Економіка та планування бізнесу

ПІДПРИЄМНИЦТВО,ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ НП
ЕКОНОМІКА ТА ПЛАНУВАННЯ БІЗНЕСУ ОПП
1 Курс
Шифр у НП Обов’язкові дисципліни Силабуси
ЗП1 Основи академічного письма  Посилання
ЗП2 Економічна історія  Посилання
ЗП3 Філософія  Посилання
ЗП4 Політологія та економічна соціологія  Посилання
ЗП5 Фізичне виховання  Посилання
ЗП6 Загальна економічна теорія  Посилання
ЗП7 Вища математика та теорія ймовірностей  Посилання
ЗП8 Інформатика  Посилання
ЗП9 Правове регулювання економічної діяльності  Посилання
ЗП10 Безпека життєдіяльності. Цивільний захист  Посилання
ЗП12 Іноземна мова  Посилання
ПП1 Товарознавство  Посилання
ПП2 Менеджмент  Посилання
2 Курс
Шифр у НП Обов’язкові дисципліни Силабуси
ЗП12 Іноземна мова  Посилання
ЗП11 Вступ до фаху
ЗП13 Курсова робота з ЗЕТ  Посилання
ПП3 Статистика  Посилання
ПП4 Міжнародна економіка  Посилання
ПП5 Основи бізнесу  Посилання
ПП6 Економіка підприємства  Посилання
ПП8 Гроші та кредит  Посилання
ПП9 Облік та оподаткування  Посилання
Шифр у НП Вибіркові дисципліни (4) Силабуси
3 семестр (2 дисципліни)
ВК1 Маркетинг  Посилання
ВК2 Методи ефективних продаж  Посилання
ВК3 Етика бізнесу  Посилання
ВК4 Психологія ділового спілкування  Посилання
4 семестр (2 дисципліни)
ВК5 Економіка праці і соціально-трудові відносини  Посилання
ВК6 Трудове право  Посилання
ВК7 Підприємницька діяльність у сфері послуг  Посилання
ВК8 Захист прав споживачів  Посилання
3 Курс
 Шифр у НП Обов’язкові дисципліни Силабуси
ПП7 Іноземна мова професійного спілкування  Посилання
ПП10 Біржова діяльність  Посилання
ПП11 Економічний аналіз  Посилання
ПП12 Державне регулювання економіки  Посилання
ПП13 Оцінювання кон’юнктури ринку  Посилання
ПП14 Бізнес-планування  Посилання
ПП15 Економіка та організація підприємницької діяльності  Посилання
ПП16 Економіка та організація торгівлі  Посилання
ПП22 Курсова робота за фахом  Посилання
Шифр у НП Вибіркові дисципліни (4) Силабуси
ВК9 Технологія та контроль за якістю надання послуг  Посилання
ВК10 Основи стандартизації і сертифікації  Посилання
ВК11 Соціальне підприємництво  Посилання
ВК12 Менеджмент якості  Посилання
ВК13 Банківське обслуговування бізнесу  Посилання
ВК14 Логістика  Посилання
ВК15 Публічні закупівлі у бізнесі  Посилання
ВК16 Господарське право  Посилання
4 Курс
Шифр у НП Обов’язкові дисципліни Силабуси
ПП7 Іноземна мова професійного спілкування  Посилання
ПП17 Державно-приватне партнерство  Посилання
ПП18 Аналіз підприємницьких проєктів  Посилання
ПП19 Інноваційно-інвестиційний бізнес  Посилання
ПП20 Інформаційні системи та технології в підприємництві  Посилання
ПП21 Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків  Посилання
Вибіркові дисципліни (4)
ВК17 Муніципальне підприємництво  Посилання
ВК18 Фінанси суб’єктів господарювання  Посилання
ВК19 Оцінка бізнесу та нерухомості  Посилання
ВК20 Інвестування  Посилання
ВК21 Міжнародне комерційне право  Посилання
ВК22 Стратегія підприємства  Посилання
ВК23 Електронний бізнес  Посилання
ВК24 Системи моделювання бізнес-процесів
ПІДПРИЄМНИЦТВО,ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ НП
ЕКОНОМІКА ТА ПЛАНУВАННЯ БІЗНЕСУ ОПП
1 Курс
Шифр у НП Обов’язкові дисципліни Силабуси
ЗП1 Українська мова (за професійним спрямуванням)  Посилання
ЗП2 Економічна історія  Посилання
ЗП3 Філософія  Посилання
ЗП4 Соціальна психологія  Посилання
ЗП5 Фізичне виховання  Посилання
ЗП6 Загальна економічна теорія  Посилання
ЗП7 Вища математика та теорія ймовірностей  Посилання
ЗП8 Вступ до фаху
ЗП9 Правові засади економічної діяльності  Посилання
ЗП10 Іноземна мова  Посилання
ПП1 Товарознавство  Посилання
ПП2 Менеджмент  Посилання
ПП3 Маркетинг  Посилання
2 Курс
Шифр у НП Обов’язкові дисципліни Силабуси
ЗП10 Іноземна мова  Посилання
ЗП11 Курсова робота з ЗЕТ  Посилання
ПП4 Статистика  Посилання
ПП5 Міжнародна економіка  Посилання
ПП6 Основи бізнесу  Посилання
ПП7 Економіка підприємства   Посилання
ПП9 Гроші та кредит  Посилання
ПП10 Облік та оподаткування   Посилання
Шифр у НП Вибіркові дисципліни (4) Силабуси
3 семестр (2 дисципліни)
ВК1 Політологія та економічна соціологія  Посилання
ВК2 Методи ефективних продаж  Посилання
ВК3 Етика бізнесу  Посилання
ВК4 Психологія ділового спілкування  Посилання
4 семестр (2 дисципліни)
ВК5 Економіка праці і соціально-трудові відносини  Посилання
ВК6 Трудове право  Посилання
ВК7 Підприємницька діяльність у сфері послуг  Посилання
ВК8 Захист прав споживачів  Посилання
3 Курс
 Шифр у НП Обов’язкові дисципліни Силабуси
ПП8 Іноземна мова професійного спілкування  Посилання
ПП11 Економічний аналіз  Посилання
ПП12 Біржова діяльність  Посилання
ПП13 Державне регулювання економіки  Посилання
ПП14 Оцінювання кон’юнктури ринку  Посилання
ПП15 Бізнес-планування  Посилання
ПП16 Економіка та організація підприємницької діяльності  Посилання
ПП17 Економіка та організація торгівлі  Посилання
ПП23 Курсова робота за фахом  Посилання
Шифр у НП Вибіркові дисципліни (4) Силабуси
5 семестр (2 дисципліни)
ВК9 Технологія та контроль за якістю надання послуг  Посилання
ВК10 Основи стандартизації і сертифікації  Посилання
ВК11 Соціальне підприємництво  Посилання
ВК12 Менеджмент якості  Посилання
6 семестр (2 дисципліни)
ВК13 Банківське обслуговування бізнесу  Посилання
ВК14 Логістика  Посилання
ВК15 Публічні закупівлі у бізнесі  Посилання
ВК16 Господарське право  Посилання
4 Курс
Шифр у НП Обов’язкові дисципліни Силабуси
ПП8 Іноземна мова професійного спілкування  Посилання
ПП18 Державно-приватне партнерство  Посилання
ПП19 Аналіз підприємницьких проєктів  Посилання
ПП20 Інноваційно-інвестиційний бізнес  Посилання
ПП21 Інформаційні системи та технології в підприємництві   Посилання 
ПП22 Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків  Посилання
Вибіркові дисципліни (4)
7 семестр (2 дисципліни)
ВК17 Муніципальне підприємництво  Посилання
ВК18 Фінанси суб’єктів господарювання  Посилання
ВК19 Оцінка бізнесу та нерухомості  Посилання
ВК20 Інвестування  Посилання
8 семестр (2 дисципліни) 
ВК21 Міжнародне комерційне право  Посилання
ВК22 Стратегія підприємства  Посилання
ВК23 Електронний бізнес  Посилання
ВК24 Системи моделювання бізнес-процесів  Посилання