Психологія (магістратура)

МАГІСТР

Спеціальність 053 «Практична психологія»

Вивчає сучасне уявлення про формування, розвиток та зміни психічних явищ, індивідуально-психологічних особливостей особистості та методи роботи практичних психологів

Спеціальність «Практична психологія» спрямована на підготовку висококваліфікованих практичних психологів, які володіють сучасними методами роботи.

Форми навчання: денна та заочна.

Терміни навчання: 1 рік 4 місяці.

💡Освітньо-професійна програма «Практична психологія»

ДИСЦИПЛІНИ

ОП ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ (магістр)

Спеціальність 053 ПСИХОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма для магістрів має академічну та прикладну орієнтацією, у тому числі, під час роботи з персоналом організації; з людиною, яка опинилась в екстремальних та кризових ситуаціях. 

Освітньо-професійна програма

ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Програма спрямована на підготовку практичних психологів; лікарів-психологів; викладачів закладів вищої освіти, профконсультантів, тренерів та коучерів, які за результатами фахової підготовки  будуть здатні реалізовувати і спрямовувати набутті знання й компетенції на ефективність надання психологічної допомоги «від кількості до якості» населенню регіону, психологічний супровід та психологічну реабілітацію особам: учасникам бойових дій, постраждалим від воєнної агресії, членам їх сімей та населенню яке проживає в після воєнних умовах; супровід при реабілітації, постреабілітації, психокорекції, психотерапії осіб із психічними розладами.

Передбачає формування компетенцій, які надають можливість працевлаштування у різних сферах суспільного життя, зокрема: економіки, соціальної роботи, профорієнтаційної роботи, медичної та політичної галузі, духовної та освітньої роботи.

🏦 📚 Знання та вміння

  • організація і виконання науково-психологічних досліджень;
  • координація діяльності суб’єктів психологічної практики;
  • побудова процесу психологічного консультування, психокорекції, психотерапії та психологічного супровідну в залежності від запиту;
  • застосування психологічних методів і технологій для збереження здоров’я, розвитку особистості та творчості, підвищення ефективності діяльності організацій, бізнес структур тощо;
  • проведення психоедукації серед населення з актуальних психологічних проблем;
  • виявлення психологічних особливостей людини при проведені профдобору, відбору, навчання та адаптації персоналу;
  • моніторинг соціально-психологічних явищ у групах та суспільстві;
  • організація психологічної допомоги громадянам у кризових, екстремальних ситуаціях;
  • викладання психологічних дисциплін у закладах вищої освіти.

Академічні права випускників: можливість продовжувати освіту за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

📍 ДИСЦИПЛІНИ ЗА ОП

Контактна особа:

Асєєва Юлія Олександрівна

+380734837703 (Viber)

Складові конкурсного балу при вступі
1. МТНК 0,5
2. Фахове вступне випробування 0,5

Ähnliches Foto