Новицький Миколай Валерійович

Новицький
Миколай Валерійович
к.е.н., ст. викладач

💡РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

📌Вища освіта:

Одеський інститут народного господарства, 1993. Спеціальність «Економіка та соціологія праці».

📌Науковий ступінь:

Кандидат економічних наук, тема диссертації «Оплата праці у механізмі регулювання зайнятості», 1997 р.

📌Досвід роботи:

З 1993 по 1996 рік – аспірант денної форми навчання. 

З 2013 року викладач кафедри  управління персоналом та економіки праці.  

📌Дисципліни:

Управління трудовим потенціалом, психофізіологія професійної діяльності, економіка праці та соціально-трудові відносини, мотивация персоналу. 

📌Підвищення кваліфікації:

З 30 листопада 2018 року по 05 грудня 2019 року пройшов курси підвищення кваліфікації за програмою семінару-тренінгу «Розвиток педагогічної майстерності», після закінчення яких отримал Сертифікат. 

📌Наукові інтереси:

Дослідження систем управління зайнятості та їх вплив на економічні процеси.

📌Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт:

За період роботи після захисту дисертації опубліковано більше 10 наукових і навчально-методичних розробок за профілем кафедри.  

📌Вибрані публікації:

  1. Новицький В.М., Збрицька Т.П., Мотивація молоді до освітніх послуг на рівні Держава-ВНЗ-Викладач. Мат-ли МНПК  «Экономика, управление, право:  проблемы становления и трансформации», Дубаи, ОАЭ. 26 февраля 2016 г., – С.332-341. Фахове видання (Науково-метричне)
  2. Новицький М.В., Збрицька Т.П., Сорока О.В. ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ. Scientific journal «ECONOMICS AND FINANCE» Research: tendencies and prospects: Collection of scientific articles. – Editorial Arane, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico, апрель, 2017. – 284 p. ((Р. 111-116).
  3. M. Novytskyi, N. Karpenko, Institutional aspects of informal employment in the balance of personal income // European journal of economics and management (Evropský časopis ekonomiky a managementu), Volume 4, Issue 3, – Praha. – 2018. – Р. 36-43.
  4. Новицький М. В. Особливості організації індивідуально-консультативної та самостійної роботи студентів при вивчені дисциплін. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритети розвитку підприємств у ХХІ столітті», м. Кропивницький 22 листопада 2018 р. – Кропивницький : РВЛ ЦНТУ, 2018. – 284 с. (С.122-123)
  1. Новицький М. В. Ефективність використання у навчальному процесі самостійної роботи та контроль за її виконанням –  (тези) Матеріалі II Міжнародної науково-методичної конференції «Забезпечення якості вищої освіти:проблеми та перспективи розвитку» ОНЕУ, 31січня-1 лютого, 2019. – 333 с. (С. 214-215).
  2. Менеджментпродуктивності: Навчальний. посібник з грифом ОНЕУ. — Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2015. – 219 с.
  3. Економіко-інституціональні умови формування доходів населення: регіональний аспект. Монографія /МОН України. ОНЕУ.– Одеса, 2016. –145 с. Колективна монографія, 12 співавторів.
  1. Економіко-інституціональні засади удосконалення політики формування доходів населення. Монографія /МОН України. ОНЕУ.– Одеса, 2017. – 356 с. Колективна монографія, 22 співавтора. 

📌Посилання на профіль:

Google Scholar

ORCID 

Researcher ID