїнський державний педагогічний університет, 1996

Стажування у Всеіндійському університеті фізичної культури та спорту (HVMP) м. Амраваті, штат Махараштра, Індія. Мета стажування – опанування дипломного курсу з йоги (DYEd), 1995

Аспірантура Одеського національного морського університету за спеціальністю 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії». Кандидатська дисертація на тему «Соціальна цінність модусу здоров’я». Дисертацію захистив у спеціалізованій Вченій раді Одеського національного університету ім. Мечникова в 2006 р.

Здобув вчене звання доцента, 2008 (по кафедрі фізичного виховання)

Досвід роботи:

1994 р. – Одеська національна академія харчових технологій, викладач

2006 р. – завідувач кафедри фізичного виховання ОНАХТ

2013 р. – завідувач кафедри фізичного виховання та спорту ОНЕУ

📌Особливі досягнення:

Учасник першості України з плавання

Дворазовий призер запливу на відкритій воді Одеса-Іллічівськ, 1978, 1979 рр.

Учасник першості СРСР з триатлону, 1989 р.

Отримав стипендію фонду Сороса на проведення досліджень з йоги в університеті (HVMP) м. Амраваті, штат Махараштра, Індія, 1994

📌Членство в організаціях:

Член Вченої ради ОНЕУ, член Вченої ради ФФБС

Сфера наукових інтересів:

 • Валеометрія здоров’я
 • Функціональний вік людини
 • Йога, плавання, баскетбол, лікувальна фізична культура
 • Біорітмологія здоров’я

📌Дисципліни:

Фізичне виховання

📌Публікації:

Результати досліджень відображені у більш ніж у 50 статтях, h – індекс – 4, Google Scholar .

📌Навчальний посібник:

 • Копа В.М. Соціальна валеологія: навч. посібник /В. М. Копа. – Львів: Новий світ – 2000, 2011. – 202 с. (гриф МОН, лист № 1/11-230 від 13.01. 2011 р.).

📌Монографія:

 • Копа В.М., Браславська Н.В., Колесник О.І., Полуніна Т.В., Соколов А.В., Нерян В.В. Функціональний вік сучасного студента: Монографія / За редакцією канд. філос. наук, доцента В.М. Копи. – Харків: «Факт», 2018. – 172 с.

📌Наукові статті (основні) в періодичних виданнях та фахових журналах:

 

 • Копа В.М. Спроба аналізу функціонального стану сучасних студентів технічного вишу / В.М.Копа // Педагогіка психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2012. – № 7. – С. 69 – 72.
 • Копа В.М. Теоретичне обґрунтування і практичне застосування універсального критерію соматичного здоров’я на заняттях з фізичного виховання / В.М. Копа  // Педагогіка психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2012. № 10. – С. 25 – 30.
 • Копа В.М. К универсальному критерию уровня физического здоровья на занятиях по физическому воспитанию студентов / В.М. Копа // Физическое воспитание студентов. – 2011. – № 6. – С. 45 – 48.
 • Копа В.М. Экспресс-методы диагностики психофизического состояния на занятиях по физическому воспитанию студентов высшего учебного заведения / В.М. Копа // Актуальні проблеми транспортної медицини. — 2007. — № 3 (9). — С. 139-142.
 • Копа В.М. Пошук інформативних процедур тестування на заняттях з фізичного виховання / В.М. Копа // Актуальні проблеми транспортної медицини. — 2009. — № 3. — С. 63-65.
 • Копа В.М. Індекси здоров’я – складові до самостійних тренувальних занять з фізичного виховання та спорту / В.М. Копа  // Модернізація змісту вищої економічної освіти: проблеми та перспективи. Матеріали науково-методичної конференції професорсько-викладацького складу. – 2016. Одеса ОНЕУ. С.170-175.
 • Копа В.М. Функціональний вік студента як похідна від фізичної тренованості / В.М. Копа  // Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали науково-методичної конференції. – 2017. Одеса ОНЕУ. – С. 292 – 295.