Орлов Євген Вікторович

Орлов
Євген Вікторович
к.ф.-м.н., доцент

💡Досягнення у професійній діяльності

📌 Освіта 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Спеціальність «фізика», кваліфікація «Магістр фізики», 2000 рік)

Аспірантура 2000-2003 (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова)

📌 Науковий ступінь: 

Кандидат фізико-математичних наук, 2006 рік, спеціальність – 01.04.02 – теоретична фізика (тема: «Теорія процесів переносу у дисперсних системах»).

📌 Вчене звання:

Доцент кафедри математичних методів аналізу економіки, 2011 рік

📌 Дисципліни, що викладаються: 

«Вища математика та теорія ймовірностей» 

«Економіко-математичне моделювання» 

«Економетрія»

«Оптимізаційні методи та моделі»

📌 Підвищення кваліфікації: 

Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова, Методи теоретичної фізики у фінансовому моделюванні, довідка ОНУ iм. I.I. Мечникова, 2021рік

Участь в програмі “Цифрові інструменти Google для освіти”. Сертифікати, що засвідчують закінчення програми , 2022 рік

📌 Посилання на профіль:

ORCHID

Web of Science

Scopus

Google Scolar