Шинкаренко Володимир Миколайович

Шинкаренко
Володимир Миколайович
к.ф.-м.н., доцент

РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Науковий ступінь:

к.ф.-м.н., доцент

Наукові публікації:

  1. Оцінка ризиків у туризмі за допомогою математичних методів/В. Г. Чернишев,Л. В. Шинкаренко, В. М. Шинкаренко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». – 2017. – Випуск 12. – С. – 164-169
  2. Асимптотичні розклади розв’язків нелінійних диференціальних рівнянь третього порядку/ В. М. Шинкаренко, Н.В. Шарай  // Нелінійні коливання. Міжнародний математичний журнал. – Т. 18 (2015 р.), №1, — С. 133-144
  3. Економетричне моделювання регіональних ринків праці України / Д. В. Окара, В. Г. Чернишев, В. М. Шинкаренко // Збірник наукових праць національного авіаційного університету «Проблеми системного підходу в економіці». – 2017. – Випуск 2 (58). – С. – 127-135
  4. Аналіз показників розвитку вівчарства в Україні / Д. В. Окара, В. Г. Чернишев, В. М. Шинкаренко // Причорноморські економічні студії. – 2017. – Випуск 16. – С. – 147-153
  5. Колектив авторів. Економіко-математичне моделювання: навчальний посібник – Одеса, ОНЕУ, 402 с. (власн. внесок – 36 с.), 2018
  6. Л. В. Шинкаренко, В. М. Шинкаренко  // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. – 2016. – Випуск 26 (2). – С. 143-146.
  7. Mathematical methods and models for master of economics. Practical applications. – Edited by Y. Kozak, V. Matskul, T. Shengelia,  V. Shinkarenko – Tbilisi: Publications House “Universal”, 2017 – 250