Місяць: Червень 2022

📌Студентка 2 курсу ОНЕУ з науковим керівником прийняли участь в V Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції

Студентка 2 курсу ЦЗФН Одеського національного економічногоуніверситету Заінчковська Анастасія з науковим керівником к.е.н., доцентом Курганською Елеонорою прийняли участь в V Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Публічне управління та адміністрування: конкурентні виклики сучасності», яка відбулася 02 червня 2022 р., м.Львів, тема доповіді: ”Бюджетний дефіцит: причини виникнення та шляхи скорочення”.

Раніше студент 4 курсу ФФБС Ушканoв Вoлoдимир з науковим керівникoм к.е.н., доцентом Курганською Елеонорою прийняли участь в міжнародній науково-практичній інтернет-конференції зекономіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки  на тему “Бюджетні правопорушення як індикатор рівня бюджетної дисципліни в органах казначейської служби”, м.Тернопіль, 26.05.2022.

📌Доценти кафедри фінансів ФФБС ОНЕУ прийняли участь в V Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції

 

 

Доценти кафедри фінансів ФФБС ОНЕУ  Логвіновська Світлана та Курганська Елеонора прийняли участь в V Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференціїПублічне управління та адміністрування: конкурентні виклики сучасності”,  яка відбулася 02 червня 2022 р.(м.Львів) та проводилася з метою обміну досвідом між науковцями й практиками у сфері публічного управління та адміністрування, розширення тематики міждисциплінарних досліджень, підвищення якості виконання наукових розробок, було представлено доповідь на тему “Особливості казначейського обслуговування бюджетних коштів в умовах воєнного стану.

 

📌Вітаємо перший випуск бакалаврів за ОП «Психологія»!

30.05.2022 р. і 17.06.2022 р. відбувся захист кваліфікаційних робіт на здобуття освітнього ступня бакалавр здобувачами вищої освіти заочної та вечірньої форми навчання зі спеціальності 053 «Психологія». Варто зазначити, що всі вони отримали психологічну освіту в межах паралельного навчання, адже більшість становлять наші здобувачі з економічних спеціальностей. Атестаційна комісія на чолі з д. психол. н.,  професором кафедри диференціальної і спеціальної психології Одеського національного університету імені  І. І. Мечникова Т. П.Чернявською  відмітила високий рівень кваліфікаційних робіт, актуальність тематики і практичний зв’язок із проблемами психічного (ментального) здоров’я нації, адже Міністерство охорони здоров’я України повідомило, що 15 млн. українців будуть потребувати психологічної підтримки. 

НАЗЯВО в грудні 2021 р. акредитувало освітньо-професійну програму «Психологія» перший (бакалаврський) рівень (сертифікат № 2848, дійсний до 01.07.2027 р.) , підтвердивши якість підготовки за цією програмою в ОНЕУ. 

Тож із нетерпінням чекаємо на абітурієнтів!