Сорока Олександра Володимирівна

Сорока
Олександра Володимирівна
к.е.н., доцент

💡РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

📌Вища освіта:

Одеський державний економічний університет, 2003. Спеціальність «Управління трудовими ресурсами».

📌Науковий ступінь:

Кандидат економічних наук, тема диссертації «Формування та розвиток трудового потенціалу управлінських кадрів в умовах ринкової економіки», 2008 р.

📌Вчене звання:

Доцент, 2014 р.

📌Досвід роботи:

З 2003 по 2006 рік – аспірантка кафедри управління персоналом та економіки праці. 

З 2006 року  по 2009 рік – викладач кафедри  управління персоналом та економіки праці.  

З 2009 по2012 рік-  старший викладач кафедри  управління персоналом та економіки праці.  

З 2012 року доцент кафедри  управління персоналом та економіки праці.  

📌Дисципліни:

Організаційна поведінка, етика ділового спілкування, менеджмент персоналу, основи охорони праці, економіка праці та соціально- трудові відносини, , організація праці

📌Підвищення кваліфікації:

2018- ПАТ «Одеський кабельний завод «Одескабель» ( відділ персоналу) ( з квітня по травень 2018р).

2013 – ТОВ «Цемент» (відділ управління персоналом), м. Одеса          (з лютого по березень 2013 р). 

2013 – ОНЕУ за програмою «Інформаційні технології в освіті»  (з березня по травень 2013 року). 

📌Наукові інтереси:

Соціально- психологічні аспекти в управлінні людськими ресурсами, сучасні тенденції у сфері HR, , особливості роботи та управління персоналом в цифровій економіці

Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт:

За період роботи після захисту дисертації опубліковано близько 30 наукових праць, 15 навчально-методичних робіт за профілем кафедри.  

📌Вибрані публікації:

  1. Кривцова М. С. Сорока О.В. Організаційна культура як ключова технологія управління закладом вищої освіти в сучасних умовах / М. С. Кривцова, О. В. Сорока // Регіональна економіка та управління. – 2020. – №1 (27). – Ч. ІІ. – С. 5-10.
  2. Сорока О.В. Забезпечення кадрової безпеки як функція управління персоналом / О. В. Сорока // Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць; Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – Вип. № 4 (68). – С. 53‒63.. – ISSN 2313-4569.
  3. Кривцова М.С., Сорока О.В. Бренд закладу вищої освіти – основа конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг / О. В. Сорока, М. С. Кривцова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». – 2018. – Вип. 19. – Ч. 3. – С. 65-70.
  4. Збрицька Т. П., Новицький М.В. Сорока О.В. Передумови формування та використання трудового потенціалу регіону / Т. П. Збрицька, О. В. Сорока, М. В. Новицький // Research: tendencies and prospects: collection of scientific articles. – Editorial Arane, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico, 2017. – P. 111-116.
  1. Сорока О. В. , Красовська К.В.HR-бренд: сутність та стан в Україні / О. В. Сорока, К. В. Красовська // Економіка і організація управління. – 2016. – №3 (23). – С. 293-301.
  2. Сорока О. В. , Кривцова М.С.Роль та місце викладача в самостійній роботі студентів-магістрантів / О. В. Сорока, М. С. Кривцова // Модернізація змісту вищої економічної освіти: проблеми та перспективи: матеріали науково-методичної конференції. – Одеса: ОНЕУ, 2016. – С. 297-298.
  3. Кривцова М. С., Сорока О.В.  Педагогічні конфлікти у вищих навчальних закладах: шляхи вирішення та профілактики / М. С. Кривцова, О. В. Сорока // Economics, management, law: innovation strategy: collection of scientific articles. – Henan Science and Technology Press, Zhengzhou, China, 2016. – P. 347-352.

📌Посилання на профіль:

Google Scholar 

ORCID ID