Академічна доброчесність

Нормативні документи

 

 

 

    Корисні посилання

Перевірка кваліфікаційних робіт студентів на ознаки плагіату

Статистика перевірки кваліфікаційних робіт на ознаки плагіату 2018-2019 н.р.  Файл
Статистика перевірки кваліфікаційних робіт на ознаки плагіату 2019-2020 н.р.
Статистика перевірки кваліфікаційних робіт на ознаки плагіату 2020-2021 н.р.

 

Інструкція по роботі з UNICHECK  

Сприяння академічної доброчесності

Опитування студентів

23 листопада 2016 року в Одеському національному економічному університеті відбувся круглий стіл на тему «Створення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових працях».

З промовою виступив ректор Одеського національного економічного університету, д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України Звєряков М. І., який наголосив на  важливості обговорення питань, що стосуються заявленої проблематики круглого столу з огляду на покладені на ВНЗ ст. 16 Закону України «Про вищу освіту» зобов’язання забезпечити ефективну систему запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів вищої освіти.

 

Під час засідання круглого столу обговорено такі питання:

  • «Поняття плагіату та зарубіжні стандарти наукової етики» – доповідач Кіршо С. М., к. філ. н., доцент, зав. кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки;
  • «Плагіат як різновид порушення авторських прав» – доповідач Романадзе Л. Д., д. ю. н., доцент, зав. кафедри правознавства;
  • «Онлайн сервіси перевірки на плагіат» – доповідач Якуб Є. С., д. ф-м. н., професор, зав. кафедри економічної кібернетики;
  • «Методи виявлення академічного плагіату: український та зарубіжний досвід» – доповідачі Муренко Т. О., к. е. н, доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту та Сментина Н. В., к. е. н., доцент кафедри економіки та планування бізнесу.

 

До процесу обговорення питань активно залучилися члени науково-методичної ради університету, завідувачі випускових кафедр та декани.

За результатами засідання надано пропозиції щодо створення в ОНЕУ  дієвої системи запобігання плагіату та впровадження практики належного цитування в академічних роботах студентів.

Організатори круглого столу вдячні всім небайдужим до проблеми, хто мав можливість залучитися до обговорення та надати слушні пропозиції.