Несененко Павло Петрович

Несененко
Павло Петрович
к.е.н., доцент

💡Досягнення у професійній діяльності за останні 5 років

📌Вища освіта

Одеський сільськогосподарський інститут, економічний факультет, економіст з бухгалтерського обліку в сільському господарстві (1990 рік)

📌Науковий ступінь

Кандидат економічних наук. Тема дисертації «Реформування форм власності і господарювання в аграрному економіці України в перехідний період». Наукова спеціальність 08.01.01 – Політична економія (1995 рік)

📌Вчене звання

Доцент кафедри загальної економічної теорії (1998 рік)

📌Досвід роботи – 20 років

📌Дисципліни

Історія економічної думки.
Генезис методології класичного економічного спрямування і кейнсіанства.
Теоретичні основи економічної політики.
Теорія аграрних відносин і аграрна політика.
Сучасні економічні теорії.

📌Підвищення кваліфікації

ОНУ ім. І. І. Мечникова в 2016 році.

Довідка № 02-01-2584 від 13.12.2016 року

📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, нагороди, нагороди

Артеменко О. А., Несененко П. П. До ґенезі «політичної економії» як науки та ее трансформації // Проблеми розвитку економічної теорії в СУЧАСНИХ условиях: Матеріали ХІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ науково-практичної конференции «Покрітанівські читання». – Одеса, 2015. – (0,2 / 0,1).
Несененко П. П. Місце та значення творчості М. І. Туган-Барановського в розвитку економічної думки України // Актуальні проблеми розвитку економічної теорії в условиях глобалізації: Матеріали ХІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ науково-практичної конференции «Покрітанівські читання» – Одеса: ОНЕУ, 2016. – (0,14).
Несененко П. П. До АНАЛІЗУ Деяк прблем твору С. А. Подолинський «Праця людини та ее відношення до розподілу ЕНЕРГІЇ» (1880) // Актуальні проблеми розвитку економічної теорії в условиях глобалізації: Матеріали ХІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ науково-практичної конференции «Покрітанівські читання» – Одеса: ОНЕУ, 2017. – (0,14).
Несененко П. П. мінова ВАРТІСТЬ та ее роль у дослідженні ринкового Суспільства // Актуальні проблеми розвитку економічної теорії в условиях глобалізації: Матеріали ХІV ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ науково-практичної конференции «Покрітанівські читання» – Одеса: ОНЕУ, 2018. – (0,14).
Луньова О. К., Несененко П. П. Методика использование першоджерел при вівченні навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки» // Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку (матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції) 31 січня – 1 лютого 2019 року. – Одеса: ОНЕУ, 2019. – (0,08).
Несененко П. П. Базові принципи реформ Ден Сяопіна // Актуальні проблеми розвитку економічної теорії в условиях глобалізації: Матеріали ХV ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ науково-практичної конференции «Покрітанівські читання» – Одеса: ОНЕУ, 2019. – (0,14).
Луньова О. К., Несененко П. П. Сучасний лектор у процесі организации «своєї» аудіторії // Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку (матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції) 27-28 лютого 2020 року. – Одеса: ОНЕУ, 2020. – (0,12).

📌Наукові інтереси

Економічна теорія.
Економічна історія світу і України.
Історія економічної думки.
Економічна політика.
Історія, філософія, економіка Китаю.

📌Загальна кількість наукових та навчально-методичних праць

170 наукових і навчально-методичних робіт

📌Вибрані публікації 

Сучасні економічні Теорії: Навчальний посібник / П. П. Несененко, О. А. Артеменко, О. Є. Патлатій. – Одеса: ОНЕУ, 2017. – 326 с.
Історія економічних учень: навчальний посібник / П. П. Несененко, О. А. Артеменко. – Одеса: ОНЕУ: ФОП Гуляєва В. М., 2017 – 448 с.
Генеза Методології класичного економічного напряму та кейнсіанства: навчальний посібник / П. П. Несененко, О. А. Артеменко. – Одеса: ОНЕУ: ФОП Гуляєва В. М., 2018. – 262 с.
Теоретичні основи економічної політики / П. П. Несененко, О. А. Артеменко, О. Є. Патлатій – К.: ФОП Гуляєва В. М., 2019. – 306 с.
Економічна політика: ґенезу, Зміст та спеціфіка в Україні // Національна транзитивна економічна система: розвиток ринкового отношений та економічна політика: монографія / О. А. Артеменко, О. Г. Бакланова, М. І. Звєряков та ін .; за заг. ред. Звєрякова М. І. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – С. 90 – 126.
Economy of knowledge and creative activity: theory and methodology of analysis // Professional competencies and educational innovations in the knowledge economy: collective monograph / Editors: Lyubomira Popova, Mariana Petrova. Veliko Tarnovo, Bulgaria: Publishing House ACCESS PRESS, 2020. – P. 303-314.
Несененко П. П., Поліщук В. О. Сучасний стан, місце та роль КНР у мировой економіці // Вісник соціально-економічних ДОСЛІДЖЕНЬ: зб. наук. праць / За ред. М. І. Звєрякова (голів. Ред.) Та ін. Одеса: ОНЕУ, 2020 року, № 1 (72). – С. 191-202.
Hrymalyuk A., Nesenenko P., Sukhova T. The transformation of human activityin the modern economy: methodological and theoretical bases of analysis / / European journal of economics and management. – 2020. – V. 6, Iss. 4. – P. 51-58.

📌Посилання на профіль у

Orcid

Google Scholar 

Web of Science

Scopus