Erasmusplus+

Erasmus + KA107 Exchange programme 

З  28 квітня 2023  Еразмус+ починає прийом заявок на участь викладачів  ОНЕУ в програмі міжнародної мобільності з  Alexandru Ioan Cuza University (Румунія).

Термін подачі заявок до 06 травня  2023 р.                                                                       

Staff mobility for teaching

Рекомендовані критерії відбору 

 • Якість запропонованої навчальної програми кандидата.
 • Рівень володіння англійською мовою (принаймні рівень B2).
 • Відповідність основного предмету та наукової галузі кандидата і галузі освіти та підготовки в університеті.
 • Наукові та дидактичні матеріали на іноземній мові.
 • Мультимедійні презентаційні навички.
 • CV
Нижчий пріоритет надається особам, які вже брали участь у заходах мобільності у тому самому циклі навчання у рамках програми Еразмус «Неперервна освіта» (LLP-Erasmus Programme), програми Еразмус Мундус (Erasmus Mundus Programme) або програми Еразмус+.

Контакти: 

Відділ міжнародних зв’язків (к.125)

Тел.723-11-81.

E-mail: ird@oneu.edu.ua

 

 

 

 

 

 

Erasmus + KA107 Exchange program з листопада 2021р. відкриває прийом заявок на участь у програмі

З листопада 2021р.Еразмус+ починає прийом заявок на участь викладачів  ОНЕУ в програмі міжнародної мобільності.

Протягом 2021-2022 років в рамках проекту передбачені гранти для викладачів.

 

Термін подачі заявок до 15 листопада 2021 р.

 

На даний момент приймає заявки Економічна академія Д. А. Ценова – Свиштов, Болгарія.

Умови участі у програмі для викладачів

Рекомендовані критерії відбору:

 • Якісна запропонована программа навчання кандидата.
 • Рівень володіння англійською мовою (не менше В2), наявність сертифіката на володіння англійською мовою на рівні В2.
 • Відповідність основної предметно-наукової галузі кандидата галузі освіти та підготовки в університеті, який приймає.
 • Науково-дидактичні матеріали іноземною мовою.
 • Навички мультимедійної презентації.

 

Recommended selection criteria:

 • Quality of the proposed teaching programme of the candidate.
 • Level of English language competence (at least B2 level).
 • Compliance between the main subject and scientific field of the candidate and the field of education and training in receiving University.
 • Scientific and didacticmaterials in foreign language.
 • Multimedia presentation skills.

Відділ міжнародних зв’язків

2020 Calls for Proposals Projects/ Проєктиконкурсу 2020 р.

Erasmus + KA107 Exchange program з червня 2017 відкриває прийом заявок на участь у програмі

З червня 2017 Еразмус+ починає прийом заявок на участь студентів, аспірантів, викладачів та академічного персоналу ОНЕУ в програмі міжнародної мобільності.

Протягом 2017-2018 років в рамках проекту передбачені гранти для студентів, аспірантів, викладачів та академічного персоналу.

Термін подачі заявок публікується в новинах програми

На даний момент приймають заявки наступні навчальні заклади:

I. Freie Universität Berlin ( Deutschland)

спеціальності:

 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність,
 • Менеджмент ,
II. D.A. Tsenov Academy of economics (Svishtov, Bulgaria)

спеціальності:

 • Міжнародна економіка;
 • Маркетинг;
 • Економіка підприємств;
 • Фінанси і кредит;
 • Облік і аудит;
 • Економічна теорія;
 • Менеджмент

Про програму

Еразмус + це освітня програма ЄС, спрямована на активізацію міжнародного співробітництва та підвищення мобільності студентів, викладачів, науковців університетів та вищих навчальних закладів інших країн.

Проекти мобільності в рамках Еразмус+ припускають надання стипендій студентам, аспірантам і науково-педагогічним працівникам ОНЕУ на навчання або проходження стажування в одному з університетів-партнерів. При цьому результатом навчання повинні бути кредити ЄКТС, що мають бути нараховані приймаючим ВУЗом, після успішного завершення стипендіатом програми мобільності, і які будуть визнані в ОНЕУ.

Студенти можуть подавати заявки на отримання стипендії відразу в кілька університетів, однак для кожного університету повинен бути підготовлений окремий пакет документів (див. п. 3.2).

Студентам однієї спеціальності не заборонено подавати заявки на іншу спеціальність, однак потрібно враховувати, що всі вибрані вами предмети в обов’язковому порядку повинні бать перезараховані в ОНЕУ і вони не повинні суперечити навчальним планом вашої спеціалізації в ОНЕУ.

1. Вимоги до учасників

1.1. Для того, щоб взяти участь у програмі кандидат повинен бути на момент подачі заявки і протягом усього терміну мобільності студентом/ співробітником в ОНЕУ.

На додаток:
 • студенти бакалаврату можуть брати участь у програмі мобільності Еразмус + з другого року навчання.
 • студенти магістратури, які бажають подати заявку на навчання в аспірантурі повинні бути зараховані до аспірантури ОНЕУ на момент початку програми мобільності.

1.2. Володіння іноземною мовою

Кандидати повинні володіти англійською або будь-якою іншою мовою, на якій буде проводитися навчання на рівні встановленому приймаючим ВУЗом (як правило не нижче В2), а також надати відповідні сертифікати або форму самостійної атестації.

1.3. Сумісність

 • Студент може брати участь у програмах мобільності Erasmus+ загальною тривалістю до 10 місяців на кожному з освітніх рівнів (бакалавра, магістра або аспіранта) незалежно від кількості та типу мобільності.
 • Відібрані стипендіати не можуть одночасно бути одержувачами будь-якого іншого гранту, наданого Європейською комісією з метою навчання / викладання / стажування.
 • Стипендіати повинні реалізовувати свою мобільність в країні, відмінній від країни проживання.
2. Гранти

2.1. Стипендіати отримують грант, який покриває транспортні витрати до місця стажування і назад, а також передбачає певну суму на щомісячні витрати:

Грант Особисті витрати
Студенти 600-850 € на місяць, в залежності від країни
Персонал 120-180 € на день, залежно від країни
Транспортні витрати до місця стажування і назад
Студенти та персонал 275 € на участника

2.2. Стипендіати Еразмус + не звільняються від плати за навчання в ОНЕУ (контрактна форма навчання), але звільняються від неї в приймаючому університеті.

3. Процедура подачі заявки

3.1. Подача заявки

 • Кандидати (бакалаври, магістри, аспіранти) повинні заповнити анкету і відправити необхідні документи (3.2) електронною поштою на адресу: ird@oneu.edu.uageorge@oneu.edu.uaБудь-які документи, отримані після зазначеного терміну, прийняті не будуть.
 • Лист-підтвердження буде відправлено кандидату електронною поштою після того, як його заявка (з усіма додатками) була успішно отримана.
 • Офіційною мовою заявки на участь у програмі є англійська. Всі документи, видані українською мовою повинні супроводжуватися перекладом на англійську. Всі переклади повинні бути виконані в бюро перекладів та завірені їх печаткою. Засвідчення нотаріуса на даному етапі не потрібно.

3.2. Документальний супровід

Студенти та аспіранти повинні надати наступні документи:

1. Application form – Аплікаційну форму

2. Letter of Confirmation – довідка про те, що Ви є в даний момент студентом або аспірантом ОНЕУ, що видається в деканаті Вашого факультету / у відділі аспірантури.

3. Transcript of records – Виписка з заліково-екзаменаційних відомостей.

За випискою Вам необхідно звернутися в деканат свого факультету (в виписку вносяться всі заліки та іспити, які Ви здавали, починаючи з 1 курсу. Виписка засвідчується підписом декана факультету та печаткою факультету, ОБОВ’ЯЗКОВО вказується середній бал успішності).

Аспіранти докладають диплом про вищу освіту з додатками до нього.

4. Official Language Certificate – офіційний сертифікат про знання іноземної мови. Під сертифікатом про знання іноземної мови мається на увазі сертифікат міжнародного зразка, (наприклад IELTS, TOEFL, FCE, CAE, та ін.) Якщо сертифіката нема, знання мови можна підтвердити окремою формою Self Assessment Sheet і рішенням комісії ОНЕУ.

5. Learning agreement – договір про навчання студента / аспіранта (Складається самостійно).

Бланк договору англійською і українською мовами завантажуємо тут UKR, ENG. Заповнюємо і підписуємо як англійський так і український варіанти. У навчальний план вносите список предметів, які Ви хочете вивчати (назва предмета і кількість кредитів) і які в обов’язковому порядку будуть перезараховані Вам після повернення. У середньому європейський студент за один семестр отримує 30 кредитів.

Для кожного з обраних університетів потрібно складати окремий договір.

Цей документ повинен бути підписаний деканом Вашого факультету і завірений печаткою, а також координатором проекту Еразмус+ в ОНЕУ (проректор з НПВРіМС, Шубартовського Г.І.).

6. Motivation statement – мотиваційний лист (максимум 2 сторінки, пишемо відразу англійською), в якому Ви повинні обгрунтувати вибір того чи іншого університету, а також Ваш індивідуальний навчальний план (предмети, які вибрали для вивчення).

Мотиваційний лист являє собою невелике есе (до 5000 знаків, близько двох сторінок А4; шрифтом 14, інтервал 1,5), в якому слід обгрунтувати, чим продиктовано Ваш намір взяти участь в освітній програмі, стажуватися або проводити дослідження в закордонному університеті, показати, що прийняте вами рішення ретельно продумано, відображає вашу особисту точку зору і продиктовано конкретними інтересами. Причини Вашого наміру брати участь в конкретній навчальній програмі представляйте в позитивному ракурсі, підкріплюючи слова прикладами, що демонструють Ваші здібності і досягнення. Мотиваційний лист має бути цілісним документом, підлеглим загальній ідеї.

Необхідними складовими мотиваційного листа є опис:

 • мети, яку Ви поставили і хочете досягти, взявши участь у даній освітній програмі;
 • конкретний напрям підготовки, в якій Ви хотіли б спеціалізуватися;
 • як ви будете надалі використовувати знання, отримані по закінченні програми;
 • наскільки добре Ви підготовлені і відповідаєте пропонованій програмі (Ваші академічні знання та навички, професійний або практичний досвід роботи);
 • фактори, що вплинули на формування рішення про вибір спеціалізації; (проілюструйте причини вашого вибору на основі особистого досвіду).

Якщо у Вас є які-небудь досягнення в громадській, спортивній чи науковій області, а також досвід зарубіжних стажувань, вказуєте це в мотиваційному листі.

7. CV (max 2 сторінки, пишемо відразу англійською) це автобіографія, як варіант заповнена за стандартом Europass. Вона повинна містити також інформацію про Вашу участь в наукових семінарах, конференціях, публікаціях тощо.

Завантажити її можна:http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions

8. Passport – це сканована копія першої сторінки Вашого закордонного паспорта в кольоровому варіанті.

9. Додаткові документи (нагороди, дипломи, сертифікати про участь у стажуванні (за наявності).

Всі документи повинні бути відскановані окремо у форматі PDF (в хорошій якості, але при максимальному стиску). Файли повинні бути названі таким чином:

 1. Application.pdf
 2. Proof.pdf
 3. Transcript.pdf
 4. Certificate.pdf или SAS.pdf
 5. LA.pdf
 6. Motivation.pdf
 7. CV.pdf
 8. Passport.pdf
 9. Other.pdf

Кандидати (бакалаври, магістри, аспіранти) повинні заповнити анкету і відправити необхідні документи (3.2) електронною поштою на адресу: irdgeorgeБудь-які документи, отримані після зазначеного терміну, прийняті не будуть.

4. Тривалість періоду мобільності

Передбачено тільки короткострокове навчання. Період мобільності для студентів та аспірантів складає один семестр (його тривалість 5 місяців), для викладачів та персоналу до 1 тижня.

Преображенська, 8
каб. 125

+38 (0482) 32-79-16
+38 (0482) 35-81-60
+38 (048) 723-11-81 (fax)

litvinov.o@oneu.edu.ua
ird@oneu.edu.ua

У термін з 29.05. по 02.06.2017р. в університеті з візитом для читання лекцій студентам факультету економіки та управління підприємництвом знаходився викладач Вищої школи бізнесу в м. Катовіце (Польща) доктор Томаш Каспровіч.

31 травня Одеський національный економічний університет, за планами міжнародного наукового обміну, відвідав з візитом всесвітньо відомий вчений, лауреат Нобелівської премії Вернон Сміт.

У першій декаді травня відбувся візит делегації ОНЕУ у складі ректора проф. М.І.Звєрякова та проректора з НПВРтаМЗ доц. Г.І.Шубартовського до університету Міттвайди (Німеччина) з нагоди 150-річчя з дня його заснування.

24 жовтня в Малій актовій залі ОНЕУ відбулося урочисте вручення ректором М.І. Звєряковим сертифікатів студентам, що успішно прослухали черговий курс лекцій «Економіка Європейського союзу та майбутнє відносин ЄС-Україна» проф. А.Фернандеса (Португалія).

В Одеському національному економічному університеті 9 вересня в Малій актовій залі відбулося урочисте відкриття циклу лекцій та семінарів професора Альваро Фернандеса (Португалія) «Економіка Європейського союзу та майбутнє відносин ЄС-Україна».

На базі Одеського національного економічного університету з 17 по 26 вересня проходила спільна українсько-німецька Літня школа «International Investments». Робочою мовою була англійська

5 вересня о 13.45 в МАЗі відбулася лекція професора Токійського університету Кімітака Матцузато на тему: «Наукове дослідження кризи в Україні».

20 липня 2016 ректор університету М.І. Звєряков вручив сертифікати групі студентів ОНЕУ, які протягом чотирьох років навчалися повністю англійською мовою.

Представники Одеського національного економічного університету взяли активну участь у роботі 16-ій сесії EU Study Days, що проходила в Одесі з 18 по 22 травня 2016 року.

28 квітня ректор університету М.І. Звєряков вручив сертифікати студентам ОНЕУ, ОНУ ім. І.І.Мечникова та ОНПУ, які відвідали курс лекцій «Економіка Європейського Союзу та відносини ЄС – Україна 2015/2016». Цей курс проводив професор Альваро Фернандес з Португалії за підтримки модуля Jean Monnet програми Erasmus+.

22 квітня 2016 року в МАЗі головного корпусу ОНЕУ виступив з лекцією сінгапурський експерт Gary Lit – Director and Consultant of GL Training and Consultancy.

17 березня 2016 року відбулася зустріч студентів ОНЕУ з представниками Відділу міжнародних зв’язків та агенції СОНАТА.

18 березня 2016 відбувся візит до ОНЕУ Радника, керівника відділу преси та інформації Представництва Європейського Союзу в Україні Юргіса Вілчінскаса.

18.02.2016 відбувся візит французької делегації до ОНЕУ

8 грудня 2015 року відбувся візит в ОНЕУ делегації Китайського університету фінансів та економіки м.Анхуи.

9 листопада 2015 року відбувся візит в ОНЕУ делегації Федерації обмінів Франція-Україна. У ході переговорів відбулося підписання угоди про співробітництво.

23 червня 2015 року ректор ОНЕУ проф. М.І.Зверяков та проректор з НПВРтаМЗ доц. Г.І.Шубартовський прийняли участь у французько-українському університетському форумі в Міністерстві освіти та науки України за участю посла Франції в Україні пана Алена Ремі, заступників Міністра І.Совсун та М.Стріхі, високопосадових адміністраторів та вчених з Франції, багаточисельної делегації провідних університетів України, які співпрацюють із французькими ВНЗ.

13.07.2015 ректор університету М.І. Звєряков вручив сертифікати першій групі студентів ОНЕУ які навчалися протягом 4 років повністю на англійській мові.

В рамках договора о международном сотрудничестве с кафедрой русского и белорусского языков Белорусского государственного экономического университета студенты-иностранцы ОНЭУ под руководством преподавателей кафедры языковой и психолого-педагогической подготовки традиционно принимают участие в студенческой научной конференции на иностранных языках БГЭУ: «Мир в двадцать первом веке: экономические, политические и социокультурные аспекты»

6 листопада 2014 року студенти Одеського національного університету та викладачі кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки підготували цікавий, захопливий концерт «Мова – душа народу»

Грант Института Конфуция

У термін з 26 по 28 листопада, відбувся візит ректора ОНЕУ професора М.І.Зверякова до Франції у складі делегації керівництва Міністерства освіти і науки та ректорів провідних навчальних закладів України.

В Інформаційному Центрі Європейського Союзу Одеського національного економічного університету в рамках програми «Представництво ЄС в Україні: 20 років разом» у термін з 14.05 по 10.06. була проведена низка заходів…

14 мая 2013 года в рамках ежегодного празднования Дня Европы в Украине на базе Информационного центра ЕС в Одесском национальном экономическом университете состоялся семинар на тему «Экономика Евросоюза».

23 березня 2013 р. внаслідок певних домовленостей ОНЕУ відвідав Надзвичайний і Повноважний посол Туркменістану в Україні Аманмурадов Нурберди Аманмурадович.

23 листопада відбувся візит Голови Представництва Європейського Союзу в Україні Яна Томбінські до Одеського Національного економічного університету.

Згідно домовленостей між Одеським національним економічним університетом та посольством Євросоюзу в Україні було прийнято рішення про відкриття у стінах нашого університету Інформаційного центру Євросоюзу. В Україні таких центрів вже існує дванадцять. На Півдні України, зокрема в Одеському національному економічному університеті буде діяти тринадцятий центр.

13-14 вересня 2012 р. у Одеському національному економічному університеті відбулася конференція та круглий стіл, присвячений підтримці демократії в Україні. З доповіддю та вступним словом виступив ректор університету, професор Михайло Звєряков.

4-5 жовтня 2012 р. в нашому університеті пройшла регіональна нарада учасників проекту Темпус IV «Дворівнева навчальна програма з е-комерції для обслуговування інформаційного суспільства в Росії, Україні та Ізраїлі» (ECOMMIS).

20 листопада 2011 року, делегація у складі 5 студентів Одеського Національного Економічного Університету на чолі з викладачем кафедри економіки підприємства, кандидатом економічних наук, Дегтярьовою Ольгою Олександрівною взяли участь в міжнародній конференції в Італії в перлині Європи, Флоренції.

9 грудня 2011 р. відбулася зустріч Ректора Одеського Національного економічного університету професора М.І.Звєрякова з делегацією Університету Різе (Туреччина), за результатами якої було підписано двосторонній договір про співробітництво.

17 лютого 2011 р. відбувся візит професора Болонського університету, відповідального за міжнародні зв’язки на економічному факультеті, пана Даріо Спелта до ОДЕУ.

У грудні 2010 р. відбувся візит делегації Одеського державного економічного університету у складі ректора М.І.Звєрякова та проректора АГР О.І.Йони у Стопанську академію «Д.А.Ценов» (Болгарії м. Софія).

14 вересня 2010 р. Ректор університету М.І.Звєряков у м.Болоньї підписав Велику Хартію Університетів у одному із найстаріших в Європі університетів, який було засновано ще у 1088 р.