Документи, необхідні для вступу в університет іноземних громадян

  • оригінал та копію документа про раніше здобутий освітній ( освітньо-кваліфікаційний) рівень з одержаними оцінками (балами) з навчальних дисциплін, на основі якого здійснюється вступ, засвідчену відповідно до законодавства країни їх видачі легалізовану та нострифіковану у встановленому порядку (для здобуття освітньо – кваліфікаційного рівня «Бакалавр»);
  • завірена нотаріусом та консульством України в країні проживання копія свідоцтва про народження;
  • медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не раніше ніж за два місяці до в’їзду на навчання в Україні (довідка 086-у), з обов’язковою наявністю флюорограми;
  • копію посвідчення закордонного українця ( за наявності);
  • медичний страховий поліс (договір медичного страхування) про надання екстреної медичної допомоги (оформляється в університеті);
  • 20 фотографій розміром 3 х 4;
  • швидкозшивач, 2 прозорих файли А4, конверт А5 (1 шт.);
  • оригінали та копії цивільного та загран.паспортів;
  • довідка про відсутність ВІЛ-інфекції з терміном, що не перевищує 2 місяці до моменту приїзду на навчання;
  • оригінал і копія диплома про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» з зазначенням вивчених предметів, отриманих по ним оцінок (балів) та кількості годин з навчальних дисциплін, завірену відповідно до законодавства країни їх видачі, легалізовані і нострифікованих в установленому порядку (для здобуття освітньо – кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», «Магістр»).