Бакланова Олена Григорівна

Бакланова
Олена Григорівна
к.е.н., доцент

РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Освіта: вища

Посада: к.е.н., доцент

Наукові праці і статті:

  • Макроекономічний аналіз:AD-AS /Глава у навчальному посібникуМакроекономіка: Навчальний посібник / За заг. ред. М. І. Звєрякова. – Атлант, 2016. – 281 с. (16,33/1,5 д.а.)
  • Способы формирования контрактных институтов : эволюция versusреволюция(в соавт.)/ Постсоветский институционализм: десять лет спустя: монография в 2-х т./ под ред.Дементьева В., Нуреева Р. – Донецк: ГВУЗ «ДонНТУ», 2013, с. 274-298 (особистий внесок 0,7 д.а.)
  • Советская история: между планом и рынком (в соавт.)/ Одесса, Астропринт, 2013.(4/3,5 д.а.)
  • Методичні вказівки до вивченнядисципліни «Мікроекономічний аналіз» для студентів денної форми навчання спеціальності «Економічна теорія» / Укл. Бакланова О.Г., Янчева Т.І. –  Одеса, ОНЕУ, 2016. – 18 с.
  • Методичні вказівки до самостійної роботи при вивченні дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» для студентів ІІ курсу денної форми  навчання спеціальності «Туризм» / Укл. О.Г. Бакланова. – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2017. – 51 с.
  • Методичні вказівки до проведення семінарських занять з дисципліни «Мікроекономічний аналіз – II» для студентів V курсу денної форми  навчання спеціальності «Економічна теорія» / Укл. О.Г. Бакланова – Одеса ОНЕУ, ротапринт, 2016. – 30 с.
  • Методичні вказівки до проведення семінарських занять з дисципліни «Інституціональна економіка – II» для студентів V курсу денної форми  навчання спеціальності «Економічна теорія» / Укл. О.Г. Бакланова – Одеса, ОНЕУ, ротапринт, 2017. – 17 с.