Милашко Ольга Генріхівна

Милашко Ольга Генріхівна к.е.н., доцент

💡Досягнення у професійній діяльності

📌 Освіта:

Одеський інститут народного господарства, 1984 рік, спеціальність «Статистика».

Навчання в аспірантурі в ОІНГ на кафедрі статистики, 1984-1987 рр. 

📌 Науковий ступінь:  

кандидат економічних наук; у 1988 році захистила дисертацію за темою «Оцінювання впливу інтенсивних та екстенсивних факторів ефективності виробничої діяльності методом індексного аналізу».

📌 Вчене звання: доцент, присвоєно у 1996 році.

📌 Досвід роботи: 

З 1993 р. по теперішній часдоцент кафедри статистики Одеського державного економічного університету (з 2011 р. Одеський національний економічний університет).

📌 Дисципліни: 

«Статистика»

«Методологія національного рахівництва»

«Міжнародна статистика»

«Статистика туризму»

«Прогнозування в управлінні діяльністю організації»

«Статистичне моделювання та прогнозування»

📌 Підвищення кваліфікації:

Головне управління статистики в Одеській області. Дата проходження: з 04.11.2019  р.  по 02.12.2019 р. Номер та серія документа:  №10–29 / 350-19 від 04.12.2019р.

📌 Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди:

брала участь більш ніж у 60 науково-практичних конференціях (у тому числі, міжнародних)

📌 Наукові інтереси: аналіз макроекономічних процесів за даними національних рахунків; статистичне оцінювання процесів у туризмі; статистичні методи прогнозування.

📌 Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт 

Автор більш ніж 100 наукових і навчально-методичних робіт.

Із публікаціями можна ознайомитися за посиланням

📌 Основні наукові публікації:

  1. Милашко О.Г., Підгорний А.З. Методологія національного рахівництва: навчальний посібник. Київ, 2019. 140 с.
  2. Милашко О.Г., Підгорний А.З. Міжнародна статистика: навчальний посібник. Одеса, 2018. 160 с.
  3. Mylashko O., Shcherbak V., Nifatova O., Kuzheliev M., Erkes O. The assessment of corporate social responsibility at Ukrainian banks // Banks and Bank Systems. – 2019. – № 14(3). – P. 140-151.  
  4. Mylashko, O., Kovalenko, V., Kuznetsova, L., Sergeeva, E., Todorova, N., Tej, J. Cluster approach to banking supervision with reference to bank risk profile // Economic Annals-XXI. – 2019. –№ 177 (5-6). – P. 82-91. 
  5. Милашко О. Г. Статистичне оцінювання закономірностей розвитку суб’єктів туристичної діяльності / О. Г. Милашко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Херсон, 2017. – Вип. 22,  ч. 2.  –  С. 130-133.
  6. Милашко О. Г. Оцінювання стану та розвитку колективних засобів розміщування Одеської області / О. Г. Милашко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – № 21. – С. 711-715.
  7. Милашко О. Г. Структуризація процесів оцінювання національних заощаджень України / О. Г. Милашко, А. В. Піскун // Економіка. Фінанси. Право. – 2018. – № 3/3. – С. 17-20.
  8. Милашко О. Г. Деркач Т. В. Удосконалення статистичного моніторингу ефективності діяльності колективних засобів розміщування в Україні. Бізнес Інформ. 2020. №3. C. 238–243.

📌 Посилання на профіль:

Google Scholar

ORCID

Scopus

Web of Science