Спеціальність: 071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ 

Освітньо-професійна програма 

ОБЛІК, АУДИТ І ПОДАТКОВИЙ КОНСАЛТИНГ

 

Завантажити ОПП

Обов’язкові навчальні дисципліни 
Цикл загальної підготовки 
Вища математика та теорія ймовірностей Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Загальна економічна теорія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Іноземна мова  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Основи академічного письма Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Правознавство Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фізичне виховання Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Філософія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Цикл професійної підготовки 
Аудит Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Бухгалтерський облік Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Вступ  дo фaxy Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Гроші та кредит Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економіка підприємства Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економічний аналіз Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Звітність підприємств Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Іноземна мова професійного спілкування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інформаційні технології в обліку та аудиті Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Курсова робота з економічного аналізу Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Курсова робота з аудиту Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Курсова робота за фахом Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Макроекономіка Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Маркетинг Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Менеджмент Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародна економіка Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Мікроекономіка Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Облік у галузях Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Оподаткування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Організація і методика економічного  аналізу Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Основи бізнесу Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Статистика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управлінський облік  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінанси Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінансовий менеджмент  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінансовий облік-1 Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінансовий облік-2 Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Вибіркові навчальні дисципліни за ОП
2 рік навчання
Банківська справа Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Безпека життєдіяльності та цивільний захист Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економіка праці і соціально-трудові відносини Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економічна історія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інформатика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Історія економічної думки Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle 
Історія і культура України Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Логіка та теорія аргументації Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Облік у фінансових установах і суб’єктах фондового ринку Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Організація та проведення наукових досліджень Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Психологія ділового спілкування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
3 рік навчання
Внутрішній аудит Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Державний фінансовий моніторинг у банках Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інвестування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Облік у бюджетних установах Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Облік у зарубіжних країнах Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Облікова політика підприємства Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Особливості обліку ЗЕД Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Правове забезпечення економічної діяльності Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Теорія контролю Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінансова система Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
4 рік навчання
Аналіз фінансової звітності Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Корпоративні фінанси Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Митний контроль Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародні стандарти фінансової звітності Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Облік та оподаткування малого бізнесу Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Оподаткування в галузях економіки Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Оцінка для цілей обліку і аудиту Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Статистичне моделювання і прогнозування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ З КАТАЛОГУ ОНЕУ 
Практична підготовка
Start up Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Навчально-економічна практика (Тренінг) Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Тренінг за фахом  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Виробнича практика  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Атестація
Підготовка та захист кваліфікаційної роботи Основні вимоги до організації підготовки та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавр всіх форм навчання та спеціальностей ОНЕУ   Методичні вказівки до написання та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавр