Бабчук Микита Ігорович

Бабчук Микита Ігорович
викладач

💡РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

📌Освіта:

 – Одеській національний університет імені І.І. Мечникова (2018 р.), кваліфікація – бакалавр, напрям підготовки «Психологія»;

– Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського» (2019 р.), спеціальність «Психологія», кваліфікація – магістр, професійна кваліфікація – Психолог. Викладач психології;

– аспірантура Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського» (2020-2024).

📌Науковий ступінь

📌Вчене звання:

📌Трудова діяльність

З вересня 2023 р. – викладач кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки ОНЕУ.

📌Дисципліни, які викладаються:

Арт-терапія

Діяльність практичного психолога в закладах освіти

Психофізіологія

Практикум із загальної психології

Психологія управління

📌Підвищення кваліфікації:

  1. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Poland. Projekt pozakonkursowy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej pn. „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”, nr projektu POWR.03.03.00-00-PN13/18, realizowany w ramach Działania: 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, PO WER. (Lublin, 12.07.2021 – 20.07.2021). Сertificate SJKP-22/L/21 19/07/2021; (20 hours).
  2. British council certificate of attendance online webinar «Practical tips for EdTech in higher education» 17 february 2022; (1,5 hours)
  3. ТОВ «АКАДЕМІЯ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ» сертифікат про успішне завершення курсу «Можливості UOUTUBE для освіти» Сертифікат ОТМЮО-00101 від 29.06.2022 р.; ECTS 0,07 (2 год.).
  4. Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян, Сертифікат про проходження міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару)  «ACADEMIC INTEGRITY AND TIME MANAGEMENT IN THE PREPARATION OF SCIENTIFIC WORKS: FOREIGN AND NATIVE EXPERIENCE» 07 серпня по  14 серпня 2023 року,  м. Люблін (Республіка Польща), ECTS 1,5 (45 hours).

📌Сфера наукових інтересів:

Загальна психологія, психологія особистості, психофізіологія, перфекціонізм особистості.

📌Наукові праці:

Із публікаціями можна ознайомитися за посиланням.

📌Науково-дослідний профіль:

Orcid ID

Google.Scholar

ResearcherID

Web of Science