Завадська Діана Володимирівна

Завадська Діана Володимирівна к.е.н., доцент

РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Вища освіта: Одеський державний політехнічний університет, «Менеджмент організацій» (1999)

Кандидатська дисертація: Фінансове забезпечення розвитку банківського маркетингу (2006)

Вчене звання: Доцент (2011)Досвід роботи: З 2003 р. – Одеський державний економічний університет, доцент

Дисципліни: Маркетинг та стандарти якості банківської діяльності; Управління взаємовідносинами банку з клієнтами; Аналіз банківської діяльності

 1. Наукові інтереси: Інноваційний розвиток економіки, взаємодія реального та банківського секторів, міжрегіональна диференціація, інноваційний потенціал, взаємовідносини банку з клієнтами

  Загальна кількість публікацій: більше 60

  Вибрані публікації:
  1. Sustainable economic development of regions: Monograph, Volume 7/ ed. by L. Shlossman. – Vienna: “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2015.
  2. Кредитна діяльність банків України: проблеми та перспективи розвитку (монографія)/ За ред. В.В. Коваленко .- Одеса, Видавництво «Атлант», 2015.
  3. Функціонування банку в умовах міжрегіональної диференціації економічного розвитку (монографія)/ Д.В Завадська. – Одеса, Видавництво «Атлант», 2015.
  4. Діяльність банку у забезпеченні сталого розвитку фінансового ринку України. Збірник наукових праць студентів за результатами наукової конференції (Одеса, 3 грудня 2014 року) Вип. 1. Формування умов сталого розвитку сучасного банківського сектору України. Ризики банківської діяльності та проблеми стабільності банківської системи/ За ред. Завадської Д.В.– Одеса: Атлант, 2014.
  5. Маркетинг у банку: теорія та методологія (монографія) / за ред. Д.В. Завадської.- Одеса, Видавництво «Атлант», 2011 р.
  6. Вплив глобалізації на розвиток банківської системи України (монографія) / За ред. Л.В. Кузнєцової. – Одеса, Видавництво «Атлант», 2011 р.
  7. Ціноутворення в банківській справі/ за ред. Л.В. Кузнєцової. – Одеса: Видавництво «Атлант», 2010 р.
  8. Процеси ціноутворення у фінансовій діяльності банку (монографія) / За ред. Л.В. Кузнєцової. – Одеса, Видавництво «Атлант», 2008 р.
  9. Definition of strategical competitiveness of the banks in Odessa region in terms of regional disproportion //Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – Збірник наукових праць Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) Харківський інститут банківської справи. – 2015. – №1(18).
  10. A Study on Features of Competitive Conditions of Regional Bank //БІЗНЕСІНФОРМ-BUSINESSINFORM, 2015 – №7.
  11. Client-Oriented Approach: Forming the System of Management of the Bank Relations with Clients //Проблемы экономики. The Problems of Economy, 2015- №3
  12. Дослідження диспропорцій розвитку банківського та реального секторів економіки україни на регіональному рівні //International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda: Baltija Publishing
  Підвищення кваліфікації:

  Участь в університетських та міжнародних програмах, а саме:

  • семінарі-тренінгу «Розробка курсу та техніки викладання», Консорціум українських університетів RTCCUP Project, «Регіональне навчання та розвиток консультативних можливостей в Україні», університет McGill м. Монреаль, Канада, “Desautels Faculty of Management”, (Сертифікат, Центр бізнес-освіти ОДЕУ, 13-14 червня – 2008);
  • семінарі-тренінгу «Активні методи навчання бізнес-дисциплін», Консорціум українських університетів RTCCUP Project, «Регіональне навчання та розвиток консультативних можливостей в Україні», університет McGill, м. Монреаль, Канада, “Desautels Faculty of Management”, (Сертифікат, Центр бізнес-освіти ОДЕУ, 17 листопада – 2008);
  • програмі підвищення кваліфікації «Інформаційні технології в освіті», Одеський національний економічний університет, (Сертифікат, ОНЕУ, 22 травня 2012);
  • програмі підвищення кваліфікації «Математичні методи та моделі в економічних дослідженнях», Одеський національний економічний університет, (Сертифікат, ОНЕУ, 31 травня 2012);
  • програмі підвищення кваліфікації «Business English», International House, Odessa, (Certificate, The International House World Organization, 05 of June 2015).

  Профіль у Google Scholar