Кирилова Людмила Олександрівна

Кирилова
Людмила Олександрівна
к.ф.-м.н., доцент

💡Досягнення у професійній діяльності

📌 Освіта: 

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова. Спеціальність «Математика», кваліфікація «математик», 2001 рік

Аспірантура 2001-2004 (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова)

📌 Науковий ступінь:

Кандидат фізико-математичних наук, 2009 рік, спеціальність – 01.01.02 – диференціальні рівняння (тема: «Асимптотичні зображення розв’язків нелінійних неавтономних диференціальних рівнянь другого порядку, асимптотично близьких до рівнянь типу Емдена-Фаулера»).

📌 Дисципліни, що викладаються: 

«Вища математика та теорія ймовірностей» 

«Економіко-математичне моделювання» 

«Економетрика» 

«Фінансова математика»

📌 Підвищення кваліфікації: 

– National-Louis University, сертифікат, «Distance education: innovative methods and digital technologies», 29.03.2021,  6 кредитів ECTS (180 годин);

– ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат №GDTfE-01-07252, «Цифрові інструменти Google для освіти. Базовий рівень», 8 серпня 2022, 1 кредит ECTS (30 годин);

– ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат № GDTfE-01-C-03342, «Цифрові інструменти Google для освіти. Середній рівень», 15 серпня 2022, 0,5 кредита ECTS (15 годин)

📌 Конференції: 

  1. Кирилова Л.О. Методичні підходи викладання дисципліни «Вища математика та теорія ймовірностей». Матеріали ХV Міжнародної науково-методичної конференції “Управління якістю підготовки”, ОДАБА, частина 2,  Одеса – 2018 р. С.88
  2. Кирилова Л.О., Чернишов В.Г.  ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН. Матеріали ХVІ Міжнародної науково-методичної конференції “Управління якістю підготовки”, ОДАБА, частина 2,  Одеса – 2019 р.
  3. Kyrylova L., Matskul V., Chernyshev V. Modeling and forecasting of the dynamics of trade relations between Ukraine and Kazakhstan. AIP Conference Proceedings 2022/8/29 V. 2656 I. 1 P. 010025 https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/5.0106564
  4. Кирилова Л.О., Шинкаренко В.М., Чернишев В.Г. Викладання математичних дисциплін при студоцентрованому навчанні. Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку (матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції) 3-4 лютого 2022 р. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14263
  5. Кирилова Л.О., Мацкул В.М. Смарт-технології у викладанні математичних дисциплін. Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку (матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції) 3-4 лютого 2022 р., с.273 http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14263

📌 Посилання на профіль:

ORCHID

Google Scolar

Scopus