Бальбуза Олена Миколаївна

Бальбуза Олена Миколаївна доктор філософії в галузі психології (PhD), доцент

💡РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

 📌  Вища освіта: 

У 2012 році закінчила докторантуру  Міжрегіональної Академії Управління персоналом  м. Київ та здобула науковий ступінь Доктор філософії в галузі психології (PhD)

Закінчила Міжрегіональна Академія Управління персоналом,  Одеський інститут  2010р отримала спеціальність «Психологія»

  📌Науковий ступінь: Доктор філософії в галузі психології (PhD) (2012 р. ) (тема: «Дослідження психологічних чинників поведінки підлітків у конфлікті»)

 📌Вчене звання: 

 📌Трудова діяльність:

📌Стаж науково-педагогічної/та (або) науковоїроботи:  11 років 

 📌Науково-педагогічна діяльність:

З 2007-2008 фахівець заочного відділення Міжрегіональної Академії управління персоналом; 

З 1.09.2010 р- 30.10.2012 р.  Одеська спеціалізована школа з поглибленим вивченням французької мови №10 м. Одеса, Посада: соціальній педагог 

З 1.11.2012- 10.01.2020р. Одеський Механіко-технологічни технікум Одеської Національної Академії Харчових технологій м. Одеса, Посада: Практичний психолог 

З 2012-2013 викладач ОІ Міжрегіональної академії управління персоналом; 

З 2019 – 2020 р. Методист Одеського обласного центру практичної психології та соціальної роботи КЗВО «Одеська Академія неперервної освіти Одеської обласної ради».  

З 1 вересня 2020 р. Старший викладач кафедри загальнонаукових та  природничих дисциплін, ПАТ Міжрегіональної Академії Управління Персоналом, Одеський інститут.

З  01 жовтня 2020 р. по теперішній час Методист Одеського обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти КЗВО «Одеська Академія неперервної освіти Одеської обласної ради».

1.01.2020 р. по теперішній час. Старший викладач кафедри Психології, соціальної роботи, та інклюзивної освіти КЗВО «Одеська Академія неперервної освіти Одеської обласної ради». 

 📌Дисципліни які викладаються: 

 • Психологія ділового спілкування;
 • Діяльність практичного психолога закладів освіти.

  📌Підвищення кваліфікації:

 1. Арт-теропевтична асоціація Сертифікат №214/19 «Інноваційні методи арт-ерапії в умовах Нової української школи» з 15.08 по 17.10 (60 годин) 
 2. Громадська організація «Еволюція покоління» Всеукраїнський освітній проект «Покоління АРТ» Сертифікат № 27/2020 від 16.02.2020 «Можливості світлового планшета в створенні активного розвивального, колекційного та терапевтичного середовища в роботі з дітьми» (8 годин)
 3. Громадська організація «Еволюція покоління» Всеукраїнський освітній проект «Покоління АРТ» Сертифікат №006 «Сенсомотрона корекція» від 07 грудня 2019 р. (25 годин).
 4. Громадська організація «Еволюція покоління» Всеукраїнський освітній проект «Покоління АРТ», сертифікат «Стабілізація психоемоційного стану методами арт-терапії» від 27.06.19 р. (3 години)
 5. Онлайн сервіс підвищення кваліфікації EdEra «Бери и роби» від 12.04.20 (20 годин)
 6. Онлайн сервіс підвищення кваліфікації  EdEra  Роль батьків у організації інклюзивного навчання (3 год)
 7. Онлайн сервіс підвищення кваліфікації  EdEra  Протидія торгівлі людьми (15 год)
 8. Сертифікат «трирівневе кризове навчання», (CSID центр соціальних ініціатив та розвитку, NLP-ODESSA),  «Перша психологічна допомога і кризових ситуаціях» від 12.02.20 (6 годин)
 9. Проект «Альтернатива насильству» програма «Профілактика булінгу» обсяг (16 годин).
 10. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/Д0423-20, Національна академія педагогічних наук ДЗВО « Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти  з 02 листопада по 03 грудня 2020 р. (150 годин). 
 11. Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 00127522/004532-21,  з 04 січня 2021р  по 26 лютого 2021р. ПрАТ «ВНЗ «МАУП»  за програмою психологія (210 год/7 кредитів ЄКТС)
 12. Сертифікат від 07.02.2021 р. «Вступ до раннього втручання» EdEra (30 год)
 13. Сертифікат від 26.03.2021 р. за програмою «Шаги до безпеки», МГОПСМД «Лікарі дітям» (12ак. Годин) 
 14. Свідотство про підвищення кваліфікації Серія ПК№ 02137097/18624  з 12 квітня по 17 квітня 2021р. «Користування психодіагностичними методиками WISC-IV, Leiter-3, Conners-3, PEP-3 та CASD  КЗВО «ОАНО ООР» (56 год)
 15. Сертифікат ВК №86/21 Всекураїнська науково-практична інтернет-конференція «Арт-терапія в роботі психолога: інноваційні підходи» 20-27 квітня 2021 р КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.. Василя Сухомлинського» (15 год)

  📌Тренінги,семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди:

 • Участь у реалізації проекту, розробленому у ГС, що реалізується за кошти бюджету міста (Одеська міська рада), «Соціально-психологічна реабілітація та адаптація тимчасово переселених осіб, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» проект «Жити повним життям».  

 📌Організація та проведення тренінгів, вебінарів, онлайн-курсів, майстер-класів для студентів, слухачів та викладачів:

 • обласний семінар «Профілактика емоційного вигорання серед педагогічних працівників» для методистів закладів позашкільної освіти Одеської області. (10-11.03.2020)
 • Проведено семінар для методистів психологічної служби «Професійне зростання працівників психологічної служби». (2020 р)
 • Тренінг в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу «Соціально-психологічна допомога у кризових ситуаціях» (2020р)
 • Обласний семінар «Булін та інклюзія долаємо разом» (2021 р) 
 • майстер-клас для фахівців інклюзивно-ресурсних центрів та психологів навчальних закладів освіти: «Психодіагностичний інструментарій для психолога ІРЦ» (2021р)
 • Тренінг для батьків які виховують дітей з ООП «Ресурс для особливої мами» (2021 р)
 • Семінари для практичних психологів закладів вищої освіти: «Превенція самогубства. Групи смерті». (2021р)
 • Реалізація програми з профілактики насилля серед дітей з ООП, «Шаги до безпеки», за підтримки фонду CHILDHOOD (Швеція) (2021р)
 • Майстер-клас на VII Міжнародному конгресі з колекційної педагогіки та психології «Рівні права – рівні можливості» (2021 р)

 📌Сфера наукових інтересів: 

Використання арт-терапії як здоров’язберігаючої технології виховання та розвитку дітей, сенсорна інтеграція, корекція та розвиток дітей з ООП, інклюзивне навчання, робота з батьками які виховують дітей з ООП, міжособистісне спілкування, конфліктологія, медіація. 

  📌Наукові праці: 

Публікації за останні 5 років:

 1. Бальбуза О.М. Робота практичного психолога з дітьми з особливими освітніми потребами методами арт-терапії. Матеріали конф. Досвід та перспективи розвитку інклюзивної освіти в Україні. наук.-практ. Конф.  2019 р.
 2. Бальбуза О.М. Теоретичний аналіз альтернативних методів вирішення конфліктів в освітньому середовищі. Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми і перспективи: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. Конф. 2019 р.
 3. Бальбуза О.М. Методи профілактики і вирішення конфліктів у роботі соціального педагога. Матеріали конф.  Наука, освіта, суспільство: реалії, виклики, перспективи, С.- 211-213
 4. Бальбуза О.М. Використання методів арт-терапії у інклюзивній середовищі. Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних та педагогічних наук: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 27-28 Березня 2020р. ). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2020. – Ч.1.-136 с.
 5. Бальбуза О.М. Використання АРТ-педагогіки як інноваційної технології в освіті Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми і перспективи: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. Конф. 14 травня 2020 р. / за заг. Ред. Ягоднікової. – Одеса: видавець Букаєв В.В. 2020 – 326 с.
 6. Бальбуза О.М. Особливості координування шкільної служби медіації однолітків у сучасних закладах освіти Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технологічних системах: Зб наук.праць за матеріалами ХVI Міжнародної наук.-практ. конф. (19 листопада, 2020 р., м.Одеса)/Міжрегіональна Академія Управління Персоналом. Одеський ін.-т Інститут проблем ринку та ек.-екол. Досліджень НАН України. Одеса: Легадрук, 2020. – 300 с.
 7. Олена Бальбуза, Ірина Орленко. Арт-терапія як засіб розвитку комунікативної функції мовлення дошкільнят з особливими освітніми потребами. Освіта і суспільство VI: Міжнародний збірник наукових праць / Під ред. Т. Несторенко, Р. Бернатової. Бердянський державний педагогічний університет. Ополє: видавництво Вищої школи управління і адміністрації в Ополє, Польща. 567 c. ISBN 978-83-66567-26-9.
 8. Бальбуза О.М. Використання методів арт-терапії у подоланні «синдрому емоційного вигоряння» /Арт-терапія в роботі психолога: інноваційні підходи: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Кропивницький  20 – 27 квітень 2021 року / уклад. Молчанова О.М.; за заг. Ред.. Жосан О.Е. – Кропівницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2021. – 150 с.
 9. Бальбуза О.М. Емоційне вигорання батьків, які виховують дітей з особливими освітніми потребами. Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми і перспективи: Матеріали ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми та перспективи розвитку» 14 травня 2021 року м. Одеса

  📌Науково-дослідницький профіль: 

scholar   

  📌Членство у наукових обєднаннях, товариствах, спілках тощо:

 • Громадська спілка «Національна психологічна асоціація» 
 • Всеукраїнська Арт-терапевтична асоціація  
 • ГО «Еволюція покоління» 
 • ГС «Асоціація практичних психологів вищої школи».
 • Методичне об’єднання працівників психологічної служби спеціалізованих закладів освіти Одеської області
 • Участь у реалізації проекту, розробленому у ГС, що реалізується за кошти бюджету міста (Одеська міська рада), «Соціально-психологічна реабілітація та адаптація тимчасово переселених осіб, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» проект «Жити повним життям».