Лебедєв Ігор Васильович

Лебедєв Ігор Васильович д.е.н., доцент 

💡Досягнення у професійній діяльності

📌Вища освіта

Московський державний інститут міжнародних відносин, 1973 р., спеціаліст з міжнародних відносин, референт по країнах Сходу

📌Науковий ступінь

Доктор економічних наук,

Тема дисертації:  «Забезпечення гідної праці на засадах корпоративної соціальної відповідальності», 2015 р.

📌Вчене звання

Доцент, 2007 р

📌Досвід роботи

Міністерство зовнішньоекономічних зв’язків України, головний спеціаліст, 1 рік;

Одеська регіональна Торгово-промислова палата, заступник начальника відділу зовнішніх економічних зв’язків – 1 рік;

Зовнішньоторговельна фірма «Золотий Меркурій», директор – 4 роки та ін.

📌Дисципліни

– Методологія і організація наукових досліджень;

– Менеджмент в туризмі та ГРС;

– Історія туризму та гостинності та ін.

📌Підвищення кваліфікації

Одеський національний політехнічний університет, Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій, 2019 р

📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди

Почесна відзнака Одеської обласної Ради  (2021)
Почесна Грамота Одеської обласної Ради (2016)
Почесна Грамота Президії Торгово-промислової Палати України (2011)

📌Наукові інтереси

Сталий розвиток туризму на засадах соціальної відповідальності, соціальна роль рекреації та туризму, забезпечення гідної праці та якості життя

📌Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт – 100

📌Вибрані публікації

  1. Лебедєв І. В. Корпоративна соціальна відповідальність у контексті впровадження концепції гідної праці: Наукова монографія. Одеса, 2014. 376 с.;
  2. Лебедєв І. В. Європейський досвід кластерізації туризму. Концептуальні підходи до організації та діяльності туристичних кластерів : монографія /За заг. ред. І.В. Давиденко і О.Л. Михайлюк. К., 2020. С. 128-133.
  3. Лебедєв І. В. Державне регулювання туризму в країнах Європейського Союзу. Державне регулювання сфери туризму України в контексті процесів євроінтеграції / За заг. ред. В. Г. Герасименко, О. Л. Михайлюк. К., 2019. С. 52-64;
  4. Лебедєв І. В. Корпоративне громадянство у контексті сталого розвитку. Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти: Моногр. : Ін-т економіки промисловості НАН України. Донецьк, 2012. С. 464-481;
  5. Lebedev I. Corporate social responsibility in Ukraine: development characteristics and future prospects. Social Responsibility of Business and Management Ethics. Moscow, The Lomonosov Moscow State University, 2013. P. 98-107.
  6. Лебедєв І. В. Сталий розвиток туризму: досвід Європейського Союзу і завдання для України. Вісник соціально-економічних досліджень. Одеса, 2018, № 3 (67), С. 162-173.
  7. Лебедєв І. В. Нормативно-правове регулювання діяльності туристичних підприємств в Європейському Союзі. Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». 2020. Вип. 45. С. 121-126.
  8. Лебедєв І. В. Кластеризація туризму: досвід Європейського Союзу і завдання для України. Вісник соціально-економічних  досліджень. Одеса, 2020, № 3 (71). С. 162-173.

📌Посилання на профіль

Google Scholar

Web of Science:  ResearcherID: C-2596-2015

ORCID