Економіка та організація торгівлі

ПІДПРИЄМНИЦТВО,ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ НП
ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ ОПП
1 Курс
Шифр у НП Обов’язкові дисципліни Силабуси
ЗП1 Основи академічного письма  Посилання
ЗП2 Економічна історія  Посилання
ЗП3 Філософія  Посилання
ЗП4 Політологія та економічна соціологія
ЗП5 Фізичне виховання  Посилання
ЗП6 Загальна економічна теорія  Посилання
ЗП7 Вища математика та теорія ймовірностей  Посилання
ЗП8 Інформатика  Посилання
ЗП9 Правове регулювання економічної діяльності  Посилання
ЗП10 Безпека життєдіяльності. Цивільний захист  Посилання
ЗП11 Іноземна мова  Посилання
ПП1 Товарознавство  Посилання
ПП2 Менеджмент  Посилання
2 Курс
Шифр у НП Обов’язкові дисципліни Силабуси
ЗП11 Іноземна мова  Посилання
ЗП12 Вступ до фаху
ЗП13 Курсова робота з ЗЕТ  Посилання
ПП3 Статистика  Посилання
ПП4 Міжнародна економіка  Посилання
ПП5 Основи бізнесу  Посилання
ПП6 Економіка підприємства  Посилання
ПП7 Гроші та кредит  Посилання
ПП8 Облік та оподаткування  Посилання
Шифр у НП Вибіркові дисципліни (4) Силабуси
3 семестр (2 дисципліни)
ВК1 Маркетинг  Посилання
ВК2 Методи ефективних продаж  Посилання
ВК3 Етика бізнесу  Посилання
ВК4 Психологія ділового спілкування  Посилання
4 семестр (2 дисципліни)
ВК5 Економіка праці і соціально-трудові відносини  Посилання
ВК6 Трудове право  Посилання
ВК7 Підприємницька діяльність у сфері послуг  Посилання
ВК8 Захист прав споживачів  Посилання
3 Курс
 Шифр у НП Обов’язкові дисципліни Силабуси
ПП9 Іноземна мова професійного спілкування  Посилання
ПП10 Економічний аналіз  Посилання
ПП11 Технологія та контроль за якістю надання послуг  Посилання
ПП12 Організація торгівлі  Посилання
ПП13 Торговельне підприємництво  Посилання
ПП14 Управління ланцюгами поставок  Посилання
ПП15 Економіка то організація біржової діяльності  Посилання
ПП16 Економіка торгівлі  Посилання
ПП22 Курсова робота за фахом  Посилання
Шифр у НП Вибіркові дисципліни (4) Силабуси
ВК9 Ідентифікація та встановлення фальсифікації товарів  Посилання
ВК10 Стандартизація, сертифікація та метрологія  Посилання
ВК11 Управління персоналом  Посилання
ВК12 Оцінювання кон’юнктури товарних ринків  Посилання
ВК13 Банківське обслуговування бізнесу  Посилання
ВК14 Фінанси суб’єктів господарювання  Посилання
ВК15 Державна підтримка підприємництва  Посилання
ВК16 Інтернет торгівля  Посилання
4 Курс
Шифр у НП Обов’язкові дисципліни Силабуси
ПП9 Іноземна мова професійного спілкування
ПП17 Управління продажами та мерчендайзинг  Посилання
ПП18 Програмне забезпечення торговельної діяльності  Посилання
ПП19 Міжнародне технічне регулювання  Посилання
ПП20 Інформаційні системи та технології в підприємництві  Посилання
ПП21 Експертиза товарів  Посилання
Вибіркові дисципліни (4)
ВК17 Організація діяльності торговельних підприємств  Посилання
ВК18 Інвестування  Посилання
ВК19 Управління інноваційними процесами в підприємництві  Посилання
ВК20 Методи прийняття управлінських рішень  Посилання
ВК21 Міжнародне комерційне право  Посилання
ВК22 Економіко-математичні методи в підприємництві  Посилання
ВК23 Управління безпечністю товарів  Посилання
ВК24 Системи моделювання бізнес-процесів  Посилання
ПІДПРИЄМНИЦТВО,ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ НП
ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ ОПП
1 Курс
Шифр у НП Обов’язкові дисципліни Силабуси
ЗП1 Ділова українська мова  Посилання
ЗП2 Економічна історія  Посилання
ЗП3 Філософія  Посилання
ЗП4 Соціальна психологія  Посилання
ЗП5 Фізичне виховання  Посилання
ЗП6 Загальна економічна теорія  Посилання
ЗП7 Вища математика та теорія ймовірностей  Посилання
ЗП8 Вступ до фаху
ЗП9 Правові засади економічної діяльності  Посилання
ПП1 Товарознавство  Посилання
ПП2 Менеджмент  Посилання
ПП3 Маркетинг  Посилання
2 Курс
Шифр у НП Обов’язкові дисципліни Силабуси
ЗП10 Іноземна мова  Посилання
ЗП11 Курсова робота з ЗЕТ  Посилання
ПП4 Статистика  Посилання
ПП5 Міжнародна економіка  Посилання
ПП6 Основи бізнесу  Посилання
ПП7 Економіка підприємства  Посилання
ПП9 Гроші та кредит  Посилання
ПП10 Облік та оподаткування  Посилання
Шифр у НП Вибіркові дисципліни (4) Силабуси
3 семестр (2 дисципліни)
ВК1 Політологія та економічна соціологія  Посилання
ВК2 Методи ефективних продаж  Посилання
ВК3 Етика бізнесу  Посилання
ВК4 Психологія ділового спілкування  Посилання
4 семестр (2 дисципліни)
ВК5 Економіка праці і соціально-трудові відносини  Посилання
ВК6 Трудове право  Посилання
ВК7 Підприємницька діяльність у сфері послуг  Посилання
ВК8 Захист прав споживачів  Посилання
3 Курс
 Шифр у НП Обов’язкові дисципліни Силабуси
ПП8 Іноземна мова професійного спрямування  Посилання
ПП11 Економічний аналіз  Посилання
ПП12 Технологія та контроль за якістю надання послуг  Посилання
ПП13 Організація торгівлі  Посилання
ПП14 Торговельне підприємництво  Посилання
ПП15 Управління ланцюгами поставок  Посилання
ПП16 Економіка то організація біржової діяльності  Посилання
ПП17 Економіка торгівлі  Посилання
ПП23 Курсова робота за фахом
Шифр у НП Вибіркові дисципліни (4) Силабуси
5 семестр (2 дисципліни)
ВК9 Ідентифікація та встановлення фальсифікації товарів  Посилання
ВК10 Стандартизація, сертифікація та метрологія  Посилання
ВК11 Управління персоналом  Посилання
ВК12 Оцінювання кон’юнктури товарних ринків  Посилання
6 семестр (2 дисципліни)
ВК13 Банківське обслуговування бізнесу  Посилання
ВК14 Фінанси суб’єктів господарювання  Посилання
ВК15 Державна підтримка підприємництва  Посилання
ВК16 Інтернет торгівля  Посилання
4 Курс
Шифр у НП Обов’язкові дисципліни Силабуси
ЗП8 Іноземна мова професійного спілкування
ПП18 Управління продажами та мерчендайзинг  Посилання
ПП19 Програмне забезпечення торговельної діяльності  Посилання
ПП20 Міжнародне технічне регулювання  Посилання
ПП21 Інформаційні системи та технології в підприємництві  Посилання
ПП22 Експертиза товарів  Посилання
ПП23 Курсова робота за фахом  Посилання
Вибіркові дисципліни (4)
7 семестр (2 дисципліни)
ВК17 Організація діяльності торговельних підприємств  Посилання
ВК18 Інвестування  Посилання
ВК19 Управління інноваційними процесами в підприємництві  Посилання
ВК20 Методи прийняття управлінських рішень  Посилання
8 семестр (2 дисципліни)
ВК21 Міжнародне комерційне право  Посилання
ВК22 Економіко-математичні методи в підприємництві  Посилання
ВК23 Управління безпечністю товарів  Посилання
ВК24 Системи моделювання бізнес-процесів   Посилання