Спеціальність: 072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК

Освітньо-професійна програма 

ФІНАНСИ, БАНКІСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ 

 

Завантажити ОПП

Обов’язкові  навчальні дисципліни

Цикл загальної підготовки

Вища математика та теорія ймовірностей Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Вступ до фаху Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Загальна економічна теорія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Іноземна мова  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інформатика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Маркетинг Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Менеджмент  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Основи академічного письма Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Правознавство Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фізичне виховання  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Філософія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle

Цикл професійної підготовки

Банківська справа Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Гроші та кредит Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економіка підприємства Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Курсова робота з фінансів, банківської справи та страхування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Макроекономіка Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародна економіка Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Мікроекономіка Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Страхування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінанси Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінансова система Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Вибіркові навчальні дисципліни за ОП
2 рік навчання
Банківські системи країн світу Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Безпека життєдіяльності. Цивільний захист Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Господарське право Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економетрика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економічна історія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Історія банківської справи Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Історія економічної думки Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Історія та культура України Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Основи економічних досліджень у банківській сфері Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Основи інвестування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Основи корпоративного управління в банках Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Політологія та економічна соціологія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Психологія ділового спілкування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Роздрібний банкінг Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Стратегія підприємства Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Теоретико-методичні основи фінансів Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління кар’єрою у банківській сфері Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінансова математика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінансовий інжиніринг Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінансовий ринок Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Цифровий банкінг Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle

Практична підготовка

Практична підготовка за фахом Силабус Методичні вказівки до організації та проходження практики

Атестація

Атестаційний екзамен Робоча програма екзамену Методичні рекомендації випускової кафедри