Правила прийому іноземних громадян на освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки СПЕЦІАЛІСТА, МАГІСТРА

1. Прийом іноземних громадян на освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки спеціаліста, магістра здійснюється на підставі: міжнародних договорів України, загальнодержавних програм, договорів, укладених університетом з юридичними та фізичними особами.

2. Згідно з Положенням про визнання іноземних документів про освіту відповідно до Закону України “Про ратифікацію Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні”, Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту” при прийомі на навчання іноземних громадян, які отримали освіту за програмою бакалавра або спеціаліста в іноземних державах, обов’язковою є процедура нострифікації документів про освіту.

Визнання іноземних документів про освіту здійснюється Міністерством освіти і науки України.

3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра можуть бути прийняті іноземні громадяни, які мають освіту за відповідним напрямом підготовки (спеціальністю) на рівні не нижчому, ніж освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста в Україні, за результатами співбесіди зі спеціальності. Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра на основі базової вищої освіти обов’язковим є проведення співбесіди з іноземної мови.

4. Випускники – бакалаври ОНЕУ поточного року при вступі проходять співбесіду зі спеціальності та іноземної мови

5. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, зараховуються до університету на підставі направлення Міністерства освіти і науки України.

6. Прийом документів іноземних громадян проводиться у строки з 01 липня до 10 листопада.

7. Іноземні громадяни зараховуються до університету до 15 листопада за результатами співбесіди та на підставі укладеного договору.

8. Іноземні громадяни особисто подають заяву, в якій вказують напрям підготовки, спеціальність, форму навчання, джерело фінансування підготовки.

Документи, необхідні для зарахування до університету
  • оригінал і копія диплома про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» з зазначенням вивчених предметів, отриманих по ним оцінок (балів) та кількості годин з навчальних дисциплін, завірену відповідно до законодавства країни їх видачі, легалізовані і нострифікованих (http://nostrification.net.ua)у встановленому порядку;
  • копія свідоцтва про народження, нотаріально завірена і легалізована;
  • медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не раніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україні, з обов’язковою наявністю флюорограми;
  • довідка про відсутність ВІЛ-інфекції з терміном, що не перевищує 2 місяці до моменту приїзду на навчання;
  • медичний страховий поліс (договір медичного страхування) про надання екстреної медичної допомоги (оформляється в університеті при вступі);
  • 20 фотографій розміром 3 х 4;
  • оригінали та копії цивільного та закордонний. паспортів;
  • копія посвідчення закордонного українця (за наявності);
  • Іноземні громадяни, що надходять на 5 курс, додатково надають документи для проходження процедури нострифікації. (http://nostrification.net.ua)