Бізнес статистика та аналітика

ЕКОНОМІКА НП
БІЗНЕС СТАТИСТИКА ТА АНАЛІТИКА ОПП
1 Курс
Шифр у НП Обов’язкові дисципліни Силабуси
ЗП1 Основи академічного письма  Посилання
ЗП2 Вища математика та теорія ймовірностей  Посилання
ЗП3 Політологія та економічна соціологія  Посилання
ЗП4 Іноземна мова професійного спілкування  Посилання
ЗП5 Фізичне виховання  Посилання
ЗП6 Безпека життєдіяльності. Цивільний захист  Посилання
ЗП7 Філософія  Посилання
ЗП8 Інформатика  Посилання
ЗП9 Загальна економічна теорія  Посилання
ЗП10 Економічна історія  Посилання
ЗП11 Правові засади фінансово-економічної діяльності в Україні  Посилання
ПП1 Основи менеджменту
ПП2 Міжнародна економіка  Посилання
2 Курс
Шифр у НП Обов’язкові дисципліни Силабуси
ЗП4 Іноземна мова професійного спілкування  Посилання
ЗП12 Курсова робота з ЗЕТ  Посилання
ПП3 Мікроекономіка  Посилання
ПП4 Статистика  Посилання
ПП5 Економіка підприємства
ПП6 Економічна кібернетика  Посилання
ПП7 Економіка праці і соціально-трудові відносини
ПП8 Макроекономіка  Посилання
ПП9 Вступ дo фaxy  Посилання
ПП10 Фінанси
ПП11 Маркетинг
Шифр у НП Вибіркові дисципліни (2) Силабуси
  3 семестр (1 дисципліна)
ВК1 Самоменеджмент  Посилання
ВК3 Історія світової економіки  Посилання
4 семестр (1 дисципліна)
ВК2 Психологія ділового спілкування  Посилання
ВК4 Інтернет-технології в бізнесі  Посилання
3 Курс
 Шифр у НП Обов’язкові дисципліни Силабуси
ЗП4 Іноземна мова професійного спілкування  Посилання
ПП12 Гроші та кредит
ПП13 Облік і аудит
ПП14 Демографічна статистика
ПП15 Бізнес-статистика
ПП16 Економічна статистика
ПП17 Економічний аналіз  Посилання
ПП20 Курсова робота за фахом
Шифр у НП Вибіркові дисципліни (4) Силабуси
5 семестр (2 дисципліни)
ВК5 Історія статистики
ВК6 Статистика в системі економічних наук
ВК7 Статистика туризму
6 семестр (2 дисципліни)
ВК8 Статистика готельно-ресторанної справи
ВК9 Багатомірний статистичний аналіз
ВК10 Статистичний аналіз взаємозв’язків
4 Курс
Шифр у НП Обов’язкові дисципліни Силабуси
ЗП4 Іноземна мова професійного спілкування  Посилання
ПП18 Соціальна статистика
ПП19 Статистика ринків
Шифр у НП Вибіркові дисципліни (5) Силабуси
7 семестр (3 дисципліни)
ВК11 Статистика підприємств
ВК12 Статистичні методи оцінки суб’єктів підприємницької діяльності
ВК13 Організація вибіркових обстежень
ВК14 Використання вибіркового методу в аналізі соціально-економічних процесів
ВК15 Статистичне моделювання та прогнозування
ВК16 Екологічна статистика
ВК17 Правова статистика
ВК18 Фінансова статистика
ВК19 Статистика державних та корпоративних фінансів
8 семестр (2 дисципліни)
ВК20 Банківська статистика
ВК21 Статистичні методи аналізу фінансово-кредитних установ
ВК22 Статистика ЗЕД
ВК23 Інформаційні системи і технології в статистиці