Завадська Діана Володимирівна

Завадська Діана Володимирівна д.е.н., доцент

💡Досягнення у професійній діяльності

📌Вища освіта

Одеський державний політехнічний університет, 1999, Менеджмент організацій

📌Науковий ступінь

Кандидат економічних наук, Фінансове забезпечення розвитку банківського маркетингу, 2006

Доктор економічних наук, Банки у фінансуванні інноваційного розвитку економіки, 2020

📌Вчене звання

Доцент, 2011

📌Досвід роботи – 18 років

📌Дисципліни

Стратегічний маркетинг у банку

Інноваційний маркетинг у банку

Управління взаємовідносинами банку з клієнтами
📌Підвищення кваліфікації

 1. Foundation Institute of Development of International Cooperation, Poznan, Poland, April 22-May 2, 2017, Certificate number: 0000406, “Economics” (54 hours – 1.8 ECTS credits).
 2. CLM Consulting, Warsaw, Poland, May 1-3, 2017, Certificate, ES17027, «Banking systems in European countries and development trends of banking services in EU countries” (54 hours – 1.8 ECTS credits).
 3. Otto-Von-Guericke-Universität Magdeburg, Germany, May 04-05, 2017, Certificate, “The organization of teaching and learning process, innovative methods and approaches in teaching: the experience of the Otto-Von-Guericke-University Magdeburg” (20 hours – 0.7 ECTS credits).
 4. London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications, Pearson Education Limited UKRAREP/13370565, May 25, 2017, Serial No. 35775913, “Pearson LCCI Certificate. Level 3 English for Business (B2)”.
 5. Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, Nowy Sacz, Poland, September 21 – October 30, 2020, Certificate, No 40/2020/2021, “Distance education: innovative methods and digital technologies” (180 hours – 6 ECTS credits).
 6. National Office Erasmus+, MOVING FORWARD TOGETHER, Одеса-Брюссель, Україна-Бельгія, 21 грудня 2020 р, Сертифікат, он-лайн «День переможців проектів програми ЄС ЕРАЗМУС+ напряму розвитку потенціалу вищої освіти (CBHE): семінар «Як успішно впроваджувати проект» (18 годин – 0,6 кредита ЄКТС)

📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди

 1. Zavadska D. FINANCIAL INSTITUTIONS OF DEVELOPMENT IN THE SYSTEM OF FINANCING INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE UKRAINE’S ECONOMY / D. Zavadska // Економіка, фінанси, банківська справа та освіта: актуальні питання розвитку, досягнення та інновації: матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. Інтернет-конф. (Одеса, 15-16 квіт. 2021 р.) / за ред. д-ра екон. наук, доц. Д. В. Завадської. – Одеса: ОНЕУ, 2021. – С. 18-20.

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу) 

 1. Zavadska D. Problems of state stimulation of bank lending to innovative development of Ukrainian economy / M. Zvieriakov, D. Zavadska // Digital Transformation of the Financial Sector of Economy: Proceedings of the 5th International scientific and practical Internet conference, April 09-10, 2020. – Odessa: ONEU, 2020. – P. 311-313.

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

 1. Zavadska D. MODERN MECHANISMS FOR FINANCING INNOVATIVE ACTIVITY / D. Zavadska // Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю Університету, 22 жовтня 2020 р. – Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – С. 14-16.

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

 1. Zavadska D. SCIENTIFIC RATIONALE FOR THE EVOLUTION OF THEORETICAL PROVISIONS CONCERNING THE FORMATION OF THE CONCEPT OF INNOVATIVE POTENTIAL OF THE ECONOMIC SYSTEMNEW ECONOMICS: матеріали ІІ Міжнародного наукового форуму «NEW ECONOMICS – 2020» (Київ, 31 жовтня 2020 р.); Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки «СПЕЙСТАЙМ». – Київ, 2020. – С. 132-136.

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

 1. Zavadska D. PECULIARITIES OF THE CONCEPT DEFINITION “INNOVATIVE DEVELOPMENT” OF ECONOMY / D. Zavadska // Financial and credit system: problems and innovations: materials IV International scientific and practical Internet conference, April 11-12, 2019. – Odessa: ONEU, 2019. – P. 74–77.

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

 1. Грантовий проєкт №617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP “Integrating dual higher education in Moldova and Ukraine”. Програма ЄС ERASMUS+ напряму CBHE, 2020 (термін дії – 2021-2024 рр.) Учасник робочої групи ОНЕУ в складі міжнародного консорціуму. Наказ ОНЕУ №35 від 17.02.2021 р.
 2. Семінар «Врахування досвіду впровадження дуальної освіти в Румунії в процесі реалізації в Україні та Молдові проєкту COOPERA» (на базі ОНЕУ), 6 жовтня 2021 р.

 

📌Наукові інтереси

Роль банків у фінансуванні інноваційного розвитку економіки, стратегічний маркетинг у банку, маркетинг банківських інновацій, клієнтоорієнтований підхід до управління відносинами банку з клієнтами, клієнтоорієнтовані системи, організація продажів та лояльність клієнтів до банку.

📌Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт

 Автор понад 100 наукових та навчально-методичних робіт

📌Вибрані публікації

 1. Zavadska, D.V. FORMATION OF INSTITUTIONAL MODEL OF PROJECT FINANCING IN UKRAINE / M.I. Zvieriakov, D.V. Zavadska // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2021, No 3, pp. 155-161 (SCOPUS)

DOI (Цифровий ідентифікатор об’єкта)

 1. Zavadska, D. (2020). SCIENTIFIC RATIONALE FOR THE INFLUENCE OF BANKING SECTOR ON THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ECONOMY. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 3(34), 53-63 (Web of Science Core Collection)

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

 1. Zavadska, D.V. DETERMINING THE ROLE OF BANKS IN THE FINANCING OF INNOVATIVE DEVELOPMENT PROCESS OF THE ECONOMY / D.V. Zavadska //Baltic Journal of Economic Studies, Vol 4 (2018), no 3, June, pp. 68-74 (Web of Science Core Collection)

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

 1. Zavadska, D.V. MODEL OF INTENSIVE INNOVATIVE DEVELOPMENT: WORLD EXPERIENCE OF IMPLEMENTATION AND TRENDS OF FORMATION IN UKRAINE / M.I Zvieriakov, D.V. Zavadska // Naukovyi Visnyk NHU, 2018, No 5, pp. 155-166 (SCOPUS)

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

 1. Zavadska D. IMPROVEMENT OF THE ASSESSMENT METHODOLOGY OF LENDING POTENTIAL OF UKRAINE’S BANK. Науковий вісник Одеського національного економічного університету: зб. наук. праць; за ред.: Д.В. Завадська (голов. ред.). (ISSN 2409-9260). – Одеса: Одеський національний економічний університет. – 2020. – № 1-2(274-275). – С. 10-27. (Index Copernicus, Google Scholar, НБУ ім. В. І. Вернадського, OUCI, Dimensions)

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

 

📌Посилання на профіль

ORCID

ResearcherID (WоS)

Publons (WoS)

Scopus Author ID

Google Scholar

Web of Science