Кривцова Марина Сергіївна

Кривцова
Марина Сергіївна
кандидат економічних наук

 

💡РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

📌Вища освіта:

Одеський державний економічний університет, 2003. Спеціальність «Управління трудовими ресурсами».

📌Науковий ступінь:

Кандидат економічних наук, тема диссертації «Регулювання зайнятості молоді в Україні», 2011 р.

📌Вчене звання:

Доцент, 2020 р.

📌Досвід роботи:

З 2003 по 2006 рік – аспірантка кафедри управління персоналом та економіки праці. З 2006 року викладач кафедри  управління персоналом та економіки праці.  

📌Дисципліни:

Менеджмент продуктивності, рентабельність інвестицій у персонал, управління якістю трудового життя, аналіз та планування трудових показників.

📌Підвищення кваліфікації:

2019 р. – ТОВ «Цемент» (відділ управління персоналом), м. Одеса          (з 11 листопада 2019 р. по 10 січня  2020 р.). 

З 12 вересня по 22 жовтня 2019 року пройшла курси підвищення кваліфікації за програмою «Recruiting Universe IT», після закінчення яких отримала Сертифікат. В рамках курсів вивчалися сучасні інструменти пошуку персоналу, роль рекрутера у первинній адаптації працівника, особливості роботи з резюме та проведення інтерв’ю з кандидатами в IT сфері,  базові знання язиків програмування та особливості функціонування   IT компаній.

З листопада 2018 р по квітень 2019 р – проходження курсів ділової англійської мови при ОНЕУ та складання іспиту в квітні 2019 року. Отримання сертифікату LCCI Level 3 English for business – C1.

📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди:

Участь у тренінгах та вебінарах навчального проекту «Рекруторія», участь у  Онлайн кейс-конференції Премії HR-бренд Україна «Інновації, тренди та кращі HR-рішення 2020», тренінги та майстер-класи з розвитку підприємницької ініціативи в рамках проекту «StartUp University» ОНЕУ. 

📌Наукові інтереси:

Формування та розвиток людського капіталу, сучасні тенденції у сфері HR, рекрутинг, особливості роботи у сфері IT Recruiting, НR-аналітика.

📌Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт:

За період роботи після захисту дисертації опубліковано 26 наукових праць та 11 тез доповідей, 7 навчально-методичних робіт за профілем кафедри.  

📌Вибрані публікації:

  1. Кривцова М.С. Методологічні особливості капіталізації людського капіталу в економіці // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» . – Лівів. -2017. – №1(123). – С.74-77. (Фахове видання). 
  2. Кривцова М. С., Куліков Ю.М. Антикризова парадигма моделі соціально-економічного розвитку України (методологія та механізм реалізації) // Актуальні проблеми економіки. –  Національна академія управління. – Київ. – 2017. – №9. – С. 13-23. (Фахове видання).
  3. Кривцова М.С. Оцінка людського потенціалу регіону: теоретичний аспект // Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук праць; за ред.: М. І. Звєрякова (голов. ред.) та ін. – Одеса: Одеський національний економічний університет. 2018. №2 (66). –  С. 162-173. (Фахове видання)
  4. Кривцова М.С. Людський капітал та продуктивність праці: взаємозв’язок та узгодженість // Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук праць; за ред.: М. І. Звєрякова (голов. ред.) та ін. – Одеса: Одеський національний економічний університет. – 2018. – №3 (67). – С. 151-161. (Фахове видання).
  5. Кривцова М.С., Сорока О.В. Методичні підходи до оцінки людського потенціалу на рівні регіону // Електроне фахове видання «Економіка та суспільство». – Випуск № 19. – 2018 р. – С. 791 – 799.  (Електронне наукове фахове видання).
  6. Kryvtsova M., Nykyforenko V., Kravchenko V., Zbrytska T., Svorobovich L.  Motivational monitoring as a component of Effective human resource (hr) strategy of Company. // Academy of Strategic Management Journal/ 2019, Volume 18, Issue 2, Р. 1-6. (Indexed in Scopus)
  7. Кривцова М. С., Перепельчук Т.В. Аналіз демографічних чинників формування та розвитку людського потенціалу регіону (на прикладі Одеської області) // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2019. – № 7-8 (270-271). – С. 82-103. (Фахове видання).
  8. Кривцова М.С., Сорока О.В. Організаційна культура як ключова технологія управління закладом вищої освіти в сучасних умовах // Регіональна економіка та управління. – 2020. – №1 (27). – Ч. ІІ. – С. 5-10. (Електронне наукове фахове видання).

📌Посилання на профіль:

Google Scholar 

ORCID 

Researcher ID 

Scopus Author Identifier