Наукова діяльність студентів

Орленко Ольга Михайлівна помічник проректора з наукової діяльності orlenko20022015@gmail.com

Наукова діяльність студентів є невід’ємною складовою частиною навчання і підготовки кваліфікованих фахівців, здатних самостійно вирішувати професійні і наукові завдання. Наукова  діяльність сприяє формуванню готовності майбутніх фахівців до творчої реалізації отриманих в університеті знань, умінь і навичок, забезпечує оволодіння методологією наукового пошуку, а також дозволяє отримати дослідницький досвід.

Науково-дослідницька діяльність студентів сприяє розширенню їх кругозору, стимулює пізнавальний інтерес в різних областях знань, а також надає додаткові можливості для самореалізації студентів, розвиває їх творчі здібності

Основні напрямки наукової діяльності студентів:

– створення сприятливих умов для розвитку і впровадження різних форм наукової творчості молоді, що базуються на вітчизняному та зарубіжному досвіді і результатах науково-методичних розробок;

– виявлення найбільш обдарованих студентів, які мають виражену мотивацію до наукової діяльності;

– сприяння всебічному розвитку особистості студента, формуванню, набуття навичок самостійної роботи і роботи в творчих колективах, оволодіння методологією наукових досліджень;

– забезпечення участі студентів у проведенні прикладних, фундаментальних, пошукових, методичних  наукових досліджень за пріоритетними напрямами;

– інтеграцію науково-практичного потенціалу викладачів і студентів, спрямовану на вирішення науково-практичних проблем в різних галузях науки;

– проведення заходів різного рівня для молодих дослідників на базі вузу, а також залучення студентів до участі у міських, регіональних, всеукраїнських та міжнародних наукових заходах;

– участь студентів у комплексних кафедральних науково-дослідних роботах та у бюджетних фундаментальних та прикладних науково-дослідних роботах університету.

Науково-дослідна робота студентів є важливим елементом навчально-виховного процесу та організовується й координується в Одеському національному економічному університеті спільно науково-дослідною частиною, Радою молодих вчених, деканатами та кафедрами через осіб, відповідальних за наукову роботу студентів.

Вітаємо усіх учасників  І студентської науково-практичної конференції, з нагоди святкування 100-річчя Одеського національного економічного університету. Дякуємо за цікаву відкриту дискусію та теплу атмосферу

Хотілось би відзначити високий професійний рівень науково-практичних досліджень наших учасників та подякувати їх науковим керівникам за кропітку працю та підтримку їх здобувачів

Ми впевнені, що конференція сприятиме подальшому розвитку таланту молодих дослідників та продовженню славетної наукової економічної школи нашого рідного ОНЕУ.

Сподіваємось, що університетська студентська конференція стане щорічним заходом. Місцем, де зможуть представляти  свої наукові ідеї студенти усіх факультетів нашого університету.

Бажаємо подальших наукових та творчих здобутків, натхнення та успіхів

Запрошуємо на І університетську студентську науково-практичну конференцію з нагоди 100-річчя Одеського національного економічного університету .

Конференція відбудеться онлайн 27.04.21 о 13.10.

Ювілейна науково-практична студентська конференція, присвячена святкуванню 100-річчя Одеського національного економічного університету.

Вівторок, 27 апреля · 13:10–16:10

Посилання: https://meet.google.com/tqy-nrpi-mzm

6.04.2021 р. в рамках підтримки та розвитку наукової діяльності студентів відбувся майстер-клас на тему «НАПИСАННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ ТА ТЕЗ – ЦІКАВО ТА ЛЕГКО», який провела к., політ., н., доцент кафедри управління персоналом і економіки праці Петровська Оксана  Михайлівна. Студенти не лише отримали відповіді на свої питання, але й запропонували теми для майбутніх майстер-класів. З’явилася пропозиція від студентів  створити наукові кружки на кожному факультеті. Приємно, що до зустрічі долучилися не лише студенти, але й викладачі.

 

ЧЕКАЙТЕ НА НОВІ МАЙСТЕР-КЛАСИ

Вітаємо переможців всеукраїнських конкурсів та їх наукових керівників!