Самострол Світлана Вячеславівна

Самострол Світлана Вячеславівна – ст. викладач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту

 РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Освіта: Одеський інститут народного господарства (1987р.)

Досвід роботи: працює на кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту з 1995 року.

Дисципліни, які викладаються: «Аудит», «Організація і методика аудиту на підставі МСА», «Ревізія фінансової діяльності», «Державний фінансовий контроль», «Комп’ютерні інформаційні системи в аудиті»

Напрямки наукових досліджень: контроль та аудит, міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг

Основні наукові публікації:

  1. Бухгалтерський облік. Частина 1\ ОНЕУ, Одесса \2013 (у співавторстві)
  2. Бухгалтерський облік\ ОНЕУ, Одесса\ 2012 (у співавторстві)
  3. Окремі питання контролю якості аудиторської діяльності \ ОНЕУ, Одесса \ 2009 (у співавторстві)
  4. Компютерні технології у бухгалтерському обліку \ 2007 (у співавторстві)
  5. Навчальний посібник: Ревізія фінансової діяльності, Одеса: ОНЕУ, ротапринт , 2014р., (у співавторстві)
  6. «Професійна діяльність ломбардів на ринку фінансових послуг України»:навчальний посібник/ під редакцією Звєрякова М.І, Суслова В.І \ Одеса: «Атлант» 2010 (у співавторстві)
  7. Практичний посібник: «Організація та методика контролю діяльності промислових підприємств» \ Одеса: ОДЕУ, 2011р. – 243 с. (у співавторстві)
  8. Система внутрішнього контролю підприємства як об’єкт оцінки аудитора \\ Облік і контроль в управлінні економічною стійкістю підприємств в умовах глобалізації: Монографія / під ред. В.Ф. Максімової \ Одеса: Пальмира, 2014 \ 0,8/21 \ колектив авторів
  9. «До питання дотримання вимог документування в аудиті» \ Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю ОДЕУ «Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу у контексті євро-інтеграції», 19-20 травня 2011 р. – Одеса: ОДЕУ, 2011. \ 0,1