Самотоєнкова Олена Вікторівна

Самотоєнкова
Олена Вікторівна
к.е.н., доцент

💡Досягнення у професійній діяльності

📌 Освіта

Одеській інститут народного господарства, 1974 рік, спеціальність «Економіка праці» 

📌 Науковий ступінь 

Кандидат економічних наук, «Статистичне дослідження прогресивних форм організації праці як факторів підвищення ефективності виробництва», 1982 рік

📌 Вчене звання 

Доцент кафедри статистики, 1988 рік

📌 Досвід роботи 

47 років

📌 Дисципліни    

«Статистика» 

«Економічна статистика» 

«Соціальна статистика» 

«Статистика та аналітика ринків» 

«Методологія статистичного дослідження біржової діяльності» 

📌 Підвищення кваліфікації 

Головне управління статистики в Одеській області, 2018 рік

📌 Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди

Участь у міжнародних науково-практичних та науково-методичних конференціях.

Основні з них:

– Міжнародна науково-практична конференція «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики» 13-14 вересня 2019 р.– Одеса: ОНЕУ, 2019. 

– Міжнародна науково-методична конференція  «Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку» 27-28 лютого 2020 р. – Одеса: ОНЕУ, 2020. 

– Міжнародна науково-практична конференція «Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях»..  – Одеса: ОНЕУ, 2020. 23-24 квітня 2020 р. 

📌 Наукові інтереси   

Актуальні проблеми соціально-економічної статистики, статистики ринкової сфери, статистики біржової діяльності

📌 Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт

Автор більш ніж 100 наукових і навчально-методичних робіт.

📌 Основні публікації 

  1. Статистика ринків: Навчальній посібник. / А. З. Підгорний, О. В. Самотоенкова. – Одеса: АТЛАНТ, 2015. – С. 408/204. 
  2. Статистичні методи в управлінні розвитком регіону: Монографія. / Колектив авторів за загальною редакцією А.З. Підгорного. – Одеса : ФОП Гуляєва В. М., 2016. – С. 218/26
  3. Соціально-демографічна  статистика:  Підручник / А. З. Підгорний, О. В. Самотоєнкова , Ю. О. Ольвінська, К. В. Вітковська. – Одеса: ФОП Гуляєва В. М., 2017. – С. 424/106.
  4. Методологія статистичного дослідження біржової діяльності: Навчальний посібник / А. З. Підгорний, О. В. Самотоенкова. – Одеса:, ФОП Гуляєва В. М., 2018. – С. 170/85. 
  5. Інвестиційна діяльність в Україні: тенденції та перспективи. «Ефективна економіка», 2019, № 5. Електронний ресурс: http://www.economy.nayka.com.ua/op=1&z=7052 DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.46
  6. Стан і тенденції розвитку ринку споживчих товарів в Україні. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Збірник наукових праць, № 7-8 (270-271). – Одеса: ОНЕУ, 2019. – С. 104-118. 
  7. Економічна статистика: Навчальний посібник / О. В. Самотоенкова, Ю. О. Ольвінская, 2020. – Одеса: ФОП Гуляєва В. М., 2020. – С. 276/138. 

📌 Посилання на профіль

Google Scholar: https://scholar.google.ru/citations?user=HGuX-h0AAAAJ&hl=ru

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6942-8134