Спеціальність: 076 ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ТОРГІВЛЯ  

Освітньо-професійна програма 

ЕКОНОМІКА ТА ПЛАНУВАННЯ БІЗНЕСУ

 

Завантажити ОПП

Обов’язкові навчальні дисципліни
Цикл загальної підготовки
Вища математика та теорія ймовірностей Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Загальна економічна теорія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Іноземна мова Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Інформатика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Історія та культура України Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Політологія та економічна соціологія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Правові засади економічної діяльності Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Українська мова (за професійним спрямуванням) Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Університетська освіта Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Фізичне виховання  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Філософія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Цикл професійної підготовки
Аналіз підприємницьких проєктів Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Банківське обслуговування бізнесу Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Бізнес-планування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Біржова діяльність Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Державне регулювання економіки Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Державно-приватне партнерство Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Економіка підприємства Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Економіка та організація підприємницької діяльності Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Економіка та організація торгівлі Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Економічний аналіз Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Етика бізнесу Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Іноземна мова професійного спрямування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Інформаційні системи та технології в підприємництві Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Курсова робота за фахом Силабус Методичні вказівки до виконання курсової роботи за фахом
Маркетинг Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Менеджмент Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Міжнародна економіка Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Облік та оподаткування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Основи бізнесу Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Оцінювання кон’юнктури ринку Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Публічні закупівлі у бізнесі Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Статистика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Товарознавство Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle

Вибіркові навчальні дисципліни за ОП

2 рік навчання

Безпека життєдіяльності. Цивільний захист Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Бізнес-консалтинг Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Економіка праці і соціально-трудові відносини Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Методи ефективних продаж Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Організація захисту прав споживачів у бізнесі Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Підприємницька діяльність у сфері послуг Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Психологія ділового спілкування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Трудове право Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle

3 рік навчання

Агробізнес Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Господарське право Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Гроші та кредит Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Митне право Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Соціальне підприємництво Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Стандартизація та сертифікація у бізнесі Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Технологія та контроль за якістю надання послуг Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Управлінський облік Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle

4 рік навчання

Державна підтримка підприємництва Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Електронний бізнес Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Інноваційно-інвестиційний бізнес Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Міжнародне комерційне право Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Муніципальне підприємництво Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Оцінка бізнесу та нерухомості Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Системи екологічного управління в бізнесі Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Системи управління якістю в бізнесі Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Фінанси суб’єктів господарювання Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ З КАТАЛОГУ ОНЕУ

Практична підготовка

Навчально-економічна практика «Оцінювання концепції бізнес-проєкту» Силабус Методичні вказівки щодо організації та проведення навчально-економічної практики за фахом на тему «Оцінювання концепції бізнес-проєкту»
Тренінг «Start-Up» Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Тренінг з управління та адміністрування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали у Moodle
Тренінг «Планування успішного бізнесу» Силабус Методичні вказівки до організації та проведення тренінгу за фахом з теми «Планування успішного бізнесу»
Виробнича практика Силабус Методичні вказівки до організації та проходження практики

Атестація

Підготовка та захист кваліфікаційної роботи Основні вимоги до організації підготовки та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавр Методичні вказівки до виконання та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавр