Спеціальність: 015 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (ЕКОНОМІКА)

Освітньо-професійна програма 

АНГЛІЙСЬКА МОВА В ЕКОНОМІЦІ ТА БІЗНЕС-ОСВІТІ

 

Завантажити ОПП

Обов’язкові  навчальні дисципліни
Цикл загальної підготовки
Банкінг Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Вища математика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економікс Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Маркетинг Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Менеджмент Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Основи академічного письма Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle 
Основи бізнесу Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle 
Педагогічна психологія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Правознавство Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління персоналом Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління проектами в освіті Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фізичне виховання Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Філософія та логіка Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle 
Цикл професійної підготовки
Бізнес-консультування та коучінг Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Вступ до фаху Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Ділова англійська мова та переклад Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Емоційний інтелект Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Курсова робота з проблематики міжкультурної комунікації Силабус Методичні вказівки до виконання курсової роботи
Курсова робота за фахом Силабус Методичні вказівки до виконання курсової роботи
Лексика ділової англійської мови Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Методика викладання економічних дисциплін англійською мовою Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжкультурні комунікації Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Навчання в стилі коучінгу Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Основи коучінга Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Педмайстерність Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle 
Практичний курс перекладу Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Практична педагогіка та методика навчання Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Теоретична та практична граматика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Теоретична та практична фонетика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Тренінг для бізнес-тренерів Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінансовий менеджмент Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle 
Вибіркові навчальні дисципліни за ОП
2 рік навчання
Бізнес етика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Власний бренд та професійна самореалізація Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Друга іноземна мова (німецька) Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Друга іноземна мова (французька) Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економічна історія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Іміджелогія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інноваційні та інформаційні технології в освіті Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Мовознавство Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Психологія ділового спілкування  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle 
Стратегія підприємства Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління кар’єрою в освітній сфері Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
3 рік навчання
Антикризове управління Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Бізнес-планування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економічний аналіз Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle 
Лідерство та управління командами в освіті Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародні економічні відносини Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle 
Мотивація в освіті Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління людським потенціалом Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
4 рік навчання
Конкурентоспроможність та безперервне навчання Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle 
Корпоративні фінанси Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle 
Прийняття управлінських рішень Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Соціальне страхування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ З КАТАЛОГУ ОНЕУ
Практична підготовка
Тренінг Силабус Методичні рекомендації до організації та проведення тренінгу
Навчально-педагогічна практика Силабус      Методичні рекомендації до організації та проходження практики
Тренінг (діловий переклад) Силабус Методичні рекомендації до організації та проведення тренінгу
Практика за фахом Силабус      Методичні рекомендації до організації та проходження практики
Атестація
Атестаційний екзамен за фахом Робоча програма екзамену Методичні рекомендації випускової кафедри 
Атестаційний екзамен з ділової англійської мови Робоча програма екзамену Методичні рекомендації випускової кафедри