Доценко Олена Валеріївна 

Доценко Олена Валеріївна  старший викладач 

💡РІВЕНЬ НАУКОВОЇ І ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

📌Вища освіта

Одеський державний економічний університет, 1999 р., спеціальність «Облік і аудит»

📌Досвід роботи: З 1998 по 1999 рікголовний бухгалтер ЧП «Ранок». З 2001 року по теперішній час працює на кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту викладачем.

📌Дисципліни: «Вступ до фаху», «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік1», «Управлінський облік», «Звітність підприємств», «Облік за видами економічної діяльності», «Організація обліку», «МСФЗ».

📌Підвищення кваліфікації: ТОВ « НТЦ Керам-технології» 04.05.2016 – 30. 05. 2016 р. наказ № 116/1 від 29.04.2016р. (довідка ТОВ б/н від 30.05.2016)

📌Наукові інтереси: удосконалення обліку основних засобів та капітальних інвестицій

📌Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт – 47

📌Основні публікації:

  1. Вартісне вимірювання об’єктів бухгалтерського обліку: оцінка і калькуляція/Т.Г.Степова, О.В. Доценко // Максімова В. Ф. Бухгалтерський облік: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 6.050100 «Облік і аудит» » / За ред. доктора економічних наук, професора В.Ф. Максімової. –– Одеса: ОНЕУ, 2012.– 670 с. С. 164-179. (0,3 др.арк.)

https://scholar.google.com.ua/citations?user=u6ZOzYYAAAAJ&hl=ru#d=gs_md_cita-d&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Dru%26user%3Du6ZOzYYAAAAJ%26citation_for_view%3Du6ZOzYYAAAAJ%3

https://core.ac.uk/download/pdf/147035731.pdf

  1. Вартісне вимірювання об’єктів бухгалтерського облік: оцінка і калькуляція/ Т.Г. Степова, О.В. Доценко// Бухгалтерський облік (частина І): Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 6.050100 «Облік і аудит» / За ред. доктора економічних наук, професора В.Ф. Максімової. – Одеса: ОНЕУ, 2013. – 462 с . С.89-113. (0,3 др.арк.)

https://scholar.google.com.ua/citations?user=u6ZOzYYAAAAJ&hl=ru#d=gs_md_cita-d&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Dru%26user%3Du6ZOzYYAAAAJ%26citation_for_view%3Du6ZOzYYAAAAJ%

http://xn--e1ajqk.kiev.ua/wp-content/uploads/2019/12/Buhgalterskij-oblik-_CHastina-1-navch.-posib.-za-red.-V.F.-Maksimovo-_.pdf

  1. Облік довгострокових зобов’язань /Г.О. Москалюк, О.В. Доценко // Фінансовий облік 2: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 6.050100 “Облік і аудит”. – Одеса: ОНЕУ, 2016. – 280 с. – С. 24-40.
  2. Капітальні інвестиції як об’єкт обліку: сучасний стан, проблемні питання та шляхи вдосконалення їх сутності і класифікації // Облік і контроль в управлінні економічною стійкістю підприємств в умовах глобалізації: Монографія / за ред. д.е.н., професора Максімової В.Ф. – Одеса, ОНЕУ, 2014. – 461 с. (0,8 др.ар)
  3. Доценко О.В. Облік необоротних активів, утримуваних для продажу: національний та міжнародний аспекти // Реформування обліково-контрольної системи підприємств України за міжнародними стандартами: монографія / за ред. Н.О. Лоханової. – Харків: «Діса плюс», 2018. – 220 с. – С. 177-190.
  4. Витрати на дослідження та розробки: міжнародні та національні аспекти обліку//  Міжнародні стандарти фінансової звітності – теоретичні засади та практика впровадження в Україні: монографія / за ред. Н.О. ЛохановоїХарків: «Діса плюс», 2019р. – 234 с.- C 72-83. (0,5 др.арк. )