Браславська Наталія Володимирівна

Браславська Наталія Володимирівна

💡РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

📌Освіта:

У 1985 році закінчила Кишинівський педагогічний інститут ім. І. Крянге – за спеціальністю 2114 «Фізичне виховання» з присвоєнням кваліфікації «Вчитель фізичного виховання».

📌Досвід роботи:

З 1987 по 1992 р. – середня школа № 31, вчитель фізкультури. З 2003 по 2005 р. Одеський національній університет ім. І. Мечникова, старший викладач кафедри фізвиховання. З 2005 – Одеський державний (національний) економічний університет, старший викладач. Відповідальна за спортивно – масову роботу на кредитно-економічному факультеті з 2005-2017 р. Відповідальна за спортивно-масову роботу на факультеті маркетингу та інформаційних технологій. Відповідальна на кафедрі ФВ та БЖД за методичну роботу. В обласній студентській Спартакіаді проводить підготовку та відповідає за участь збірних команд з настільного тенісу, бадмінтону, легкої атлетики, боротьби. Пройшла стажування в Одеському національному морському університеті з 10 жовтня по 10 грудня 2019 року на кафедрі ФВ та спорту. Загальна кількість років педагогічного стажу складає 28.

📌Особливі досягнення:

Кандидат у майстри спорту з легкої атлетики. Чемпіонка Молдови серед школярів з легкої атлетики. Член збірної команди Молдови на кросі ,,Правди” 1982 р. Чемпіонка ігр ,,Чорного моря” серед ветеранів з легкої атлетики 2004 та 2005 років, Стамбул та Одеса. Один з організаторів ,,Приморського пробігу” 2020 р. м. Одеса.

📌Членство в організаціях:

Член Ради федерації легкої атлетики Одеської області.

📌Сфера наукових інтересів:

  • впровадження інноваційних засобів викладання  фізичного виховання основної та спеціальної медичної групи
  • інноваційні розробки та їх в провадження в процес тренування з легкої атлетики

📌Дисципліни, які викладає:

  • Фізичне виховання

📌Публікації:

Видані методичні вказівки з дисципліни «Фізичне виховання» для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей:

1.Методика тренуваннястудентів з бігу на середні та довгідистанції з урахуваннямфункціональноговіку. 2016 р.

2.Розвиток загальної витривалості студентів за допомогою легкоатлетичних вправ. 2018 р.

3.Тренування з бігу на середні та довгі дистанції як засіб покращення здоров’я студентської молоді. 2019 р.

4.Методика проведення самостійних занять для студентів з настільного тенісу. 2020 р.

📌Статті:

1.Браславська Н.В., Романчук О. П., Гузій О. В., Перевощиков Ю. О., Петров Є. П.Зміни рівня соматичного здоров’я спортсменів при тренуванні загальної витривалості.Матеріали VIІ Міжнародної заочної науково-практичної конференції «Психологічні, педагогічні та медико-біологічні

аспектифізичноговиховання і спорту». 2016 рік. 219 – 225 ст

2.Браславська Н.В., Браславський І.О.Швидкісно-силова підготовка бігунів на середні і довгі дистанції. Международное периодическое научное издание.,,Научный взгляд в будущее” 2017 рік, том  3, випуск №5, ст. 52-54

3.Браславська Н.В. Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні. Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції ,,Сучасній стан та перспективи розвитку фізичної культури, спорту і здоров’я людини” Черкаси. 2017 рік, №1 ст. 58-61

4.Браславська Н.В. Методика определения взаимосвязи здоровья и физического воспитания студентов экономического ВУЗа. Матеріали науково-методичної конференції ,,Забезпечення якості вищої економічної освіти”: Проблеми та перспективи розвитку . – Одеса ОНЕУ 2018. – с. 204 – 207

5.Браславська Н.В., Браславський І.О., Семенова Л.І. Використання здоров’язберігаючих технологій. Матеріали науково-практичної конференції ,,Проблеми реабілітації”. – Одеса ПНПУ ім.К.Ушинського. 2018. – с. 182-183

6.Браславська Н.В., Копа В.М., Колесник О.І., Нерян В.В., Полуніна Т.В., Соколов А.В. Функціональний вік сучасного студента. Монографія. 2018. Одеса. ОНЕУ. 172 с

7.Браславська Н.В. Здоров’язберігаючі технології як алгоритм збереження та зміцнення здоров’я молоді.Матеріали науково-практичної конференції ,,Проблеми реабілітації”. – Одеса ПНПУ ім.К.Ушинського. 2019. – с. 190-192

8.Браславська Н.В., Браславський І.О. Ставлення студентів до впровадження інноваційних методів навчання в сучасну систему фізичного виховання. Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю ,, ,,Актуальні проблеми фізичного виховання різних верствнаселення,, Харків 2020. – с. 37 – 42