Категорія: Без рубрики

📌Підсумки проведення XІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях» 17-18 травня 2021 року.

17-18 травня 2021 року в Одеському національному економічному університеті відбулася
XІХ Міжнародна науково-практична конференція «Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях», присвячена 100-річчю університету. Конференція відбулася дистанційно у Zoom-форматі.  

Співорганізаторами та учасниками конференції були науковці 65 наукових установ та закладів вищої освіти України та зарубіжжя.

На пленарному засіданні, яке відбулося у Zoom-форматі, зі вступною промовою виступив
Ректор ОНЕУ, доктор економічних наук, професор Ковальов А.І., а також були заслухані вітальні промови та доповіді наступних поважних науковців України:

Буркинського Б.В., доктора екон. наук, професора, академіка НАН України, директора Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень.
Лук’яненка Д.Г., доктора екон. наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України, ректора Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана.

Мазаракі А.А., доктора екон. наук, професора, академіка Національної академії педагогічних наук України, Заслуженого діяча науки і техніки України, ректора Київського національного -економічного університету.
Кузьміна О.Є., доктора екон. наук, професора, директора Інституту економіки і менеджменту НУ «Львівська політехніка».

Варналія З.С., доктора екон. наук, професора кафедри фінансів Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Заслуженого діяча науки і техніки України.

Никифоренка В.Г., доктора екон. наук, професора, завідувача кафедри управління персоналом та економіки праці Одеського національного економічного університету.

Доктор екон. наук, професор Варналій З.С. після вітальної промови також виступив з доповіддю «Сучасна економічна безпекологія в умовах глобалізаційних загроз». В доповіді було розкрито роль і значення економічної безпекології на сучасному етапі; визначено та подано авторських підхід до основних елементів структури «економічна безпека»; розкрито основні підсистеми економічної безпекології; проаналізовано наявні та потенційно можливі загрози основних складових економічної безпеки України в сучасних умова; запропоновано ключові чинники та комплекс заходів щодо зміцнення економічної безпеки України в умовах глобалізації; розкрито роль і значення закладів вищої освіти у сфері подальшого розвитку економічної безпекології. По завершенню доповіді професор Варналій З.С. відповів на питання учасників конференції.

Доктор екон. наук, професор Никифоренко В.Г. виступив з доповіддю «Інституційні механізми регулювання ринку праці молоді в умовах невизначеності глобального середовища». У доповіді було зазначено, що сьогодні відбуваються стрімкі, непередбачувані зміни у глобальному середовищі, які накладають дуже серйозний відбиток на усі події, як у найближчій, так і у довгостроковій перспективах. Ці зміни передусім стосуються світового ринку праці молоді як найбільш працездатної частини суспільства будь-якої країни. Було зроблено огляд світового ринку праці молоді та акцентовано увагу на недостатньому використанні її потенціалу. Наголошено на тому, що за 20 останніх років кількість молоді загалом зросла, але, водночас, у складі робочої сили, тобто реально зайнятих чи тих, хто має статус безробітних, ця кількість зменшилася за різними об’єктивними та суб’єктивними причинами. Указані тенденції з усією гостротою висувають перед практиками та науковцями проблеми ефективності функціонування інституційних механізмів регулювання ринку праці молоді в умовах невизначеності глобального середовища. Вищезазначене потребує напрацювання низки стратегічних рішень щодо трансформації інституційних механізмів ринку праці молоді з метою відповідності викликам сьогодення і майбутнього людства. По завершенню доповіді професор Никифоренко В.Г. відповів на питання учасників конференції.

 

У пленарному засіданні конференції у Zoom-форматі взяли участь понад 180 вчених та науковців закладів вищої освіти та наукових установ України, Німеччини, Польщі, Чехії, Болгарії, Грузії, Білорусі, Латвії. 

Наприкінці пленарного засідання учасникам було представлено відео-презентацію «Науковці ОНЕУ:
100 років досягнень»
 та віртуальну виставку публікацій за тематичними напрямками конференції. 

В рамках проведення секційних засідань у Zoom-форматі було заслухано доповіді та повідомлення учасників конференції відповідно до таких пріоритетних напрямків:

І.    Формування сучасного мислення як чинника державотворення.

ІІ.   Глобальні трансформації та розвиток національних соціально-економічних систем.

ІІІ.  Регіональні проблеми розвитку реального сектора економіки.

ІV. Сучасні інформаційні системи й удосконалення методів аналізу та прогнозування економічних ситуацій.

Загальна кількість науковців, викладачів, аспірантів та здобувачів, які взяли участь в конференції
(в тому числі секційних засіданнях) склала більше 350 осіб (в т.ч. 10 науковців із зарубіжних країн).

 

  

📌ТРАНСФЕР ЗНАНЬ І ТЕХНОЛОГІЙ В УНІВЕРСИТЕТАХ ОДЕСИ

28 травня 2021 року о 14:00 у приміщенні Одеського національного економічного університету відбудеться круглий стіл «ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ ТА КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ ОДЕСИ».

МЕТОЮ ЗУСТРІЧІ є налагодження системної комунікації у трикутнику: держава, бізнес та наука/освіта. До діалогу запрошуються усі зацікавлені особи.

ОРГАНІЗАТОР ЗУСТРІЧІ: Одеський центр трансферу знань та технологій.

📌ПРОГРАМА ЗУСТРІЧІ

ФОРМАТ ЗУСТРІЧІ: 

– для учасників з Одеси – офлайн у приміщенні Одеського національного економічного університету за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 8, ауд. 119

– для учасників з інших міст – онлайн у GoogleMeet. 

Для участі у зустрічі необхідно зареєструватися за посиланням: https://forms.gle/kggPgpGaTMK4qyiK9

📌В Одеському національному економічному університеті був створений Одеський центр трансферу знань і технологій

У травні 2021 року в Одеському національному економічному університеті був створений Одеський центр трансферу знань і технологій.

На сьогоднішній день в Одесі 20 вишів, близько 9 тисяч викладачів і більше 87 тисяч студентів. Університети Одеського регіону мають величезний науковий потенціал, але рівень реалізації інноваційних ідей та комерціалізації результатів наукових досліджень залишається дуже низьким. У той же час, бізнес-середовище регіону демонструє динамічно зростаючий запит на проведення наукових досліджень і виконання інноваційних розробок в самих різних сферах і галузях.

За таких умов університети повинні стати центрами народження і реалізації передових ідей, інноваційних розробок і генерування інноваційної еліти суспільства. Цьому покликаний сприяти Одеський центр трансферу знань і технологій.

Центр БЕЗКОШТОВНО надає індивідуальну, адресну підтримку інноваторам в університетах  та супровід інноваційних проектів на всіх стадіях розвитку

📌Детальніше