Гейна Оксана Володимирівна

 

Гейна  Оксана Володимирівна к. філологічних. н. (PhD), доцент

💡РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

📌Освіта:

– 1991-1996 рр. – Херсонський державний педагогічний інститут, вчитель російської мови та літератури;

– 1996-1997 рр. – Херсонський державний педагогічний інститут, магістр  російської мови;

– 1998-2003 рр. – аспірантура при Херсонському державному університеті.

  📌Науковий ступінь:

кандидат філологічних наук (2005), спеціальність 10.02.02 – російська мова (тема: «Суб’єктно-об’єктні детермінанти в семантико-синтаксичній структурі простого речення в сучасній російській мові»).

  📌Вчене звання: доцент кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки (2012).

  📌Трудова діяльність:

– 1996-1998 рр. – ст. лаборант кафедри російської мови та загального мовознавства  Херсонського державного університету;

– 2004-2008 рр. – викладач кафедри російської мови та загального мовознавства  Херсонського державного університету;

– 2008-2011 – викладач кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки Одеського державного економічного університету;

З 2011 р. по теперішній час –  доцент кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки Одеського національного економічного університету.

  📌Дисципліни, які викладаються:

  • Основи академічного письма
  • Іноземна мова (українська)
  • Українська мова як іноземна (підготовка іноземних громадян до вступу у ЗВО)

   📌Сфера наукових інтересів:

українська граматика (синтаксис і морфологія), академічна доброчесність; іноземна мова (українська) та методика її викладання,  міжкультурна комунікація.

   📌Підвищення кваліфікації:

  1. 2017 р. – Інститут міжнародної освіти ОНУ ім. І. І. Мечникова кафедра мовної та загальногуманітарної підготовки іноземців Інституту міжнародної освіти. Тема: «Російська мова як іноземна”.                                                                      
  2. 2018 р. – наукове стажування для освітян. Університет Кардинала Стефана Вишинського (UKSW) (Республіка Польща, м. Варшава), спільно із Інститутом Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці (IIASC) та Фундацією АDD. Тема: «Іновації в науці та освіті: виклики сучасності».                                          
  3. 2021 р. – Одеський   національний університет ім. І. І. Мечникова кафедра загального та словʹянського мовознавства. Тема: «Іноземна мова (українська, російська)».
  4. Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів (60 год. / 2 кредити ECTS). Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (https://prometheus.org.ua/). Сертифікат від 15.08.2021. Автентичність сертифікату: https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/0d1517765d504349a3c8f855ed01736f.
  5.  Підвищення кваліфікації в рамках програми V Міжнародного наукового стажування «Нобелівські Лауреати: вивчення досвіду та професійних досягнень для формування успішної особистості та трансформації оточуючого світу» (180 год. / 6 кредитів ECTS) на базі The International Historical Biographical Institute (Dubai – New York – Rome – Burgas – Jerusalem – Beijing). 24.06.2022р. – 20.08.2022р. Міжнародний сертифікат №8630/August 20, 2022.

   📌Наукові публікації:

Автор понад 70 наукових та науково-методичних праць, у тому числі колективних монографій, співавтор навчальних посібників та навчально-методичних розробок. Із публікаціями можна ознайомитися за посиланням.

  📌Науково-дослідний профіль:

Orcid ID

‪Google.Scholar

Publons

eONEUIK