Місяць: Вересень 2019

📌Кафедра іноземних мов оголошує набір на курси для підготовки до здачі міжнародного іспиту LCCI🗣

До уваги викладачів та аспірантів!

Кафедра іноземних мов оголошує набір на курси для підготовки до здачі міжнародного іспиту LCCI

По закінченню курсів – іспит

Реєстрація бажаючих до 10 жовтня 2019 р.

Місця в групі обмежені!

По всіх питаннях звертатися на кафедру іноземних мов, тел. 722-41-17

📌4 вересня 2019 року розпочато  міждисциплінарний тренінг  зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»💻

В умовах сьогодення гарантією якості освітньої діяльності закладів вищої освіти виступає створення ефективної системи взаємодії з зацікавленими сторонами його діяльності – бізнес-середовищем. Це обумовлює орієнтацію навчальних програм підготовки студентів на реалізацію компетентісно-орієнтованого підходу та створення механізмів його запровадження у ході освітньої діяльності, що передбачає розробку та запровадження сучасних форм і методів роботи, забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців, максимально адаптованих до вирішення завдань практичної діяльності.

Так, враховуючи запити бізнес-середовища південного регіону України на обліково-економічному факультеті ОНЕУ для здобувачів другого рівня вищої освіти (магістерського) 4 вересня 2019 року розпочато  міждисциплінарний тренінг  зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на базі навчально-тренінгового підприємства «Облікова ресторація» з використанням програмного забезпечення «iiko». У ході проведення тренінгу задіяно кафедру бухгалтерського обліку та аудиту й кафедру економічного аналізу.

За доброю традицією факультету на відкриття заходу було запрошено представників ресторанного бізнесу – Марію Красоту (засновника мережі ресторанів «Cukor_Group», м. Львів), Ігора Красоту (операційного директора мережі ресторанів «Cukor_Group», м. Львів), Воронецьку Олену Михайлівну (випускницю ОЕФ, головного бухгалтера «100% бар»), якими було відзначено практичну цінність тренінгу для сучасних фахівців з обліку та оподаткування у сфері ресторанного бізнесу.

Сердечно дякуємо ректору ОНЕУ, д.е.н., професору Звєрякову М.І., проректору з науково-педагогічної роботи к.е.н., професору Кубліковій Т.Б., керівнику Центру сучасних освітніх технологій к.е.н, доценту Танасюк І.М та декану ОЕФ к.е.н., доценту Москалюк Г.О. за можливість реалізації заходу, творче натхнення та напутні слова!

📌Молоді вчені ОНЕУ представили проект науково-дослідної роботи на конкурс МОН📑

Колектив молодих вчених Одеського національного економічного університету представив проект науково-дослідної роботи на тему “Формування нових інститутів фінансово-економічного розвитку об’єднаних територіальних громад в Україні” до участі в Конкурсі проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, який щорічно проводить Міністерства освіти та науки України . Відповідно до умов Конкурсу, в ОНЕУ пройшов 1-ий його етап, за результатами якого до подальшої участі  було рекомендовано проект під керівництвом д.е.н., доц. Н.В. Сментини за конкурсною секцією “Економічні перетворення; демографічні зміни та благополуччя суспільства”.

Проект спрямовано на концептуалізацію створення та функціонування інституційного забезпечення ефективної акумуляції, розподілу, перерозподілу та контролю за фінансовими ресурсами в розпорядженні ОТГ задля досягнення високих стандартів сталого розвитку суспільства. Основна гіпотеза полягає в тому, що інвестиційні інструменти ефективно реалізуються саме через профільні місцеві інститути управління фінансовими ресурсами.

До авторського колективу увійшли провідні викладачі (віком до 35 років) з кафедр банківської справи, ЗЕТ і ЕП, ЕПУБ, фінансів, ФМФР. Реалізувати науковий доробок планується впродовж 2020-2021 рр., загальний кошторис перевищує 700 тис. грн. Проект розглянуто й погоджено рішенням Вченої ради Одеського національного економічного університету від 30 серпня 2019 р. (протокол № 1). Детальна інформація представлена у додатку.