Спеціальність: 242  ТУРИЗМ

Освітньо-професійна програма

ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Завантажити ОПП

 

Обов’язкові  навчальні дисципліни

Цикл загальної підготовки

Вища математика та теорія ймовірностей Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Загальна економічна теорія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Іноземна мова Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Основи академічного письма Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Теорія держави і права Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фізичне виховання Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Філософія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Цикл професійної підготовки
Аналіз діяльності підприємств туризму Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Географія туризму Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Екологія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економіка туризму Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економіка турфірм Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Іноземна мова професійного спілкування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інформатика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інформаційні системи і технології в туризмі та ГРС Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Курсова робота з економіки туризму Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Курсова робота з Організації туристичних подорожей Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Маркетинг в туризмі та готельно-ресторанній справі Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Менеджмент в туризмі та готельно-ресторанній справі Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Облік в туризмі та ГРС Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Організація готельного господарства Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Організація екскурсійної діяльності Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Організація підприємницької діяльності в туризмі та готельно-ресторанному господарстві Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Організація транспортних послуг Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Організація туристичних подорожей Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Основи туризмознавства Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Поглиблене вивчення іноземної мови професійного спрямування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Рекреаційні комплекси світу Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Статистика туризму та ГРБ Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Туристичні ресурси України Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Туроперейтинг Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління конфліктами Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управлінські інформаційні системи в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Вибіркові навчальні дисципліни за ОП
2 рік навчання
Безпека життєдіяльності та цивільний захист Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Друга іноземна мова (Німецька мова) Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Друга іноземна мова (Французька мова) Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Екологічний туризм Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Історія світової культури Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Історія туризму та гостинності Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Організація дозвілля Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Організація анімаційної діяльності Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Регіональна економіка Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
3 рік навчання
Комунікації в туристичному та готельно-ресторанному бізнесі Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародна готельна індустрія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародний туроперейтинг Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Організація курортної справи Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Організація MICE-туризму Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Організація рекреаційних послуг Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Основи бізнесу Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Правове регулювання туристичної діяльності Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Рекреалогія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Туристичне краєзнавство Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
4 рік навчання
Бізнес-планування в туризмі та ГРС Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Гастрономічний туризм Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економіка готельно-ресторанного бізнесу Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економіка підприємства Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Етика бізнесу Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Іміджеологія та PR в туризмі та ГРБ Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародна економіка Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Організація ресторанного господарства Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ З КАТАЛОГУ ОНЕУ
Практична підготовка
Навчально-ознайомча практика “Вступ до фаху” Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Навчально-економічна практика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Тренінг “Стартап-підприємство” Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Виробнича практика за фахом Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Атестація
Підготовка та захист кваліфікаційної роботи Основні вимоги до організації підготовки та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавр всіх форм навчання та спеціальностей ОНЕУ Методичні вказівки до написання та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавр
Атестаційний екзамен Робоча програма екзамену Методичні рекомендації випускової кафедри