Вступ до молодшого бакалавріату

М О Л О Д Ш И Й  Б А К А Л А В Р

Назва спеціальності Назва освітньої програми
(071) Облік і оподаткування Облік і оподаткування
(072) Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок  Фінанси, банківська справа та страхування
(075) Маркетинг Маркетинг
(076) Підприємництво та торгівля Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
(242) Туризм і рекреація Туризм

📌 Детальніше переглянути та завантажити файли можна за посиланням

МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР

Перелік документів, які необхідно надати для зарахування:

  • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України (2 примірники); 
  • копію довідки про реєстрацію місця проживання (2 примірника); 
  • копію картки платника податків (2 примірники); 
  • копію військово-облікового документа (1 примірник); 
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (2 примірники); 
  • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання та інформаційну картку (оцінки) до сертифіката НМТ (ЗНО) (2 примірники);
  • 6 (шість) кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см. 
  • Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Адреса:
Головний корпусу ОНЕУ –
м. Одеса, Преображенська 8

Телефон:
(048) 723-61-58

Контакти приймальної комісії: Преображенська 8, к. 115

Переглянути вихідне зображення+38 (048) 723-80-73

 +380 99 551 58 42

Переглянути вихідне зображення oneu.vstup.2023@gmail.com

abiturient@oneu.ukr.education
abiturient@oneu.edu.ua

Підготовчі курси: Преображенська 8, к. 115

Переглянути вихідне зображення+38 (048) 723-86-50

Переглянути вихідне зображення  fdp@oneu.edu.ua