Автор: oneu-main

📌ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «ПОКРИТАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ»

1 грудня 2017 року в Одеському національному економічному університеті кафедрою загальної економічної теорії та економічної політики проведена щорічна ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «ПОКРИТАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ» – «Актуальні проблеми розвитку економічної теорії в умовах глобалізації».

За програмою конференції відбулося пленарне засідання та робота семи секцій за напрямками: «Сучасна економічна теорія: пріоритетні напрямки досліджень та методологічні проблеми», «Проблеми посттрансформаційних економік в умовах глобалізації», «Відносини власності: дослідження в різних напрямках економічної думки», «Еволюція капіталу та специфіка його відтворення в умовах глобалізації», «Економічна історія та історія економічної думки», «Наукові дослідження магістрантів спеціальності «Економіка», які займаються за програмою «Теорії та моделі управління економікою» ОНЕУ.

Пленарне засідання, зі словами вітання учасників та побажанням плідної творчої та наукової роботи відкрив ректор ОНЕУ, член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор Михайло Іванович Звєряков. Він також поділився спогадами про життєвий та творчий шлях Анатолія Карповича Покритана.

Наукову частину роботи пленарного засідання розпочато доповіддю представника наукової школи А.К. Покритана д.е.н., професора, члена-кореспондента НАН України М.І. Звєрякова «Глобалізація і децентралізація економіки: сутність, суперечності та способи їх вирішення». У докладі М.І.Звєряков акцентував увагу на тому, що головним змістом процесу глобалізації на сучасному етапі є підпорядкуваня національних інтересів держав силам глобального ринку. Головне протиріччя світового економічного розвитку полягає в тому, що з одного боку, відчувається дія сил глобального капіталу у формі ТНК, а з іншого – супротив цій дії національних урядів.

На пленарному засіданні з доповіддю Капітал і його форми у виробництві та обігу в сучасних умовах» виступила доктор економічних наук, професор кафедри загальної економічної теорії та економічної політики ОНЕУ Л.Л. Жданова. Як представник наукової школи А.К. Покритана, Людмила Леонідівна звернула увагу учасників конференції на проникнення категорій економічної теорії у суміжні суспільні науки – політологію, соціологію, культурологію і інш. У результаті власний економічний зміст економічних категорій розмивається, інші суспільні науки вкладають у загальнозвісні економічні категорії інший зміст, проте не пояснюють його. Завдяки цьому у суспільствознавстві у широкому сенсі, тобто як у сукупності наук про суспільство, виникає свого роду плутанина, коли не лише читачі, а навіть і дослідники не розуміють один одного. Саме таке трапилося з категорією «капітал». Ця головна категорія сучасної економіки проникла в усі галузі суспільствознавства і породила багато споріднених: людський капітал, інтелектуальній капітал, організаційний капітал, адміністративній капітал, емоціональній капітал, психологічний капітал, репутаційний капітал і т. ін. В результаті власний сенс цієї головної економічної категорії опинився прихованим нашаруванням другорядних понять, спотворюючи сенс і динаміку розвитку сучасної економіки.

Цікаву доповідь на міждисциплінарному рівні представив доктор філософських наук, професор кафедри філософії Національного транспортного університету (м. Київ) Синяков Сергій Васильович – «Методологічний ресурс сучасної економічної науки». У доповіді акцентовано увагу на пізнавальних можливостях та сучасних методологічних проблемах економічної науки. С.В. Синяков обґрунтував необхідність змін уявлень про онтологічну природу економічних об’єктів та відповідно корекції гносеологічних засобів та методів економічного дослідження.

В роботі конференції також прийняла участь д.е.н., професор, завідуюча кафедрою економічної теорії та історії економічної думки Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова Ольга Василівна Горняк.

Цікавими та дискусійними були доповіді та повідомлення на секційних засіданнях конференції. З повідомленнями на засіданнях секцій виступили: к.е.н., доц. Даниліна С. О., к.е.н, доц. Макуха С.М., к.е.н., ст. викл. Патлатой О.С., к.е.н., доц. Щербак А.В., к.е.н., доц. Бакланова О.Г., викл. Вязмікіна І.А., викл. Маслов Д.С., к.і.н., доц. Луньова О.К., к.е.н., доц. Ластовенко М.Г., ст. викладач Спаський І.Д., викл. Шараг О.С., ст. викл. Сухова Т.Л. та інші. Всього на секційних засіданнях виступили 24 учасника конференції.

Загалом у роботі конференції прийняли участь 109 науковців, викладачів, аспірантів, здобувачів та студентів, в т.ч. 5 науковців із інших вищих навчальних закладів України.

К.і.н., доцент кафедри ЗЕТта ЕП О.К.Луньова

К.е.н, доцент кафедри ЗЕТ та ЕП С.М. Макуха

📌День відкритих дверей 2017

25 листопада 2017 року МАЗі о 9.00 кожна кафедра ОНЕУ старанно зустріла майбутніх абітурієнтів та їх батьків.

Були представлені презентації спеціальностей, а також було викладено велику кількість роздаткового матеріалу і флаєрів про кожної спеціальності. Все проходило в форматі живої бесіди між представниками кафедр і молодими людьми.

О 12.00 годині у Великому актовому залі (220 ауд.), Ректорат та Декани факультетів вітали гостей урочистого заходу! :))

Зустріч з ректоратом ОНЕУ принесла масу цікавої інформації для гостей заходу:

✔названі спеціальності і спеціалізації ОНЕУ;

✔промовлена вартість контракту навчання за минулий період;

✔озвучена інформація про перспективи працевлаштування;

✔розказано про програму подвійних дипломів та інших перевагах нашого чудового університету !