Центр підвищення кваліфікації та сучасних освітніх технологій

Останні публікації

  1. Тринчук О.Б.  Дослідження аналітичних показників в практиці роботи відділів з персоналу, Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць (ISSN 2313-4569); за ред. М. І. Звєрякова (голов. ред.) та ін. Одеса: ОНЕУ, 2019.
  2. Тринчук О.Б. Дослідження особистісних особливостей мотиваційної сфери молодих фахівців в період професійного  становлення, Херсон, Науковий вісник ХДУ. Серія «Психологічні науки».   № 2, Том 1, С. 128-134. Фахове видання
  3. Тринчук О.Б. Формування та розвиток м’яких компетенцій у студентів під час навчання. Тези Міжнародної науково-практичної конференції ОНЕУ. Одеса: ОНЕУ, 2018, С. 324-326.
  4. Тринчук О.Б. Основні показники виміру людського розвитку в Україні. Тези науково-методичної конференції ОНЕУ. Одеса: ОНЕУ, 2018.
  5. Тринчук О.Б.  Розвиток емоційного інтелекту у студентів. Тези Міжнародної науково-практичної інтернет конференції «Людина як цілісність: філософське-методологічні,  соматичні та суспільно-психологічні аспекти здоров’я» м. Одеса, Одеський національний медичний університет, 21.06.18 р. Одеса: ОНМУ, 2018. Випуск 1. С. 81-84.