Month: January 2023

(УКР) Відкрита зустріч з експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти в рамках акредитаційної експертизи за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітніх програм “Економіка, планування та управління бізнесом” за другим (магістерстким) рівнем вищої освіти, “Економіка та стратегія розвитку підприємства ” за другим (магістерстким) рівнем вищої освіти в Одеському національному економічному університеті

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.