Освітній центр “Крим-Україна”

Структура освітнього центру «Крим – Україна»: уповноважений навчальний заклад Одеський національний економічний університет

Графік роботи: з 09.06. 2020 до 23.10.2020 р.

(неділя – вихідний)

Наказ про призначення керівника Освітнього центру “Крим – Україна” 

Річне оцінювання та державна підсумкова атестація Заявників, зарахованих на екстернатну форму навчання до випускних 9, 11-тих класів, проводиться на наступний день після отримання заяви або в інші строки, визначені Заявником (його законним представником) у заяві про зарахування на екстернатну форму навчання, але не раніше 10 липня і не пізніше 20 вересня поточного року. (дата уточнюється вступником з керівництвом школи).

Для вступу на здобуття освітнього ступеня бакалавра за кошти державного бюджету:

 1. Документи від Заявника приймаються до 12:00 години 19 серпня
 2. Вступні іспити проводяться до 19 серпня
 3. Рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12:00 години 20 серпня
 4. Зарахування проводиться не пізніше 10:00 години 22 серпня.
                            Уповноважений вищий навчальний заклад
Одеський національний економічний університет Черкашина

Тетяна 

Володимирівна

65082,

м. Одеса,

вул. Преображенська, 8

(048)7238073

Viber +38(098)-674-02-82

e-mail:abiturient@oneu.edu.ua

                                 Уповноважена загальноосвітня школа
 

ЗОШ 118

 

 

Директор школи:

Єфімова

Наталія

Олегівна

65007,

м. Одеса

вул. Преображенська, 75

 

(048) 722-00-60

 

*Квота 2 – “Крим-Україна”

Додаток до Правил прийому 2020р. “Крим-Донбас”

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ

ДО ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОСІБ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ

НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ТА МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

У 2020 РОЦІ

(із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 483 від 08.04.2020, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 травня 2020 р. за № 460/34743, та рішенням засідання Вченої ради ОНЕУ, протокол № від __ червня 2020 року)

 

 

 

 

 

 

 

Одеса 2020

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Порядок прийому Одеського національного економічного університету для здобуття вищої, фахової передвищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, в 2020 році розроблено відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя» від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за №795/28925, зі змінами внесеними згідно із Наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України» від 08 травня 2020 року № 483, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 травня 2020 року за №460/34743, затверджено Вченою радою ОНЕУ, протокол № 4 від грудня 2019 року і визначає особливості отримання документів про загальну середню освіту та особливі умови прийому для здобуття вищої освіти особами, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (далі – Порядок).

1.2. У цьому Порядку прийому терміни вживаються в таких значеннях: 

– заявник – особа, яка після 20 лютого 2014 року завершила здобуття базової або повної загальної середньої освіти в навчальному закладі на тимчасово окупованій території України та/або особа, яка проживає на тимчасово окупованій території і отримала атестат про здобуття базової або повної загальної середньої освіти в інших адміністративно-територіальних одиницях України за екстернатною або дистанційною формою навчання;

– освітня декларація – документ, який містить інформацію щодо здобуття результатів навчання та проходження періодів навчання за курс загальної середньої освіти на тимчасово окупованій території України, а також дані про особу, яка подає заяву на проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації. Освітня декларація заповнюється та підписується особисто згідно з формою, що додається (Додаток 1).

У цьому Порядку термін «тимчасово окупована територія» вживається в значенні, наведеному в Законі України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»;

термін «уповноважений заклад вищої освіти» – у значенні, наведеному в Законі України «Про вищу освіту».

(абзац четвертий пункту 1.2 розділу 1 замінено двома абзацами згідно з Наказом МОНУ від 08 травня 2020 року № 483)

1.3. Цей Порядок прийому визначає особливі умови проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації і прийому для здобуття вищої, фахової передвищої освіти таких категорій Заявників: 

(абзац перший пункту 1.3 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.2020 р. № 483)

– громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території України;

– іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах та проживають на тимчасово окупованій території України.

Цей Порядок прийому поширюється також на осіб цих категорій, які переселилися з тимчасово окупованої території України у рік вступу.

1.4. Заявники мають право на:

– проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації;

– отримання документа державного зразка про базову або повну загальну середню освіту;

– прийом до закладів вищої освіти для здобуття вищої або фахової передвищої освіти (на конкурсних засадах та в межах встановлених квот) за результатами вступних випробувань або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (за вибором Заявника).

(абзац четвертий пункту 1.4 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.2020 р. № 483)

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

 

2.1. Діяльність з реалізації цього Порядку організовується в Освітньому центрі «Крим-Україна» на базі Одеського національного економічного університету (далі – ОНЕУ) згідно наказу Міністерства освіти і науки України  від 14 червня 2016 року № 667 «Про затвердження Переліку уповноважених вищих навчальних закладів» у редакції  наказу МОН України №394 від 13 березня 2020 року «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 14 червня 2016 року за № 667 «Про затвердження Переліку уповноважених вищих навчальних закладів» та наказу ОНЕУ «Про створення Освітнього центру «Крим-Україна» на базі ОНЕУ».

2.2. ОНЕУ, як уповноважений заклад вищої освіти, отримує від Міністерства освіти і науки України квоти для зарахування Заявників для здобуття вищої освіти на конкурсних засадах за кошти державного бюджету. ОНЕУ працює спільно із загальноосвітніми навчальними закладами комунальної форми власності, визначеними органами управління освітою Одеської обласної державної адміністрації є уповноваженим закладом загальної середньої освіти для проведення річного оцінювання та державної підсумкової атестації, замовлення та видачі документа державного зразка про базову або повну загальну середню освіту в передбачених цим Порядком випадках.

ОНЕУ забезпечує функціонування Освітнього центру «Крим-Україна» на правах підрозділу Приймальної комісії, керівником Центру призначається один із заступників відповідального секретаря приймальної комісії.

Інформація про створення Освітнього центру «Крим-Україна», його повноваження, графік роботи, правила прийому та встановлені квоти розміщується на вебсайті ОНЕУ.

2.3. Освітній центр «Крим-Україна» ОНЕУ:

– забезпечує консультування та допомогу в оформленні освітньої декларації Заявника (відповідальний – уповноважений заклад загальної середньої освіти);

– сприяє проведенню річного оцінювання та державної підсумкової атестації Заявника з української мови та історії України, видачу йому документів державного зразка про базову або повну загальну середню освіту (відповідальний – уповноважений заклад загальної середньої освіти);

– організовує оформлення документів Заявника як вступника, проведення вступного випробування до ОНЕУ та (в разі проходження конкурсного відбору) надання рекомендації для вступу до ОНЕУ. 

(абзац четвертий пункту 2.3 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.2020 р. № 483)

– сприяє поселенню Заявника на час проходження річного оцінювання, державної підсумкової атестації та проведення вступного випробування до гуртожитку ОНЕУ (у разі необхідності – до надання рекомендації для вступу або відмови в її наданні);

– сприяє отриманню Заявником паспорта громадянина України та інших передбачених законодавством документів.

2.4. Освітній центр «Крим-Україна» ОНЕУ працює з 09 червня до 23 жовтня.

(пункт 2.4 розділу 2 у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 08.04.2020 р. № 483)

 

 1. ОСОБЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ ЗАЯВНИКАМИ ДОКУМЕНТІВ ПРО БАЗОВУ ТА ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ, ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

(назва розділу ІІІ у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 08.04.2020 р. № 483)

 

3.1. Заявники для отримання документів про базову та повну загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої, фахової передвищої освіти, проходять річне оцінювання та державну підсумкову атестацію за екстернатною формою в уповноваженому закладі загальної середньої освіти.

(пункт 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства о світи і науки України від 08.04.2020 р. № 483)

3.2. Зарахування Заявників на екстернатну форму навчання до уповноваженого закладу загальної середньої освіти здійснюється згідно з наказом його керівника та за:

– заявою (для повнолітніх Заявників);

– заявою  батьків (одного з батьків) або інших законних представників (для неповнолітніх Заявників).

Заяву про зарахування на екстернат може подати неповнолітня особа у супроводі родичів або будь-яких інших повнолітніх осіб, які не є її законними представниками.

Під час подання заяви Заявник пред’являє особисто: документ, що посвідчує особу.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає декларацію з наклеєною на неї фотокарткою.

Заявник має право додати до декларації, у тому числі шляхом надсилання електронною поштою, інші матеріали (у паперовому вигляді або у форматі цифрових зображень), які можуть прямо чи опосередковано підтверджувати наведену в декларації інформацію.

Посадова особа закладу загальної середньої освіти робить копії з оригіналів поданих документів та завіряє їх в установленому порядку. Оригінали документів повертаються Заявнику.

3.3. Річне оцінювання та державна підсумкова атестація Заявників, зарахованих на екстернатну форму навчання до випускного 11-го класу, проводиться на наступний день після отримання заяви або в інші строки, визначені Заявником (його законним представником) у заяві про зарахування на екстернатну форму навчання, але не раніше 10 липня і не пізніше 20 вересня поточного року.

Заявники, які не мають свідоцтва про базову загальну середню освіту та зараховані на екстернатну форму навчання до 11 класу, мають право одночасно пройти атестацію екстерном за курс повної загальної середньої освіти.

Результати річного оцінювання з навчальних предметів визначаються посадовою особою закладу загальної середньої освіти відповідно до освітньої декларації та зазначаються в додатку до документа про загальну середню освіту як «атестований». Результати річного оцінювання з української мови та історії України визначаються відповідно до результатів державної підсумкової атестації з цих предметів та також зазначаються у додатку до документа про загальну середню освіту. Середній бал документа про освіту розраховується як середній бал результатів державної підсумкової атестації.

Заявник має право впродовж наступного навчального року пройти річне оцінювання у порядку, визначеному розділом ІІІ Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2017 року № 369, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 березня 2017 року за № 416/30284. При цьому Заявникові видається новий додаток до документа про загальну середню освіту.; 

Державна підсумкова атестація Заявників здійснюється у закладі загальної середньої освіти з української мови та історії України відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за № 8/32979.

3.4. Після успішного проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації заклад загальної середньої освіти замовляє протягом одного робочого дня Заявникові відповідний документ про повну загальну середню освіту та після отримання від відповідного органу управління освітою видає його відповідно до Порядку замовлення документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 року № 811, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 року за № 201/8800 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 13 серпня 2007 року № 737).

 

 1. ПРИЙОМ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ АБО ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

(назва розділу 4 у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 08.04.2020 р. № 483)

 

 4.1. Заявник має право вступати для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти до ОНЕУ Заявник має право вступати для здобуття вищої або фахової передвищої освіти за денною формою здобуття освіти на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, до ОНЕУ у межах квот, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

4.2. Правила прийому Заявників до ОНЕУ відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02 грудня 2019 року за № 1192/34163 (далі – Умови прийому), та Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2019 року № 1350, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17 січня 2020 року за № 49/34332, з урахуванням особливостей, визначених цими Правилами, затверджуються Вченою радою як додаток до правил прийому до цього закладу фахової передвищої освіти (далі – Правила прийому). (пункти 4.1, 4.2 розділу І V у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 08.04.2020 р. № 483)

4.3. Особливості подання документів Заявником:

– документи подаються особисто в письмовій формі;

– за бажанням подається сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, заявник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 – 2020 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд;»

(абзац третій пункту 4.3 розділу І V у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 08.04.2020 р. № 483)

– довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (крім осіб, які закінчили навчальний заклад в рік вступу);

– документ, що посвідчує особу. У разі відсутності в документі, що посвідчує особу, відмітки про реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованій території України, підтвердження факту проживання здійснюється на підставі документів, визначених в абзаці третьому частини сьомої статті 4 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

– за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього Заявник подає довідку від закладу загальної середньої освіти про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, яка є підставою для участі в конкурсі без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.

4.4. Документи від Заявника для вступу для здобуття освітнього ступеня бакалавра за кошти державного бюджету приймаються до 12:00 години 19 серпня, вступні іспити проводяться до 19 серпня, рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12:00 години 20 серпня, а зарахування проводиться не пізніше 10:00 години 22 серпня.

Документи від Заявника для вступу для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету приймаються до 18:00 години 01 серпня, вступні іспити проводяться до 28 липня, рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12:00 години 03 серпня, а зарахування проводиться не пізніше 12:00 години 05 серпня.

4.5. Конкурсний бал Заявника для вступу для здобуття освітнього ступеня бакалавра визначається як сума середнього бала документа про повну загальну середню освіту (або довідки) та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (за бажанням) або вступного(их) іспиту (іспитів) з предмета(ів), визначеного(их) Правилами прийому.

Конкурсний бал Заявника для вступу для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра як сума середнього бала документа про повну загальну середню освіту (або довідки) та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (за бажанням) або вступного(их) іспиту (іспитів) з предмета(ів), визначеного(их) Правилами прийому.

Оцінки річного оцінювання з української мови та історії України можуть використовуватись як оцінки вступних іспитів.

Перелік конкурсних предметів наведений у додатку 2.

(пункти 4.4, 4.5 розділу 4 у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 08.04.2020 р. № 483)

4.6. Зарахування Заявників на основі повної загальної середньої освіти на місця державного замовлення відбувається в межах встановлених квот за конкурсом відповідно до конкурсного балу вступника у строки, встановлені Умовами прийому. Ці квоти встановлюються Міністерством освіти і науки України для уповноважених вищих навчальних закладів у межах двадцяти відсотків (але не менше одного місця) від максимального (загального) обсягу державного замовлення за відкритими та закритими конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення.

4.7. ОНЕУ оприлюднює список рекомендованих до зарахування Заявників у межах установлених квот до закінчення прийому документів від осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. (пункт 4.7 розділу 4 у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 08.04.2020 р. № 483)

4.8. Зарахування Заявників здійснюється:

– на денну форму здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти для здобуття вищої освіти або на основі повної загальної середньої освіти для здобуття фахової передвищої освіти за кошти фізичних та юридичних осіб – відповідно до Правил прийому до закладу освіти, але не пізніше 23 жовтня;

– на заочну форму здобуття вищої або фахової передвищої освіти на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету – не пізніше 15 вересня; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб – відповідно до Правил прийому до закладу освіти.

(абзац другий, третій пункту 4. 8 розділу 4 у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 08.04.2020 р. № 483)

4.9. Після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування Заявники зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення, а саме подати особисто оригінали документів, передбачені Умовами прийому, з урахуванням особливостей, зазначених у цих Правилах прийому. Оригінали документів (крім сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання), які передбачені Умовами прийому, обов’язково мають бути подані до приймальної комісії ОНЕУ впродовж трьох місяців після початку навчання. У разі неподання цих документів у встановлений строк Заявник відраховується з закладу освіти. (абзац другий пункту 4. 9 розділу 4 у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 08.04.2020 р. № 483)

Заявники можуть подавати заяви в електронній формі з наступним поданням документів, що підтверджують право на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/або квотою-2. 

 

Додаток 1

до Порядку прийому ОНЕУ для здобуття вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, в 2020 році

 

Місце для фотокартки

 

ОСВІТНЯ ДЕКЛАРАЦІЯ

про завершення здобуття загальної середньої освіти на тимчасово окупованій території України

Розділ І. Загальні відомості

1._______________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) Заявника)

2._______________________________________________________________

(документ, що посвідчує особу Заявника)

3._______________________________________________________________

(місце проживання: поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, квартири Заявника)

 1. Мета звернення:__________________________________________________

(вступ до вищого, закладу професійної (професійно-технічної) освіти

 1. _______________________________________________________________

(освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на який претендує Заявник) 

 1. _______________________________________________________________

(шифр та назва професії, спеціальності (напряму підготовки), за якою вступає Заявник)

 1. _______________________________________________________________

(додаткові відомості*)

Даю згоду на обробку моїх персональних даних (підпис, прізвище, ініціали Заявника): ________________________________________________

* У разі необхідності зазначається найменування навчального закладу, який видав попередній визнаний документ про освіту та попередній визнаний документ про освіту, здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) та/або кваліфікацію.

Розділ ІІ. Відомості про здобуті результати навчання

Результати навчання

Вказуються здобуті  результати навчання за курс загальної середньої освіти

 

Підпис, прізвище, ініціали Заявника:____________________________

Дата заповнення та подання освітньої декларації_________________

 

Додаток 2

до Порядку прийому ОНЕУ для здобуття вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, в 2020 році

 

ПЕРЕЛІК

конкурсних предметів та їх ваговий коефіцієнт для вступу на навчання до Одеського національного економічного університету осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

 Програми державної підсумкової атестації (ДПА) :

 1. Історія України
 2. Українська мова та література

Додатки:

 1. Додаток 1
 2. Додаток 2
 3. Додаток 3

Якщо ти з Криму та бажаєш вступити до українського закладу вищої освіти (ЗВО), маєш усі можливості для цього!

 Дорожня карта для абітурієнтів

СПРОЩЕНА ПРОЦЕДУРА ВСТУПУ

 

Якщо в тебе немає документа про загальну середню освіту (свідоцтва/атестата) державного зразка, але ти хочеш навчатися в державному ЗВО, скористайся додатковими можливостями – вступай за спрощеною процедурою через Освітні Центри «Крим-Україна»

УВАГА! Освітні Центри «Крим-Україна» працюватимуть з 4 червня до 28 вересня 2018 року

1.Обери ОЦ «Крим-Україна» (перелік, адреса, контакти та графік роботи розміщено на сайтах: Міністерства освіти і науки України, dostupnaosvita.com.ua)

2.Особисто подай заяву та заповни освітню декларацію в ОЦ – щоб навчатись на бюджеті за квотою – до 20 липня, за контрактом – до 28 вересня

Вступ на бюджет на бакалавра (магістра медичного, ветеринарного чи фармацевтичного спрямування):

Прийом документів – до 18-ї год. 20 липня.

Вступні іспити – до 23 липня.

Зарахування – до 12-ї год. 26 липня.

3.Склади на базі Центру два іспити державної підсумкової атестації: українська мова та історія України. 

Твій помічник: сайт dostupnaosvita.com.ua. Тут для тебе – безкоштовні відеоуроки, презентації, тести. Реєстрація не потрібна.

4.Склади один профільний вступний іспит (встановлює ЗВО).

Для вступу на спеціальності, для яких передбачено проведення творчого конкурсу, замість вступного іспиту проводиться відповідний творчий конкурс.

Абітурієнти з Криму вступають до уповноважених вищих навчальних закладів на бюджетні місця у межах встановлених квот (20% від максимального (загального) обсягу державного замовлення за відкритими та закритими конкурсними пропозиціями).

 

У 2018 році в наказах про зарахування (з метою безпеки вступників) прізвища шифруватимуться 

Важливо!!!

Якщо ти маєш статус переміщеної особи і вступиш на бюджет, то держава надає тобі:

– соціальну стипендію;

– підручники на безоплатній основі;

– безоплатний доступ до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах.

 

Якщо ти маєш статус переміщеної особи і вступиш до вишу на навчання за контрактом, то держава надає тобі:

– пільговий довгостроковий кредит на здобуття освіти

 

УВАГА! Якщо так сталося, що вступити до ЗВО на бюджетну форму навчання не вдалося, ти маєш змогу вступити через ОЦ на бюджетну форму навчання до коледжів, технікумів, училищ та професійно-технічних навчальних закладів.

Вступ на бюджет на молодшого спеціаліста на базі 11-ти класів в технікуми, коледжі:

Прийом документів – до 18-ї год. 1 серпня.

Вступні іспити – до 7 серпня.

Зарахування – до 12-ї год. 8 серпня.

Вступ на бюджет на молодшого спеціаліста на базі 9-ти класів в технікуми, коледжі, ПТНЗ:

Прийом документів – до 18-ї год. 14 липня.

Вступні іспити – до 22 липня.

Зарахування – до 12-ї год. 30 липня.

Документи для вступу на контракту форму навчання через освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна» за всіма рівнями прийматимуться до 26 вересня.

 

ЗВИЧАЙНА ПРОЦЕДУРА ВСТУПУ

 1. Обери школу

Обери школу в Україні, де ти будеш здобувати загальну середню освіту екстерном або навчатися дистанційно і проходити річне оцінювання та державну підсумкову атестацію. Зверни увагу, що це може бути школа, в якій організовано екстернат чи дистанційне навчання (перелік шкіл є на сайті Міністерства освіти і науки України).

Перелік рекомендованих шкіл розміщено на сайті dostupnaosvita.com.ua.

Для уточнень телефонуй в Управління освіти, науки та молоді Херсонської ОДА +38 (0552) 45-52-96.

 1. Напиши заяву 

Попроси когось із своїх батьків або інших повнолітніх осіб написати заяву на ім’я директора обраної школи з проханням зарахувати тебе на навчання у формі екстернату (дистанційно). Також обов’язково вкажіть контактні телефони та електронні адреси. Надішли цю заяву до школи в письмовому або електронному вигляді. До заяви додай копію свого свідоцтва про народження та копії всіх документів про освіту, які маєш. Є питання? Телефонуй на гарячу лінію!

Подати заяву до школи можна впродовж навчального року без обмеження термінів

 1. Навчайся дистанційно в обраній школі

Твій помічник – сайт dostupnaosvita.com.ua Тут для тебе – безкоштовні відеоуроки, презентації, тести. Реєстрація не потрібна.

 1. Отримай документ про освіту державного зразка

У кінці навчального року особисто приїдь до школи та пройди річне оцінювання і державну підсумкову атестацію.

УВАГА! В один рік ти можеш пройти державну підсумкову атестацію за 9 та 11 класи. РІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗА 9 КЛАС потрібно пройти лише з предметів: українська мова та література, історія України, географія України та правознавство.

Отримай документи про освіту державного зразка – свідоцтво про базову загальну середню освіту (за 9 клас) та/або атестат про повну загальну середню освіту (за 11 клас).

 1. Вступай до ЗВО: за звичайною процедурою або спрощеною (через Освітні Центри (ОЦ) «Крим-Україна»)

Якщо ти закінчив школу екстерном і маєш документ про повну загальну середню освіту:

– пройди ЗНО

з 3 до 21 травня   реєстрація на додаткову сесію ЗНО

з 2 до 11 липня – додаткова сесія ЗНО-2017 (видача атестатів – у липні)

– вступай до будь-якого ЗВО в Україні

 

Більше інформації про ЗНО – на сайті testportal.gov.ua 

Якщо ти закінчив школу екстерном, маєш документ про повну загальну середню освіту, здав ЗНО, проте маєш низькі бали – ти можеш вступати до ЗВО через Освітні Центри «Крим-Україна» (комбінувати ЗНО та іспити)

 

Дізнатися більше ти можеш за телефонами «гарячої лінії» Фонду «Відкрита політика»:

0 800 504 425безкоштовно!

+38 068 9512513 (Viber/Telegram/WhatsApp/Skype: DostupnaOsvita)

+38 050 5505411 (Viber/Telegram/WhatsApp/Skype: DostupnaOsvita)

 

Телефони «гарячої лінії» у Херсоні:

0 800 50 45 70 – безкоштовно!

+38 097 983 65 91

+38 095 875 74 99

 Консультаційні телефонні лінії працюють у робочі дні з 9:00 до 13:00, з 14:00 до 18:00.

 

За усіма новинами стежте на сайтах:

mon.gov.uadostupnaosvita.com.uaopenpolicy.org.ua.

#Освіту – кожному

Не зупиняйся перед своєю метою!

Детальніше на сайті:  http://dostupnaosvita.com.ua/


В УКРАЇНІ НЕ ВИЗНАЮТЬ БУДЬ-ЯКІ ОСВІТНІ ДОКУМЕНТИ, ВИДАНІ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ – РОЗ’ЯСНЕННЯ МОН

Опубліковано 09 квітня 2018 року о 08:30

МОН України нагадує, що дипломи та інші освітні документи, видані на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей та АР Крим, не визнаються та не мають юридичної сили ні в Україні, ні в інших країнах світу. Відповідне роз’яснення Міністерство надає у відповідь на численні звернення громадян з цього приводу.

Водночас потрібно відзначити, що студенти, які почали навчання до 2014 року в закладах вищої освіти України на території Донецької та Луганської областей, що опинилась під окупацією Росії, можуть продовжити навчання у будь-якому виші України. Порядок поновлення визначений в наказі МОН №74 від 19.01.2017.

Студенти, які проходили навчання після 20 лютого 2014 року в системі вищої освіти на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополя, можуть пройти в українських вишах атестацію для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання. Порядок атестації визначений в наказі МОН № 537 від 19.05.2016.

Також у МОН нагадують, що вступники з окупованих територій Донбасу і Криму, які хочуть здобути українську освіту, можуть вступити до переміщених або уповноважених закладів вищої освіти за спрощеною процедурою. Для цього на базі зазначених вишів діятимуть освітні центри – планується, що цього року вони працюватимуть з 4 червня до 28 вересня.

Докладна інформація щодо вступу абітурієнтів з окупованих територій в українські університети – як за спрощеною процедурою, так і за звичайною – розміщена на сайті МОН.

 АБІТУРІЄНТАМ З КРИМУ І ДОНБАСУ: ОСВІТНІ ЦЕНТРИ ДЛЯ СПРОЩЕНОГО ВСТУПУ ПРАЦЮВАТИМУТЬ З 4 ЧЕРВНЯ ДО 28 ВЕРЕСНЯ

Опубліковано 23 квітня 2018 року о 13:21

Цього року освітні центри «Донбас-Україна» і «Крим-Україна» працюватимуть з 4 червня до 28 вересня – через них абітурієнти з окупованих територій можуть вступити до вишів за спрощеною процедурою. Відповідні зміни щодо періоду роботи центрів були внесені до наказів МОН та зареєстровані в Мін’юсті.

Змінилися також і дати, до яких потрібно подати документи вступникам з Криму та непідконтрольної частини Донбасу, що хочуть вступити на бюджет через освітні центри. Зокрема, вони будуть такими:

Вступ на бюджет на бакалавра (магістра медичного, ветеринарного чи фармацевтичного спрямування)

Для абітурієнтів з Криму та Севастополя:

Прийом документів – до 18-ї год. 20 липня

Вступні іспити –  до 23 липня

Зарахування – до 12-ї год. 26 липня

Для вступників з Донбасу:

Прийом документів – до 18-ї год. 20 липня

Вступні іспити –  до 26 липня

Зарахування – до 12-ї год. 7 серпня.

Документи для вступу на контракту форму навчання через освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна» за всіма рівнями прийматимуться до 26 вересня.

Спрощена система вступу – тобто без необхідності складати ЗНО – діятиме до тих вишів, на базі яких працюватимуть освітні центри. Переглянути їх перелік можна за посиланням https://mon.gov.ua/ua/zhitelyam-donbasu-ta-krimu/studentam/osvitni-centri