281 Публічне управління та адміністрування (магістратура)

Спеціальність: 281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Освітньо-професійна програма

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

Освітня програма «Публічне управління та адміністрування» орієнтована на глибоку спеціальну підготовку фахівців-практиків розуміючих специфіку проблем та задач у сфері публічного управління та адміністрування; механізми прийняття ефективних рішень в умовах мінливого середовища; механізми забезпечення усунення загроз національній безпеці України; сучасні технології підвищення ефективності діяльності органів публічного управління та адміністрування; міжнародний досвід з публічного управління та адміністрування; необхідність європейської та євроатлантичної інтеграції та необхідність в прийнятті ефективних управлінських рішень в контексті цього процесу. Формує у студентів знання з управління державними установами, муніципальними формуваннями, громадськими об’єднаннями і некомерційними організаціями; управління ґрунтуючись на концепції e-government. Концентрація в підготовці здобувачів робиться на опануванні системних знань та компетенції у сфері публічного управління та адміністрування, формуванні здатності до інноваційного мислення – спрямованих на забезпечення розвитку держави та окремих територіальних одиниць.

Знання та вміння:

Управління та адміністрування в органах державної влади, місцевого самоврядування й інших публічних установах та організаціях.

Організація діяльності щодо консультування з ефективності управління та адміністрування в органах державної влади, місцевого самоврядування й інших публічних установах та організаціях.

Організація та впровадження інноваційних проєктів та відбір проєктів для фінансування в органах державної влади, місцевого самоврядування й інших публічних установах та організаціях.

Магістри за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» можуть працювати:

  • в центральних і місцевих органах державної влади;
  • в органах місцевого самоврядування;
  • в структурах недержавних суб’єктів громадянського суспільства та громадських організацій;
  • на керівних посадах і посадах фахівців на підприємствах, установах і організаціях державної і комунальної форм власності;
  • на управлінських і адміністративних посадах в міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні.

 

Основні посади які можуть обіймати випускники згідно Національного класифікатора України «Класифікатор професій ДК 003:2010»:

1120.1 Вищі посадові особи органів державної виконавчої влади.

1120.2 Вищі посадові особи місцевих органів державної влади.

1141.1 Вищі посадові особи політичних партій.

1142 Вищі посадові особи організацій наймачів і професійних спілок.

1143.2 Вищі посадові особи інших самоврядувальних організацій.

1229.1 Керівні працівники апарату центральних органів державної влади.

1229.3 Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади.

1229.7 Керівники інших основних підрозділів в інших сферах діяльності.

2419.3 Професіонали державної служби

Контактна особа:

Захарченко Наталя Вячеславівна

093-557-87-23 

Ähnliches Foto